Δείκτης Βιώσιμου Εργασιακού Περιβάλλοντος B2B της Epson 2021

Λήψη PDF

Εισαγωγή: Οι αυριανές δράσεις για τη βιωσιμότητα, σήμερα

Στις αρχές του 2020 οι εταιρείες και οι εργαζόμενοι είχαν ήδη συνειδητοποιήσει τις επιπτώσεις της υπερβολικής μετακίνησης, των οφελών της εργασίας εξ' αποστάσεως και του ρόλου που θα μπορούσε να διαδραματίσει η τεχνολογία στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και βιώσιμου χώρου εργασίας. Η πανδημία του COVID δεν δημιούργησε αλλαγή, σίγουρα όμως την επιτάχυνε.

Το lockdown μάς έδωσε μια γεύση από ένα διαφορετικό μέλλον. Μείωσε δραματικά τον όγκο της κυκλοφορίας και την ηχορύπανση και βελτίωσε την ποιότητα του αέρα. Η εξ αποστάσεως εργασία μέσω της τεχνολογίας μείωσε την ενεργειακή εξάρτηση των επιχειρήσεων και, σε κάποιους εργαζόμενους, βελτίωσε την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής. Επιτάχυνε επίσης τις αλλαγές στη συμπεριφορά και στις προσδοκίες των πελατών σχετικά με το τι είναι μια βιώσιμη εταιρεία που χρησιμοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας.

Καθώς μπαίνουμε σε μια παρατεταμένη περίοδο ανάκαμψης, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελεί ένα στοιχείο ζωτικής σημασίας για την επιτυχία των επιχειρήσεων. Ο Δείκτης Βιώσιμου Εργασιακού Περιβάλλοντος 2021 της Epson είναι ο πρώτος από μια σειρά μελετών συγκριτικής αξιολόγησης με τις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιολογήσουν και να μετρήσουν την πρόοδό τους στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας.

Πιστεύουμε ότι ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσει η τεχνολογία στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας. Με γνώμονα τα παραπάνω, επιδιώξαμε να κατανοήσουμε τις απόψεις και τις θέσεις των άλλων. Σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών B2B International, ρωτήσαμε περισσότερους από 4.000 υπαλλήλους σε 26 χώρες και φιλοξενήσαμε πολυάριθμες συζητήσεις για να διερευνήσουμε, ακόμη και εν μέσω πανδημίας, τη διάθεση για πρωτοβουλίες που αφορούν τη βιωσιμότητα. Τα ευρήματα ήταν ενθαρρυντικά. Εδώ, μοιραζόμαστε πληροφορίες από την έρευνά μας παράλληλα με την ανάλυση των βασικών τάσεων και συμπερασμάτων, στα οποία κάθε επιχείρηση μπορεί να δράσει.

Darren Phelps
Αντιπρόεδρος τμήματος επαγγελματικών πωλήσεων στην Epson Europe

3/4
Τα τρία τέταρτα των εργαζομένων επιθυμούν μεγαλύτερη εστίαση σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, μετά την πανδημία COVID.
4/5
εργοδότες πιστεύουν ότι αυξάνεται ο ρόλος της βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις.

ΑΛΛΑ

Μόνο το
25% των εργαζομένων
και το
29% των εργοδοτών
πιστεύουν ότι θα ενσωματωθεί πλήρως στα σχέδια ανάκαμψης και επιστροφής στον χώρο εργασίας, μετά την πανδημία

Οι εργαζόμενοι είναι πιο ενθουσιώδεις για την κατ' οίκον εργασία από τους εργοδότες - με 2 φορές περισσότερους εργαζόμενους που θέλουν να διατηρήσουν την ευέλικτη εργασία από ό,τι οι εργοδότες

 

Δεν χρειάζεται να περιμένουμε τη «μεγάλη πρωτοβουλία». Οι εταιρείες μπορούν να προβούν σε αλλαγές συμπεριφοράς και απλές ανταλλαγές τεχνολογίας ΣΗΜΕΡΑ.

Το 70% των εργαζομένων επιθυμεί ο εξοπλισμός για την κατ' οίκον εργασία να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, να είναι ενεργειακά αποδοτικός ή να μειώνει τουλάχιστον τα απορρίμματα.

Η κουλτούρα επηρεάζει έντονα τον βαθμό αντίδρασης που έχουν οι εταιρείες σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα.

2.Εθνικές επιρροές στη στάση απέναντι στη βιωσιμότητα

Η κουλτούρα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην άποψη που υπάρχει για το περιβάλλον, αλλά οι εταιρείες μπορούν να ξεφύγουν από τα στερεότυπα με σχετική ευκολία.

Η διάθεση της κυβέρνησης για βιωσιμότητα και η κουλτούρα της χώρας επηρεάζει το μέγεθος της συμβολής και τις ενέργειες που πραγματοποιούν οι οργανισμοί σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Οι επιχειρήσεις σε χώρες με ιστορικά ισχυρά διαπιστευτήρια βιωσιμότητας μπορεί να μη φαίνεται στην ανάλυσή μας ότι πραγματοποιούν μεγάλες αλλαγές στις εργασιακές πρακτικές τους. Ωστόσο αυτό είναι σχεδόν βέβαιο γιατί η ευέλικτη εργασία, τα ανανεώσιμα υλικά και η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ενέργεια είναι ήδη ενσωματωμένα.

Οι χώρες με χαμηλότερη βαθμολογία στον δείκτη μας (Σκανδιναβικές, Βαλκανικές χώρες) είναι ιστορικά εναρμονισμένες με αυτά τα ζητήματα, ενώ άλλες, για παράδειγμα στη Μέση Ανατολή, έχουν ξεκινήσει σχετικά πρόσφατα να καταβάλλουν προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας. Θα εξηγούσε επίσης γιατί η Ελλάδα σημειώνει τόσο υψηλή βαθμολογία, παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 25η στον Δείκτη Περιβαλλοντικών Επιδόσεων του 2020, σε σύγκριση με τα σκανδιναβικά έθνη, τα οποία βρίσκονται στις θέσεις ένα, επτά, οκτώ, εννέα και 17 αντίστοιχα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτός ο δείκτης είναι ένα στιγμιότυπο των ατομικών και επιχειρηματικών στάσεων και απόψεων, και όχι εκείνες των εθνικών φιλοδοξιών. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς ενώ σημειώνεται συλλογική πρόοδος, οι στάσεις έχουν γίνει λιγότερο αποφασιστικές, κάτι που θα μπορούσε να σηματοδοτεί μια προειδοποίηση για πιθανή κάμψη στις προσπάθειες που γίνονται.

 

Σχόλιο της Epson:

Όπου υπάρχει ιστορικό και φήμη για τη βιωσιμότητα, οι αγορές θα πρέπει να φροντίζουν ώστε αυτό να μη μεταφράζεται σε εφησυχασμό. Έχουμε δει σε μια παραδοσιακά περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαισθητοποιημένη κοινωνία, μόνο το 25% των εργαζομένων να αξιολογούν ως απαραίτητη τη βιωσιμότητα σε σύγκριση με το 48% των Ελλήνων. Η Ελλάδα ως έθνος μπορεί να αντιμετωπίσει συνεχιζόμενες προκλήσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα, ωστόσο υπάρχει ξεκάθαρη διάθεση για αλλαγή.

Darren Phelps
Αντιπρόεδρος τμήματος επαγγελματικών πωλήσεων στην Epson Europe

«Υπάρχουν ορισμένες σημαντικές κινητήριες δυνάμεις που επηρεάζουν τον κλάδο της ηλεκτρονικής, οι οποίες προέρχονται από την κυβέρνηση και παρέχουν ώθηση στη βιωσιμότητα. Οι πάροχοι πρέπει να περάσουν από τα λόγια στις πράξεις για να διασφαλίσουν ότι συμβαδίζουν με αυτές και ότι οι αλλαγές θα εξαπλωθούν στην αλυσίδα εφοδιασμού.»

Susanne Baker
Αναπληρώτρια διευθύντρια για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα στην Tech UK.

Οι εργαζόμενοι σε χώρες με ιδιαίτερα ανεπτυγμένα διαπιστευτήρια βιωσιμότητας τείνουν να αξιολογούν ιδιαίτερα τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους, σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν:

A horizontal bar chart showing Germany at 33% and Baltics at 13%
Γερμανία33%
Ιταλία33%
Γαλλία31%
Κάτω Χώρες31%
Ισπανία30%
Βέλγιο29%
Σκανδιναβικές χώρες29%
Μέση Ανατολή28%
Ηνωμένο Βασίλειο27%
Τουρκία25%
Κεντρική / Ανατολική Ευρώπη18%
Ελλάδα15%
Βαλκανικές χώρες15%
Βαλτική14%

«Οι μελλοντικές επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει επίσης να συνδέονται με ολοκληρωμένους στόχους. Χαίρομαι που οι επιχειρήσεις επενδύουν σε βιώσιμες λύσεις, αλλά ίσως το κράτος πρέπει να στηρίξει και να συμβάλλει σε βιώσιμους στόχους.»

Lina Sabaitienė
Υφυπουργός Ενέργειας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας
 

Αναμένουν ότι οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις θα είναι πιο σημαντικές για τις επιχειρήσεις μετά την πανδημία του COVID:

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι

 1. Μέση Ανατολή (94%)
 2. Τουρκία (90%)
 3. Ελλάδα (79%)

Οι λιγότεροι εργαζόμενοι

 1. Σκανδιναβικές χώρες (47%)
 2. Βαλκανικές χώρες (41%)

Η βιωσιμότητα ΚΑΙ η οικονομική αποδοτικότητα συμβαδίζουν με τον εξοπλισμό για εργασία στο σπίτι - οι τοπικές κουλτούρες επηρεάζουν τη γνώμη των εργαζομένων:

Πιο επιθυμητό

 1. Ελλάδα (54%) Μεγάλη διάρκεια ζωής
 2. Γερμανία (52%) Ενεργειακά αποδοτικός
 3. Ελλάδα (51%) Περιορισμός απορριμμάτων

Λιγότερο επιθυμητό

 1. Βέλγιο (37%) Μεγάλη διάρκεια ζωής
 2. Βέλγιο (31%) Ενεργειακά αποδοτικός
 3. Τουρκία (28%) Περιορισμός απορριμμάτων

Πλήρης ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων στα σχέδια επιστροφής στον χώρο εργασίας:

Πιθανότατα

 1. Μέση Ανατολή (40%)
 2. Γερμανία (37%)

Λιγότερο πιθανό

 1. Βαλκανικές χώρες (14%)
 2. Σκανδιναβικές χώρες (17%)

Η προτίμηση για εργασία εξ αποστάσεως μετά την πανδημία COVID αυξάνεται:

Θετικά διακείμενοι

 1. Ολλανδία (37%)
 2. Ισπανία (35%)
 3. Βέλγιο (34%)

Λιγότερο θετικά διακείμενοι

 1. Βαλκανικές χώρες (24%)
 2. Μέση Ανατολή (17%)
 3. Τουρκία (22%)

Εταιρείες που είναι πιθανότερο να επιτρέψουν συνδυασμό τρόπου εργασίας:

Ολλανδία (24%), Ισπανία (22%), Βέλγιο (21%)

... και το μεγαλύτερο χάσμα στις προσδοκίες εργαζομένων/εργοδοτών όσον αφορά τον συνδυασμό τρόπου εργασίας

Γερμανία (-16%), Ιταλία (-15%), Βαλτικές χώρες (-15%), Βαλκανικές χώρες (-15%)

 

3: Ικανοποίηση προσδοκιών πελατών και εργαζομένων

Για τους εργαζόμενους, η βιωσιμότητα αποτελεί θέμα υπερηφάνειας αλλά και διαφοροποίησης

Τα σχέδια για την ανάκαμψη και επιστροφή στον χώρο εργασίας μετά την πανδημία COVID αποτελούν κρίσιμο μέρος της επιχειρηματικής ατζέντας του 2021. Ωστόσο, το εργατικό δυναμικό δεν πιστεύει ότι γίνονται αρκετά σε σχέση με κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, στις πολιτικές που αποσκοπούν σε βέλτιστες πρακτικές τηλεργασίας.

Σχόλιο της Epson:

Η δέσμευση και η διατήρηση των εργαζομένων είναι υψηλότερη σε εταιρείες με σαφώς καθορισμένους και ρεαλιστικούς στόχους βιωσιμότητας. Ωστόσο, υπάρχει η αντίληψη ότι αυτό έχει κόστος. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Η αναβάθμιση της τεχνολογίας βοηθά τις εταιρείες να λειτουργούν πιο αποδοτικά και με βιώσιμο τρόπο.

Darren Phelps
Αντιπρόεδρος τμήματος επαγγελματικών πωλήσεων στην Epson Europe
 

«Ο κύριος στόχος είναι η σταθεροποίηση των εταιρικών οικονομικών και ταμειακών ροών. Το περιβάλλον και η βιωσιμότητα θα είναι στο παρασκήνιο μέχρι να επιστρέψουμε στην κατάσταση πριν από τον COVID.» – Ανώνυμος συμμετέχων σε έρευνα, Βαλτική, Γενιά χιλιετίας, Ειδικός, ΙΤ & Πληροφορική.

Είναι σαφές ότι τα προγράμματα ανάκαμψης πρέπει να στηρίζουν την οικονομική υγεία της επιχείρησης, την ευημερία των εργαζομένων και να λαμβάνουν ταυτόχρονα υπόψη τους στόχους βιωσιμότητας.

Η βιωσιμότητα παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενισχύοντας την εικόνα της επωνυμίας. Σε μία μελέτη, το 90% των προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο με βιώσιμο τρόπο σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις από τα συμβατικά ανταγωνιστικά προϊόντα. Επιπλέον, πάνω από το 70% των εργαζομένων επιλέγουν να εργαστούν σε μια εταιρεία με ισχυρή περιβαλλοντική ατζέντα.

Το 75% επιθυμεί ο οργανισμός του να εστιάσει περισσότερο σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα

Τοπικές διαφορές στην πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων:

Ισχυρότερη πεποίθηση

 1. Ελλάδα
 2. Μέση Ανατολή

Ασθενέστερη πεποίθηση

 1. Σκανδιναβικές χώρες
 2. Βαλτικές Χώρες

Τοπικές διαφορές στη στάση απέναντι σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα:

Περισσότερη προσοχή

 1. Τουρκία
 2. Μέση Ανατολή
 3. Ελλάδα

Λιγότερη προσοχή

 1. Σκανδιναβικές χώρες
 2. Βαλτικές χώρες
 3. Βέλγιο

Δεν πιστεύουν όλοι ότι οι οργανισμοί θέτουν τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο των αποφάσεων που αφορούν τις προμήθειες: «Δεν βλέπω καμία κίνηση στις μεγαλύτερες εταιρείες ώστε η βιωσιμότητα να γίνει βασική προτεραιότητα. Τα στατιστικά στοιχεία μπορεί να είναι εκπληκτικά, αλλά οι πελάτες δεν αγοράζουν τη λύση με βάση αυτό»

Mark Moore
Διευθύνων σύμβουλος της iDoc Services, Ηνωμένο Βασίλειο

Το 78% πιστεύει ότι τα ισχυρά διαπιστευτήρια βιωσιμότητας επηρεάζουν την αποδοχή και την απόδοση μιας επωνυμίας

 

Στις παρακάτω χώρες πιστεύουν ότι η πράσινη τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της βιωσιμότητας της εταιρείας τους:

A horizontal bar chart showing Turkey at 73% and Nordics at 33%
Τουρκία73%
Μέση Ανατολή62%
Ελλάδα63%
Ιταλία57%
Ισπανία55%
Γερμανία43%
Γαλλία48%
Ηνωμένο Βασίλειο48%
Βαλκανικές χώρες45%
Ολλανδία35%
Κεντρική / Ανατολική Ευρώπη45%
Βέλγιο30%
Βαλτική32%
Σκανδιναβικές χώρες33%

«Η τεχνολογία κάνει την επικοινωνία πιο δυναμική, παρέχει πιο αποδοτικά εργαλεία εργασίας και μειώνει τη σπατάλη. Ωστόσο, πρέπει να συνδέεται με την εταιρική κουλτούρα και τις αξίες κάθε εταιρείας. Είναι τρόπος λειτουργίας, όχι τελικός προορισμός. Επομένως, είναι χρήσιμη μόνο αν βοηθά την ομάδα να είναι πιο ευτυχισμένη, ευέλικτη και προσανατολισμένη στον σκοπό.»

Marisa Tendero
Διευθύνων Σύμβουλος της Noabrands, Ισπανία

Το 65% πιστεύει ότι η βιωσιμότητα θα είναι ακόμη πιο σημαντική, μετά την πανδημία COVID

4: Ενέργειες εργοδοτών

Οι νέοι τρόποι εργασίας δημιουργούν νέες απαιτήσεις για τις υποδομές των εργοδοτών

Η μετάβαση προς τη δημιουργία ενός βιώσιμου οργανισμού είναι μια άσκηση για την αλλαγή της κουλτούρας. Οι εταιρείες μπορούν να λαμβάνουν βιώσιμες αποφάσεις αγοράς, αλλά αυτό αποτελεί μόνο μέρος της λύσης. Η βιώσιμη λειτουργία συνεπάγεται τον συνδυασμό της τεχνολογικής προόδου με την αλλαγή της συμπεριφοράς. Οι ενέργειες της ηγεσίας της εταιρείας είναι κρίσιμες.

Μια μελέτη από το Harvard Business School προβλέπει ότι περίπου το 16% των εργαζομένων θα εργάζεται μέσω τηλεργασίας για αρκετό καιρό αφού θα έχει υποχωρήσει η απειλή από την πανδημία. Η μετάβαση προς τον μεικτό τρόπο εργασίας σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να επανεξετάσουν τις ανάγκες της υποδομής τους.

Σε ολόκληρη την εταιρεία, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να συνεργαστούν για να κατανοήσουν τον αυξανόμενο ρόλο των ζητημάτων περιβαλλοντικού και κοινωνικού αντίκτυπου στις επιλογές τους. Με τόσο μεγάλες αλλαγές που δυνητικά ενεργοποιούνται μέσω της τεχνολογίας, δεν προκαλεί έκπληξη η διαπίστωση της έρευνας ότι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων σε θέματα IT είναι μεταξύ των πρωτοπόρων της αλλαγής.

 

Σχόλιο της Epson:

Πρόκειται για μια βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόκληση. Αμέσως μετά την πανδημία, οι εταιρείες θα εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα εξοπλίσουν τα υβριδικά μοντέλα του εργατικού δυναμικού τους. Μακροπρόθεσμα, η τεχνολογική καινοτομία θα βοηθήσει στην ενίσχυση του μεικτού εργατικού δυναμικού, προωθώντας τόσο τη βιωσιμότητα όσο και την αποδοτικότητα στο μέλλον.

Darren Phelps
Αντιπρόεδρος τμήματος επαγγελματικών πωλήσεων στην Epson Europe

Το 79% των υπευθύνων λήψης αποφάσεων σε θέματα IT πιστεύει ότι ο ρόλος των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων εντός των επιχειρήσεων αυξάνεται και το 75% των υπευθύνων λήψης αποφάσεων συνολικά για τις επιχειρήσεις βλέπουν αύξηση.

Τοπικές διαφορές ως προς τη σημασία της βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις, μετά την πανδημία COVID-19:

Περισσότερο σημαντική

 1. Μέση Ανατολή
 2. Τουρκία
 3. Ελλάδα

Λιγότερο σημαντική

 1. Βαλτικές χώρες
 2. Σκανδιναβικές χώρες

Ωστόσο, λιγότεροι από τους μισούς εργοδότες σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους πιστεύουν ότι η πράσινη τεχνολογία θα βελτιώσει τη βιωσιμότητά τους συνολικά.

41% έναντι 83%

«Οι εταιρείες άλλαξαν τις ροές εργασίας τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αυτή η διαχείριση θα παραμείνει ως επί το πλείστον και στο μέλλον. Η εργασία από το σπίτι αλλάζει τη ροή εγγράφων και επικοινωνίας, επομένως η εύρεση της καλύτερης τεχνολογίας αποτελεί ευκαιρία αλλά και πρόκληση. Θα πρέπει να είναι πρακτική, ενεργειακά αποδοτική, αξιόπιστη και να απαιτεί λιγότερα αναλώσιμα προκειμένου να αποφευχθεί η συντήρηση και η σπατάλη.»

Cristian Chelu
CHR Electronics Brașov, Ρουμανία.

Προτίμηση τηλεργασίας

Οι εργαζόμενοι στις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, το Βέλγιο και τη Γερμανία δείχνουν τη μεγαλύτερη προτίμηση να εργάζονται εξ αποστάσεως.

Οι εργαζόμενοι στη Μέση Ανατολή, την Κεντρική/Ανατολική Ευρώπη και την Τουρκία δείχνουν τη χαμηλότερη προτίμηση να εργάζονται εξ αποστάσεως.

 

Οι εργαζόμενοι που πιστεύουν ότι ο εργοδότης τους έχει ενσωματώσει πλήρως τη βιωσιμότητα στις πολιτικές επιστροφής στην εργασία και αποκατάστασης:

A horizontal bar chart showing the Middle East at 40% and Balkans at 14%
Μέση Ανατολή40%
Γερμανία37%
Τουρκία34%
Ηνωμένο Βασίλειο33%
Γαλλία29%
Ολλανδία29%
Netherlands25%
Ισπανία21%
Βέλγιο21%
Βαλτική21%
Κεντρική / Ανατολική Ευρώπη20%
Ελλάδα17%
Σκανδιναβικές χώρες17%
Βαλκανικές χώρες14%

Ο κορονοϊός έχει ενθαρρύνει περισσότερο από το 50% των υπευθύνων λήψης αποφάσεων να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα.

Τοπικές διαφορές όσον αφορά την ιεράρχηση των βιώσιμων στόχων:

Υψηλότερη προτεραιότητα

 1. Γερμανία
 2. Ιταλία

Χαμηλότερη προτεραιότητα

 1. Βαλκανικές χώρες
 2. Βαλτική
 3. Ελλάδα
 

5: Ο ρόλος της τεχνολογίας

Η υιοθέτηση της βιωσιμότητας δεν χρειάζεται να είναι επαναστατική.

Πολλές επιχειρήσεις περιέγραψαν μόνο τη «μεγάλη εικόνα» όταν ρωτήθηκαν για τη βιωσιμότητα: για παράδειγμα, ηλιακά πάνελ ή στόλους ηλεκτρικών οχημάτων. Ακούγεται δύσκολο και ακριβό. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλές απλούστερες βιώσιμες «μεταβάσεις» που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην οικολογική – και οικονομική – επιτυχία μιας εταιρείας.

Σχόλιο της Epson:

Μια απλή μετάβαση από την τεχνολογία εκτύπωσης laser στα επαγγελματικά inkjet με τεχνολογία χωρίς θερμότητα της Epson θα μπορούσε να εξοικονομήσει ετησίως στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτηθούν 800.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα για έναν χρόνο, να μειώσει το κόστος ενέργειας κατά 152 εκατομμύρια ευρώ και τις εκπομπές CO2 κατά 410 εκατομμύρια κιλά, ποσότητα που τυπικά χρειάζεται 19 εκατομμύρια δέντρα τον χρόνο για να απορροφηθεί. Εκτός από τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη μείωση του χρόνου μετακίνησης και των ενεργειακών απαιτήσεων από την αύξηση της εργασίας από το σπίτι, οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν βιώσιμες επιλογές που βελτιώνουν τόσο το αποτύπωμα άνθρακα όσο και τα καθαρά κέρδη τους.

Darren Phelps
Αντιπρόεδρος τμήματος επαγγελματικών πωλήσεων στην Epson Europe
 

Το ένα χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα ή χαμηλής επίπτωσης υλικά. Εναλλακτικά, επιλέξτε ένα στοιχείο με μεγάλη διάρκεια ζωής που χρησιμοποιεί αποδοτικά την ενέργεια και παράγει ελάχιστα ή καθόλου απορρίμματα. Για παράδειγμα, ο φωτισμός μπορεί να αποτελεί το 20-50% του ενεργειακού κόστους. Με την αλλαγή σε λαμπτήρες LED και την εγκατάσταση αισθητήρων, μια εταιρεία εξοικονόμησε 9.400 £ τον χρόνο και μείωσε τις εκπομπές CO2 κατά 36 τόνους ετησίως.

Η ενθάρρυνση βιώσιμων συμπεριφορών, όπως η εκτύπωση μόνο όταν είναι απαραίτητο, είναι σημαντική, αλλά η επιλογή της καλύτερης τεχνολογίας για τις ανάγκες της εταιρείας είναι επίσης κρίσιμης σημασίας. Οι εκτυπωτές αποτελούν περίπου το 10% της κατανάλωσης ενέργειας μιας εταιρείας, επομένως η επιλογή εκτυπωτών που παρέχουν ποιότητα και βιωσιμότητα είναι κρίσιμης σημασίας.

«Πρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα μπορούν να ενταχθούν σε μια κυκλική οικονομία. Να κάνουμε τη μετάβαση από το μοντέλο «παίρνω, χρησιμοποιώ, απορρίπτω» σε ένα μοντέλο όπου τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επισκευάζονται και συντηρούνται, και έχουν υψηλότερα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.»

Susanne Baker
Αναπληρώτρια διευθύντρια για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα στην Tech UK

Το 79% των διευθυντών IT βλέπει αναβαθμισμένο ρόλο στα θέματα των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων

Ανεπίσημα στοιχεία από την έρευνά μας δείχνουν ότι πολλοί εργαζόμενοι εξακολουθούν να μην μπορούν να δουν πώς η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την περιβαλλοντική τους επίπτωση

«Είμαστε ένας φορέας διοίκησης απογευματινών σχολείων, επομένως δεν χρησιμοποιούμε κανένα άλλο προϊόν τεχνολογίας εκτός από τους υπολογιστές εργασίας. Η διαφορά που μπορούμε να κάνουμε είναι περιορισμένη.»

Σκανδιναβικές χώρες
Γενιά baby boomer, Μάρκετινγκ, Εκπαίδευση

Το 16% των εργαζομένων αναμένουν να δουν περισσότερη ανεπαφική ή έξυπνη τεχνολογία στην εργασία kai Το 21% αναμένουν περισσότερες συσκευές για λιγότερους χρήστες

 

Πιο πιθανό να δουν αλλαγές στη χρήση συσκευών:

A horizontal bar chart showing Turkey at 91% and Nordics at 30%
Μέση Ανατολή91%
Ισπανία84%
Τουρκία80%
Ηνωμένο Βασίλειο76%
Ιταλία74%
Γαλλία70%
Βέλγιο69%
Ελλάδα68%
Ολλανδία66%
Γερμανία62%
Κεντρική / Ανατολική Ευρώπη49%
Βαλκανικές χώρες42%
Σκανδιναβικές χώρες36%
Βαλτική30%

Πιο πιθανό να δουν αλλαγές στη χρήση συσκευών μετά την πανδημία COVID:

 1. IT & Τηλεπικοινωνίες
 2. Επαγγελματικές & τεχνικές υπηρεσίες
 3. Κατασκευές & Μηχανικοί

Λιγότερο πιθανό to see changes in device use:

 1. Υγειονομική περίθαλψη
 2. Κρατικός & δημόσιος τομέας
 3. Λιανικό εμπόριο & Logistics

Η ενεργειακή απόδοση, η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και η ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων είναι οι κορυφαίες προσδοκίες βιωσιμότητας των εργαζομένων.

Μεγαλύτερες απαιτήσεις:

 1. Ελλάδα
 2. Γερμανία

Λιγότερες απαιτήσεις:

 1. Βαλκανικές χώρες
 2. Βέλγιο

«Οι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι ο αντίκτυπος της βιώσιμης τεχνολογίας είναι μικρός, αλλά αν ο καθένας από εμάς έκανε κάτι μικρό, ο αντίκτυπος θα μπορούσε να είναι μεγάλος.»

Cristian Popa, Expert Copy Service, Ρουμανία

6: Επιστροφή στον χώρο εργασίας

Η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η βιωσιμότητα επηρεάζουν σημαντικά τη μελλοντική επιτυχία του χώρου εργασίας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εργαζόμενοι βλέπουν τώρα τη ζωή τους στην εργασία τους διαφορετικά, μετά την πανδημία COVID. Έχοντας δει τις δυνατότητες βελτίωσης στην ποιότητα ζωής, στις βιώσιμες συμπεριφορές και στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, οι εργαζόμενοι επιθυμούν να διατηρήσουν και να βελτιώσουν περαιτέρω τα οφέλη αυτά.

Ωστόσο, ανάμεσα στα πολλά ζητήματα που λαμβάνουν υπόψη οι εργοδότες για την επιστροφή τους στον χώρο εργασίας και για τα σχέδια ανάκαμψης, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα δεν φαίνεται έχουν ιδιαίτερα υψηλή θέση στη λίστα των προτεραιοτήτων τους.

Οι εργαζόμενοι προτιμούν την τηλεργασία περισσότερο από τους εργοδότες τους, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια εάν δεν ικανοποιηθούν οι προσδοκίες. Εκείνοι που είναι σε θέση να διατηρήσουν το μοντέλο τηλεργασίας γνωρίζουν επίσης την ανάγκη για προσεκτικά επιλεγμένη τεχνολογία για την εργασία από το σπίτι. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι, παρά τις φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλες πρωτοβουλίες, οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τους δικούς τους, οικιακούς ενεργειακούς πόρους.

 

Σχόλιο της Epson:

Η προσωπική ασφάλεια βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των εργαζομένων και θα αναζητήσουν πιο έξυπνα πρότυπα εργασίας και τεχνολογία κοινής χρήσης που επιτρέπει την αλληλεπίδραση «χωρίς επαφή», όπως η απομακρυσμένη εκτύπωση, η συντήρηση εκτός των εγκαταστάσεων ή η χρήση καρτών σάρωσης για να αποφεύγεται η επαφή με μηχανήματα που χρησιμοποιούνται από πολλά άτομα.

Darren Phelps
Αντιπρόεδρος τμήματος επαγγελματικών πωλήσεων στην Epson Europe

Οι εργοδότες είναι οριακά πιο σίγουροι για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους από τους εργαζόμενους:

Το 25% των εργαζομένων πιστεύει ότι τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα είναι πλήρως ενσωματωμένα στα σχέδια επιστροφής στον χώρο εργασίας έναντι του έναντι 29% των εργοδοτών.

Οι εργαζόμενοι είναι περισσότερο από δύο φορές πιο πρόθυμοι να υιοθετήσουν την τηλεργασία από τους εργοδότες τους:

28% εργαζόμενοι έναντι
έναντι
12% εργοδοτών

«Η υγειονομική κρίση COVID έχει επιταχύνει τις υπάρχουσες τάσεις στην κοινωνία μας και αποκάλυψε την ευκαιρία να προχωρήσουμε προς ένα πιο παραγωγικό, πιο συμμετοχικό και φιλικό προς το περιβάλλον, οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο.»

Albert Carné
Διευθυντής Βιωσιμότητας στην Banc Sabadell, Ισπανία
 

58% Περισσότεροι από τους μισούς (58%) εργαζόμενους που επιστρέφουν στον χώρο εργασίας αναμένουν να υπάρξει αναθεώρηση του εξοπλισμού κοινής χρήσης

Icons of a lightbulb, a plug with leaves on the cable, and a tied bag with the recycling logo

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται εξ αποστάσεως θέλουν να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα:

Το 70% πιστεύει ότι τουλάχιστον ένα από τα ζητήματα σχετικά με τη μεγάλη διάρκεια ζωή, την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση των απορριμμάτων είναι σημαντικό για την τεχνολογία που αφορά την εργασία από το σπίτι.

 

7: Διαφοροποίηση της ωριμότητας των γενεών και των επιχειρήσεων

Οι νεότεροι εργαζόμενοι και πελάτες θα είναι οι κυρίαρχες απόψεις μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η ηλικία έχει μεγάλο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί ανταποκρίνονται στην επιτακτική ανάγκη βιωσιμότητας, αλλά, όπως δείχνει η έρευνά μας, δεν είναι τόσο απλό όσο η ηλικία του ερωτηθέντος. «Μεγαλύτερος» τείνει να σημαίνει πιο απρόθυμος σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, ενώ οι «νεότεροι» είναι συχνά πιο δεκτικοί.

Σχόλιο της Epson:

Τα παλαιότερα δημογραφικά στοιχεία δεν πρέπει να προεξοφλούνται ως «μη βιώσιμα». Παρά την αναποφασιστικότητα απέναντι σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, τόσο οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι όσο και οι πιο ώριμες εταιρείες εκτίμησαν ιδιαίτερα τη μεγάλη διάρκεια ζωής, την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση των απορριμμάτων.

Darren Phelps
Αντιπρόεδρος τμήματος επαγγελματικών πωλήσεων στην Epson Europe
 

«Με όλο και περισσότερους από τη γενιά της χιλιετίας να διευθύνουν επιχειρήσεις και να γίνονται υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις, η βιωσιμότητα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη,» Mark Williams, Διευθύνων Σύμβουλος και Υπεύθυνος Βιωσιμότητας στην BlueLeaf, UK.

Οι πιο καθιερωμένοι οργανισμοί (περισσότερα από 10 χρόνια δραστηριοποίησης) και η γενιά των baby boomer (ηλικίας 54 ετών και άνω) ήταν λιγότερο πιθανό να δώσουν προτεραιότητα σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, ενώ η γενιά Z (κάτω των 22 ετών), η γενιά της χιλιετίας (22-37 ετών) και οι επιχειρήσεις start-up θέτουν αυτά τα ζητήματα ως κορυφαίες προτεραιότητες. Αυτό είναι σημαντικό επειδή αυτές οι αξίες αντικατοπτρίζονται και στους νεότερους καταναλωτές.

«Όλο και περισσότεροι από τους πελάτες μας, ειδικά οι νέοι, εκτιμούν το γεγονός ότι οι εταιρείες έχουν ένα σκοπό πέρα από το καθαρό οικονομικό κέρδος.» Elena Valderrábano, Διευθύντρια Εταιρικής Ηθικής και Βιωσιμότητας στην Telefónica, Ισπανία

Η γενιά Z είναι πιο πιθανό να πει ότι οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις θα είναι πιο σημαντικές μετά την πανδημία COVID:

A vertical bar chart showing Gen Z (under 22) at 75% and Baby boomer (54+) at 55%
Γενιά Z (κάτω των 22)76%
Γενιά της Χιλιετίας (23-37)71%
Γενιά X (38-63)61%
Baby Boomer (63+)55%

Συμπέρασμα

Η πανδημία του κορονοϊού επιτάχυνε τις αλλαγές στις συμπεριφορές και τις προσδοκίες των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Κατά τη διάρκεια της κύριας φάσης της επιδημίας, οι οργανισμοί επικεντρώθηκαν, όπως ήταν φυσικό, στις οικονομικές πιέσεις που είχε προκαλέσει. Ωστόσο, καθώς τα έθνη άρχισαν να στοχεύουν στην ανάκαμψη, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα ξεκίνησαν να κερδίζουν έδαφος.

Από την έρευνά μας προέκυψε ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση μεταξύ των εργαζομένων από σχεδόν κάθε χώρα που συμμετείχε στην έρευνα να δουν τους οργανισμούς τους να επικεντρώνονται σε πρωτοβουλίες που δίνουν προτεραιότητα στην προσωπική τους ευημερία κατά την επιστροφή στην εργασία, να δημιουργούν δομές που αναγνωρίζουν την αλλαγή προσέγγισης στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και, που το πράττουν με τρόπο, που να διατηρεί και να βελτιώνει το περιβάλλον στο σύνολό του.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι διοικήσεις και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων να δουν αυτές τις αλλαγές ως μια ευκαιρία για τη βελτίωση της προσφοράς της εταιρείας τους και την αποδοχή της επωνυμίας, καθώς και την εξοικονόμηση κόστους που ωφελεί την επιχείρηση οικονομικά, σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η βιωσιμότητα είναι ένας πόρος ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και η ώρα για δράση είναι τώρα.

Συστάσεις από τον Δείκτη Βιώσιμου Εργασιακού Περιβάλλοντος 2021 της Epson

 • Επιτάχυνση της μετάβασης προς την έξυπνη τεχνολογία, με προώθηση της φυσικής κοινωνικής απόστασης και της παραγωγικότητας
 • Αξιοποίηση των τεχνολογιών απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου για τη μείωση των βλαβών εξοπλισμού, του χρόνου διακοπής λειτουργίας, του κόστους συντήρησης και των επισκέψεων στον χώρο
 • Χρήση συνεργατικών τεχνολογιών που επιτρέπουν στις ομάδες να αλληλεπιδρούν εξ αποστάσεως χωρίς να απαιτείται ο διπλασιασμός πόρων και διευκόλυνση πιο αποδοτικού μεικτού τρόπου εργασίας
 • Επιλογή τεχνολογίας που καλύπτει μια προσέγγιση «πλήρους κύκλου» για τη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, της χρήσης ενέργειας, της ανθεκτικότητας (δηλαδή της μεγάλης διάρκειας ζωής) και της ελαχιστοποίησης της σπατάλης.

Λήψη PDF

 

«Εν μέσω κρίσης έπρεπε να γίνει ξανά ο προσανατολισμός της στρατηγικής μας και προτεραιότητά μας ήταν η κοινωνική και οικονομική σταθερότητα. Αλλά η πράσινη ανάκαμψη είναι επίσης στην ατζέντα. Έχει επιστρέψει και νομίζω ότι η λιθουανική επιχειρηματική κοινότητα είναι πιο ευαισθητοποιημένη και ανοικτή και συμβαδίζει με την κοινωνία περισσότερο από ό,τι μπορεί να πιστεύει κανείς.»

Karolina Semionovaitė,
Υπεύθυνη Βιωσιμότητας «Swedbank», Λιθουανία

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα

For more information on the laser projector range, simply fill in your details below and an Epson representative will be in touch.

ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ;
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά