Η Epson και το Περιβάλλον

Η Epson και το Περιβάλλον

Ως μία από τις ηγετικές εταιρείες στον τομέα της εκτύπωσης και παραγωγής εγγράφων, θεωρούμε καθήκον μας να συμβάλλουμε ενεργά στην υπεύθυνη διαχείριση των παγκόσμιων πόρων. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας απαντάει στις σημερινές προκλήσεις για την διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος για τα παιδιά μας και εμάς τους ίδιους.

Περιβαλλοντικό Όραμα 2050

Το πρώτο και το πιο απλό βήμα είναι η μείωση των εκπομπών CO2. Είναι πλέον σαφές ότι η φέρουσα ικανότητα της γης είναι περιορισμένη. Η Epson έχει δεσμευτεί ρητά να επιτύχει μείωση των εκπομπών CO2 από τα προϊόντα της κατά 90% έως το 2050.

Μάθετε περισσότερα

Στόχοι για το 2025

Οι στόχοι που έχουμε θέσει δεν μπορούν να επιτευχθούν σε μία μέρα. Το έργο είναι δύσκολο και για αυτό είναι σημαντικό να θέσουμε ενδιάμεσους στόχους που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε πραγματικότητα το Όραμά μας. Δημοσιεύουμε περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τα βήματα που ακολουθούμε ήδη σε τακτική βάση.

Μάθετε περισσότερα

Ιστορία της περιβαλλοντικής πολιτικής

Οι προσπάθειές μας ξεκίνησαν με ένα πρόγραμμα ελέγχου ρύπανσης που διήρκεσε επιτυχώς τέσσερις δεκαετίες. Έως τα τέλη της δεκαετίας του 90 η Epson δημοσίευε τα αποτελέσματα σε μια ετήσια περιβαλλοντική αναφορά. Με το ξεκίνημα της νέας χιλιετίας, η Epson διεύρυνε και πάλι τους στόχους της και συμμετέχει ενεργά σε αναδασώσεις, έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας και προγράμματα μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Μάθετε περισσότερα

Δήλωση Παγκόσμιων Περιβαλλοντικών Θέσεων

Το μήνυμά μας είναι απλό και για αυτό κατανοητό σε όλο τον κόσμο: “Καλύτερα προϊόντα για ένα καλύτερο μέλλον”. Αυτές οι έξι απλές λέξεις περικλείουν όλο το νόημα που μας παρακινεί να δίνουμε κάθε μέρα τον καλύτερό μας εαυτό για τους πελάτες, τους συνεργάτες και το περιβάλλον μας.

Μάθετε περισσότερα

Με γνώμονα τον κύκλο ζωής

Από το πρώτο σχέδιο έως τη διαδικασία ανακύκλωσης: αναπτύσσουμε όλα μας τα προϊόντα με γνώμονα έναν οικολογικά βιώσιμο κύκλο ζωής. Αυτή είναι η βασική στρατηγική για τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα μας και ενσωματώνει τις προσπάθειές μας για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Μάθετε περισσότερα

Νέα οπτική

Η δέσμευσή μας δεν σταματάει στις πόρτες των εγκαταστάσεων παραγωγής της Epson. Οι προσπάθειές μας επηρεάζουν ήδη την καθημερινή εργασία των πελατών και των συνεργατών μας.

Μάθετε περισσότερα

Προϊόντα

Όλα μας τα προϊόντα σχεδιάζονται έτσι ώστε να συμμορφώνονται με έναν οικολογικά βιώσιμο κύκλο ζωής. Εκτός από τη φιλική προς το περιβάλλον σχεδίαση και την παροχή όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με περιβαλλοντικά θέματα σε όλα τα προϊόντα μας, αυτό επίσης σημαίνει την εξάλειψη των επικίνδυνων ουσιών σε όλο το εύρος των προϊόντων μας.

Μάθετε περισσότερα

Παραγωγή

Η οικολογική βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής είναι ένας από τους βασικούς τομείς στον οποίο εφαρμόζονται οι πολιτικές μας. Ως επί το πλείστον εστιάζουμε στην πρόληψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη, την εξάλειψη των εκπομπών και τον έλεγχο των χημικών ουσιών. Επιπλέον, κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας σε θέματα όπως η βελτίωση του συστήματος μεταφορών, ο σωστός σχεδιασμός της διαχείρισης νερού και ουσιών και η πιστοποιημένη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων.

Μάθετε περισσότερα

Ανακύκλωση προϊόντων

Η υπεύθυνη και αποτελεσματική επεξεργασία των προϊόντων μας μετά το τέλος ζωής τους είναι τόσο σημαντική που η στρατηγική ανακύκλωσης ενσωματώνεται ήδη από τα στάδια του σχεδιασμού. Όλα τα τελικά προϊόντα μας συμμορφώνονται με την οδηγία WEEE από το 2005. Για τα προϊόντα μίας χρήσης, όπως οι φύσιγγες, έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα συλλογής που διασφαλίζει την ασφαλή επιστροφή τους στην Epson.

Μάθετε περισσότερα

Περιβαλλοντική κοινότητα

Θεωρούμε καθήκον μας να παρέχουμε υποστήριξη και να υλοποιούμε τις στρατηγικές μας στη διεθνή κοινότητα. Σε συνεργασία με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας αναπτύσσουμε και συμμετέχουμε σε προγράμματα που ενισχύουν την οικολογική σκέψη και υπευθυνότητα σε διάφορους τομείς όπως η Περιβαλλοντική Εταιρική Ευθύνη, η Περιβαλλοντική Τεχνολογία, η Περιβαλλοντική Ενημέρωση ή η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Μάθετε περισσότερα

Περιβαλλοντική διαχείριση

Όλες μας οι προσπάθειες για την υπεύθυνη προστασία του περιβάλλοντος έχουν τις ρίζες τους στη γενική φιλοσοφία διαχείρισης της εταιρείας μας. Συμβαδίζουν με το αίτημα της κοινωνίας για ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η Epson έχει δεσμευτεί ρητά να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα και να προστατέψει το μέλλον μας. Το υλοποιούμενο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και η Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων μάς βοηθούν να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους.

Μάθετε περισσότερα

Περιβαλλοντικεσ Πληροφοριεσ

Για την εκπλήρωση των εταιρικών κοινωνικών ευθυνών μας (CSR), στόχος μας είναι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων με την παροχή αξίας που να υπερβαίνει τις προσδοκίες των πελατών μας και της κοινωνίας.

Μάθετε περισσότερα