ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EPSON

Ο τρόπος της Epson

Το να ικανοποιούμε και να εκπλήσσουμε ευχάριστα τους πελάτες μας με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες είναι μόνο η αρχή – θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο και να είμαστε μια απαραίτητη εταιρεία. Διεξάγοντας τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με ακεραιότητα, μπορούμε να συνεχίσουμε να προστατεύουμε τους επενδυτές και να προσελκύουμε και να διατηρούμε ένα ταλαντούχο εργατικό δυναμικό. Οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς, αλλά εμείς προσπαθούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα και να εφαρμόζουμε αυστηρά πρότυπα δεοντολογίας.

Αρχές εταιρικής συμπεριφοράς

Πώς εκπληρώνει η Epson την κοινωνική της ευθύνη; Μπορείτε να μάθετε σχετικά με τις αρχές που στηρίζουν τη φιλοσοφία διοίκησης της Epson παρακάτω.

Οι αρχές μας

Όλο το προσωπικό της Epson, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων στελεχών, διευθυντών και υπαλλήλων, υποχρεούται να ακολουθεί τις αρχές μας.

Μάθετε περισσότερα για την εταιρική κοινωνική ευθύνη