ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σημείωση: Η παρούσα δήλωση (εφεξής η "Δήλωση") συμμορφώνεται με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος Αρ. 2472/97 – "Κώδικας προστασίας προσωπικών δεδομένων". Διαβάστε το έγγραφο προσεχτικά πριν μεταβείτε στην Τοποθεσία Web της Epson Italia S.p.A. Αν περιηγηθείτε στην Τοποθεσία Web της Epson, αποδέχεστε αυτόματα τις δηλώσεις που έγιναν στους "Όρους χρήσης και τη Δήλωση περί απορρήτου". Σας ζητείται να μην μεταβείτε στην Τοποθεσία της Epson αν δεν αποδεχτείτε τους "Όρους χρήσης και τη Δήλωση περί απορρήτου".

Ωστόσο, η χρήση της Τοποθεσίας υποδηλώνει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών σύμφωνα με τη Δήλωση.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

• ΑΠΟΔΟΧΗ

• ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

• ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ EPSON Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ EPSON

• ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

• ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

• ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

• ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

• ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

• ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ EPSON

• ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

• ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ EPSON

• ΣΥΛΛΟΓΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

• COOKIES

• ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ EPSON

• ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ

EPSON ITALIA S.P.A.
SEIKO EPSON CORPORATION

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ

Η Epson Italia S.p.A. (εφεξής η "Epson") διαθέτει αυτή την Τοποθεσία Web (εφεξής "www.epson.it") με την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τους "Όρους χρήσης" της παρούσας Δήλωσης. Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε σελίδα αυτής της Τοποθεσίας Web συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των "Όρων χρήσης". Η Epson διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει αυτούς τους "Όρους χρήσης" ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Συνεπώς, προτείνεται να τους προβάλετε όταν επισκέπτεστε την Τοποθεσία για να ελέγχετε αν έχουν γίνει ενημερώσεις.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Οι όροι "Τοποθεσία", Τοποθεσία Web" ή "Τοποθεσία Internet" αναφέρονται σε όλους τους καταλόγους και τις σελίδες που περιέχονται στον τομέα http://www.epson.it/. Αυτή η Τοποθεσία, την οποία παρέχει και διαχειρίζεται η Epson, καθώς και το δικαίωμα χρήσης των περιεχομένων της, τελούν υπό προστασία, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της Ιταλίας. Η Τοποθεσία Web της Epson και η υποστήριξη που παρέχεται σε αυτή προσφέρονται δωρεάν στο χρήστη για προσωπική και μη κερδοσκοπική χρήση, με την προϋπόθεση ότι οι ειδοποιήσεις σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας παραμένουν συνημμένα στο αρχικό υλικό. Τυχόν υποστήριξη παρέχεται απλά για ενημερωτικούς σκοπούς. Η Epson διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του περιεχομένου της Τοποθεσίας Web ανά πάσα στιγμή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Όλο το υλικό (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της μουσικής, των φωτογραφιών, των εικόνων, των βίντεο, των δεδομένων που αφορούν τη μεταγλώττιση, την ψηφιακή λήψη και το λογισμικό) που περιέχεται στην παρούσα Τοποθεσία Web (εφεξής το "Υλικό") αποτελεί ιδιοκτησία της Epson και των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της.

Η Epson εξουσιοδοτεί τη χρήση του Υλικού μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αυτό το Υλικό δεν έχει τροποποιηθεί και δεν έχουν δημιουργηθεί παράγωγα έργα από το Υλικό, ούτε έχει γίνει αναπαραγωγή του Υλικού, παρουσίαση σε κοινό, δημοσίευση, διανομή ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί με άλλο τρόπο για εμπορικούς σκοπούς ή διάθεση στο κοινό. Απαγορεύεται η χρήση του Υλικού με αναφορά σε άλλες τοποθεσίες web ή η χρήση του online για οποιονδήποτε σκοπό. Ο χρήστης υπόσχεται να μην ακυρώσει ή να μην αλλάξει τα έγγραφα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά σήματα. Σε περίπτωση παραβίασης αυτών των προϋποθέσεων, η εξουσιοδοτημένη χρήση της Τοποθεσίας καταγγέλλεται και τυχόν υλικό που έχει ληφθεί ή εκτυπωθεί πρέπει να καταστραφεί αμέσως.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ EPSON Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ EPSON

Το περιεχόμενο (υλικό, πληροφορίες ή ιδέες) που αποστέλλεται σε αυτή την Τοποθεσία δεν θα τηρηθεί ως εμπιστευτικό ή ως αποκλειστικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο που αποστέλλεται από αυτή την Τοποθεσία μπορεί να κοινοποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων – αλλά χωρίς περιορισμό – της ανάπτυξης προϊόντων, της παραγωγής προϊόντων και των σχετικών δραστηριοτήτων προώθησης. Συνεπώς, η Epson δεν έχει ως πρόθεση να λαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που προστατεύονται από δικαιώματα ιδιοκτησίας από χρήστες μέσω της παρούσας Τοποθεσίας Web. Οι πληροφορίες που καταχωρούνται από το χρήστη στην Τοποθεσία Web της Epson, ή το υλικό που αποστέλλεται μέσω αυτής, θα θεωρούνται ως μη εμπιστευτικές για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης περί απορρήτου. Οι χρήστες που αποστέλλουν στην Epson οποιονδήποτε τύπο πληροφοριών ή υλικού, για οποιονδήποτε σκοπό, παραχωρούν στην Epson απεριόριστη και αμετάκλητη άδεια για χρήση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, τροποποίηση, μεταβίβαση και διανομή αυτού, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό όλων των πληροφοριών και του υλικού, και συμφωνούν ότι η Epson είναι ο κάτοχος του δικαιώματος χρήσης οποιασδήποτε ιδέας, έννοιας, τεχνογνωσίας, τεχνολογίας ή τεχνικής που μεταφορτώνει ο χρήστης στην Τοποθεσία, για οποιονδήποτε σκοπό.

Απαγορεύεται αυστηρά η αποστολή από και προς αυτή την Τοποθεσία περιεχομένου που είναι παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, χυδαίο, κακού γούστου, επιβλαβές, πορνογραφικό, ακατάλληλο, προσβλητικό, βλάσφημο, επιζήμιο για τα δικαιώματα τρίτων, που ενθαρρύνει τις φυλετικές διακρίσεις ή έχει τη δυνατότητα να εγείρει αστικές ή ποινικές διαμάχες που μπορεί να απαιτούν δικαστικές ενέργειες. Ο χρήστης συμφωνεί να μην δημοσιεύσει ή να μην στείλει οποιοδήποτε υλικό μέσω αυτής της Τοποθεσίας Web που θα μπορούσε να υποκινήσει τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων ή διαγωγή που θα μπορούσε να εγείρει αστικές ευθύνες ή διαγωγή που αντιβαίνει στη νομοθεσία οποιασδήποτε χώρας, σε αρμόδια εξουσία ή που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, τα οποία προστατεύονται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Ο χρήστης θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να ελέγχει και να καταργεί ιούς και τυχόν άλλα στοιχεία που μολύνουν ή καταστρέφουν πριν την καταχώρηση υλικού στην Τοποθεσία Web της Epson. Επιπλέον, απαγορεύεται η έκδοση αναληθών ή παραπλανητικών δηλώσεων όσον αφορά τη σχέση του με την Epson. Απαγορεύεται επίσης να παρέχει εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Epson.

Η Epson διατηρεί όλα τα δικαιώματα για διαγραφή του υλικού από την Τοποθεσία Web όταν υπάρχει εύλογη υποψία ότι το υλικό περιέχει απαγορευμένα μηνύματα, όπως ορίζεται παραπάνω, ή ότι είναι ακατάλληλο.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση στην Τοποθεσία μας, διαβάστε και συμμορφωθείτε με τις διατάξεις σε αυτούς τους "Όρους χρήσης".

Για την ενημέρωσή σας, αυτή η Τοποθεσία συνδέεται με τοποθεσίες που ανήκουν στην Seiko Epson Corporation σε άλλες χώρες, καθώς επίσης σε άλλες μη συγγενείς τοποθεσίες web. Η Epson δεν ευθύνεται για πληροφορίες που δημοσιεύονται σε οποιαδήποτε τοποθεσία web στην οποία μεταβαίνετε μέσω της δικής της Τοποθεσίας Web. Η πρόσβαση σε τοποθεσίες μέσω συνδέσεων στην Τοποθεσία Web της Epson αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Η σύνδεση σε περιεχόμενο που υπάρχει στην παρούσα Τοποθεσία είναι δυνατή, ωστόσο δεν επιτρέπεται η αντιγραφή. Απαγορεύεται επίσης η δημιουργία περιβάλλοντος περιήγησης ή πλαισίου γύρω από το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτή την Τοποθεσία. Η Epson δεν πρόκειται να αναλάβει σε καμία περίπτωση την ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν με τις συνδέσεις εξαιτίας μεταφορών, διαγραφών ή άλλων αλλαγών στον κεντρικό κατάλογο. Δεν πρόκειται να δοθεί ειδοποίηση σχετικά με τη διαγραφή ή την τροποποίηση σελίδων, ή σχετικά με τη μεταφορά ή την αλλαγή καταλόγου.

Ως προειδοποίηση, οι χρήστες δεν πρέπει να συνδέσουν την Τοποθεσία Web της Epson με προσβλητικές ή ακατάλληλες τοποθεσίες και θα πρέπει, όταν ζητηθεί από την Epson, να διακόψουν αμέσως τη σύνδεση με αυτές τις τοποθεσίες από την Τοποθεσία Web της Epson σε περίπτωση που έχει δημιουργηθεί σύνδεση.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το υλικό και οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα σε αυτή την Τοποθεσία μπορεί να μην ενημερώνονται και η Epson δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση για την ενημέρωσή τους. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτή την Τοποθεσία μπορεί να κάνουν αναφορά σε προϊόντα, προγράμματα ή υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμα σε ορισμένες χώρες. Για πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, προγράμματα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα σε συγκεκριμένες περιοχές, επικοινωνήστε με τον κοντινότερο μεταπωλητή της Epson.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο αυτής της Τοποθεσίας, που ανήκει στην Epson ή στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της, προστατεύεται από τους αντίστοιχους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη, την Ιαπωνία και από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή, δημοσίευση, λήψη, μεταφόρτωση, ψηφιακή αποθήκευση, αποστολή ή μεταβίβαση μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Epson ή του κατόχου του σχετικού πνευματικού δικαιώματος.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Υλικό για σκοπούς πέραν των όσων επιτρέπονται παραπάνω, είναι απαραίτητο να αποκτήσετε εξουσιοδότηση των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων ή των κατόχων άδειας του εν λόγω Υλικού, δηλαδή της Epson και των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της.

Αν θέλετε να αναπαράγετε ακριβώς μέρος του περιεχομένου σε έντυπο υλικό, όπως περιοδικά, ή να δημοσιεύσετε μέρος του Υλικού σε CD ή άλλα μέσα (προσδιορίστε ποιο μέρος του Υλικού θα θέλατε να δημοσιεύσετε), πρέπει να λάβετε την προηγούμενη συγκατάθεση της Epson.

Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται σε αυτή την Τοποθεσία ανήκουν στην Epson και τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της. Η επωνυμία και το λογότυπο Epson δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο, είτε για απεριόριστη χρήση είτε για διαφήμιση είτε για διανομή του περιεχομένου της Τοποθεσίας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση της Epson.

Τα μεμονωμένα έγγραφα που περιέχονται στις σελίδες της Τοποθεσίας Web μπορεί να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους που αναφέρονται στα ίδια τα έγγραφα. Η χρήση της Τοποθεσίας και του περιεχομένου της επιτρέπεται για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς μόνο. Η χρήση των ανακοινώσεων τύπου και άλλων εγγράφων που χαρακτηρίζονται ως δημόσια επιτρέπεται για επικοινωνιακό υλικό προς το κοινό, με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή των πληροφοριών.

Όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά με το ακόλουθο έγγραφο, είναι περιορισμένα.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Τα περιεχόμενα, οι τιμές, το υλικό και οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού, των εγγράφων και των συχνών ερωτήσεων σε αυτή την Τοποθεσία μπορεί να περιέχουν τεχνικά σφάλματα, ανακρίβειες ή τυπογραφικά σφάλματα, σχετικά με τα οποία η Epson αρνείται κάθε ευθύνη. Η Epson δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου ή την αξιοπιστία των συμβουλών, των γνωμών, των δηλώσεων ή άλλων πληροφοριών που περιέχονται και διανέμονται μέσω της εσωτερικής Τοποθεσίας. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από την εμπιστοσύνη σε αυτές τις γνώμες, συμβουλές, δηλώσεις και πληροφορίες.

Η Epson διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, οποιονδήποτε τύπο σφάλματος ή παράλειψης που περιέχεται σε οποιαδήποτε περιοχή της Τοποθεσίας Web. Όλες οι πληροφορίες, το υλικό, τα προϊόντα, τα προγράμματα, οι υπηρεσίες ή οι τιμές που περιγράφονται στην Τοποθεσία μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγές και να ενημερώνονται χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης.

Η Τοποθεσία Web της Epson, οι πληροφορίες και τα υλικά που περιέχονται σε αυτή, καθώς και το λογισμικό που διατίθεται στην Τοποθεσία, είναι "ως έχουν", χωρίς εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένη χρήση ή μη παραβίασης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η λήψη ή η εγκατάσταση λογισμικού Epson χωρίς αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της άδειας χρήσης τελικού χρήστη που συμπεριλαμβάνεται εδώ. Ομοίως, απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η αναδιανομή του λογισμικού εκτός όπως επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια χρήσης.

Σε καμία περίπτωση η Epson, οι προμηθευτές της ή άλλα τρίτα μέρη που αναφέρονται σε αυτή την Τοποθεσία δεν πρόκειται να θεωρηθούν υπαίτιοι για άμεσες ή έμμεσες, θετικές, ποινικές ή αποθετικές ζημίες ή για απώλεια που προκύπτει από τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τις επιπτώσεις από τη χρήση των πληροφοριών ή των υλικών που βρίσκονται σε αυτή την Τοποθ&