Δήλωση Πληροφοριών Ιδιωτικού Απορρήτου

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με όσους εγγράφονται στους κύριους ιστοτόπους της Epson

Έκδοση 1.0

Η παρούσα δήλωση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούνται στην Βάση δεδομένων μάρκετινγκ της Epson και στα σχετιζόμενα συστήματα.

Η Epson διατηρεί (και θα διατηρεί στο μέλλον)

 • Πληροφορίες που εσείς επιλέγετε να παράσχετε στην Epson, μέσω των ιστοτόπων της ή με άλλον τρόπο
 • Πληροφορίες που συλλέγονται από τα ίδια τα συστήματα της Epson σχετικά με τη χρήση των ιστοτόπων της Epson και τις αλληλεπιδράσεις της Epson μαζί σας. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies1 και άλλων παρόμοιων εργαλείων.

Δεν χρειάζεται να καταχωρίσετε ή να δώσετε προσωπικές πληροφορίες για να χρησιμοποιήσετε τους κύριους ιστοτόπους της Epson. Για να εγγραφείτε στην Epson, οι μόνες πληροφορίες που χρειάζεται να δώσετε είναι η διεύθυνση e-mail σας (και μια επιβεβαίωση ότι είστε άνω των 16 ετών). Όλα τα άλλα πεδία πληροφοριών κατά την εγγραφή είναι προαιρετικά.

Η «Epson» (ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» των πληροφοριών) είναι:
Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.

Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς
(«Επεξεργασία» σημαίνει οτιδήποτε κάνει η Epson με τις πληροφορίες που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, διατήρησης, χρήσης και γνωστοποίησής τους.)
Ο πρωταρχικός σκοπός για τον οποίο η Epson θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας είναι για το μάρκετινγκ των προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών απευθείας μάρκετινγκ σε εσάς.

Αυτό περιλαμβάνει:

 • την αναγνώρισή σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας
 • την παρακολούθηση των προτιμήσεών σας, ώστε να μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο κατά την αναζήτηση στον ιστότοπό μας
 • την επεξεργασία των αιτημάτων σας για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ
 • την παρακολούθηση και καταγραφή τηλεφωνικών και γραπτών επικοινωνιών μαζί σας, για λόγους διασφάλισης της ποιότητας και συμμόρφωσης και για την αντιμετώπιση των παραπόνων και των ερωτημάτων σας
 • την κατανόηση του ποια μέρη του ιστοτόπου της Epson και ποια προϊόντα και υπηρεσίες σας ενδιαφέρουν περισσότερο

Η νομική βάση γι' αυτό είναι ότι είναι αναγκαίο για τα νόμιμα συμφέροντα της Epson ή των εταιρειών του ομίλου Epson κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ.

Εάν επιλέξετε να παράσχετε πληροφορίες πέραν αυτών που απαιτεί η Epson να παράσχετε, η βάση για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι η συγκατάθεσή σας, όπως αποδεικνύεται από την εκούσια παροχή των εν λόγω πληροφοριών. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Αυτό μπορείτε να το κάνετε γράφοντας στην Epson, στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω ή στο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

Ως μέρος της επεξεργασίας, η Epson θα πραγματοποιήσει κάποια αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ και λήψη αποφάσεων, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει σχετικά με εσάς, ώστε οι πληροφορίες που σας παρουσιάζονται να είναι πιο συναφείς με τα ενδιαφέροντά σας.

Εάν στο μέλλον η Epson επιθυμήσει να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για κάποιον άλλο σκοπό, θα σας παράσχει πρώτα πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον άλλο σκοπό.

Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σε αυτό, η Epson θα χρησιμοποιεί επίσης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς επικοινωνιών ηλεκτρονικού μάρκετινγκ (συνήθως μέσω e-mail), που μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • τη διεξαγωγή ερευνών, όπου θα ζητείται η γνώμη σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • την ενημέρωσή σας για προϊόντα ή προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
 • την ενημέρωσή σας για προωθητικές ενέργειες όπως δώρα, διαγωνισμούς και κληρώσεις βραβείων.
 • την ανάλυση μάρκετινγκ και την κατάρτιση προφίλ πελατών
 • προσκλήσεις σε εκδηλώσεις

Η νομική βάση για αυτό είναι η συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αυτόν τον επιπρόσθετο σκοπό (ανεξάρτητα από το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων από την Epson για τους γενικούς σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω), σε οποιαδήποτε στιγμή, γράφοντας στην Epson, στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω ή στο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

Η Epson θα διατηρήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για μια περίοδο 2 ετών μετά την τελευταία επαφή μαζί σας. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, ορισμένες πληροφορίες μπορεί να διατηρηθούν, αλλά μόνο σε ανωνυμοποιημένη μορφή ή ως μέρος των αρχειοθετημένων εγγραφών.

Η Epson χρησιμοποιεί τρίτους για την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό της. Ορισμένα ή όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε αυτούς, αλλά επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο τα γνωστοποιηθέντα δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους η Epson διατηρεί τα δεδομένα σας και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Epson.

Ως «υποκείμενο δεδομένων» έχετε νομοθετημένα δικαιώματα να ζητήσετε από την Epson την πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σχετικά με εσάς ή το υποκείμενο των δεδομένων, όπως και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και το δικαίωμα κατάθεσης μιας καταγγελίας σε μια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ευρωπαίο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Epson στη διεύθυνση «The EDPO, Epson Europe B.V. Azie Building , Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, The Netherlands» ή στο e-mail: EDPO@epson.eu

Αν βρίσκεστε εκτός της ΕΕ, η Epson θα μεταφέρει μερικά από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας εκτός της ΕΕ, στο προσωπικό της ομάδας της Epson στην σχετική περιοχή και στους εργολάβους της εν λόγω περιοχής που χρησιμοποιεί η Epson για την παροχή υπηρεσιών. Αυτό θα υπόκειται στις προβλεπόμενες από το νόμο προστασίες.

1 Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται σε μια συσκευή όταν χρησιμοποιείται για την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο. Αυτά τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των προτιμήσεων των χρηστών και των ιστοτόπων που επισκέφτηκαν κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες των ιστοτόπων της Epson μπορεί να μην λειτουργούν σωστά ή να λειτουργούν αργά εάν απενεργοποιήσετε τα cookies. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν επιλέξετε να αποκλείσετε τα cookies, ορισμένες διαφημιστικές προτιμήσεις που εξαρτώνται από τα cookies μπορεί να μην είναι δυνατόν να τηρηθούν.

Επιπλέον, εργαλεία ανάλυσης όπως το Google Analytics της Google Inc. χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και ανάλυση του ιστορικού χρήσης κλπ. Αυτά χρησιμοποιούν «cookies πρώτου μέρους» για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με την πρόσβασή σας. Ανατρέξτε στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Google Inc. για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του Google Analytics που χρησιμοποιείται από αυτή την υπηρεσία: http://www.google.com/policies/privacy/

Αυτή η δήλωση αφορά μόνο πληροφορίες στην Βάση δεδομένων μάρκετινγκ της Epson. Αν η Epson επεξεργαστεί πληροφορίες σχετικά με εσάς σε άλλες εγγραφές, θα ενημερωθείτε ξεχωριστά για αυτό.

Παρέχεται σε συμμόρφωση με το Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ