ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ EPSON

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ EPSON

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε υποχρεωτικά, όλα τα πεδία με αστερίσκο*
Πρόσθεσε Προϊόν

Ο πιο κάτω πίνακας υποδεικνύει εάν ο επιλεγμένος εκτυπωτής σας πληροί τις προϋποθέσεις για εκτεταμένη εγγύηση στην έδρα του πελάτη ή με επιστροφή στη βάση, από την έναρξη της περιόδου προώθησης. Το είδος επέκτασης της εγγύησης διαφέρει ανάλογα με το προϊόν που αγοράζεται και / ή τη χώρα και ενδέχεται να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

  Βασική Εγγύηση Επέκταση Εγγύησης
Προϊόν ενός χρόνου στα 2 & στα 3 χρόνια