Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ EPSON ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η μετάβαση του κατασκευαστικού τομέα στη χρήση 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί σημαντική πρόκληση όμως είναι εφικτή. Η Epson δείχνει τον δρόμο προς την παραγωγή με ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, για να ακολουθήσουν και άλλοι.

Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ EPSON ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πώς μπορούν οι κατασκευαστές να κάνουν τη μετάβαση σε 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας1, οι χρήστες κατασκευαστικών και άλλων βιομηχανικών εφαρμογών αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα κεντρικό στοιχείο. Αν όλη η ενέργεια που καταναλώνουν τα εργοστάσια και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις προερχόταν από ανανεώσιμες πηγές, αυτό θα συνέβαλε σημαντικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Είναι ένας δύσκολος στόχος, αλλά όλο και περισσότερες εταιρείες αναλαμβάνουν να τον επιτύχουν. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας RE100, περισσότερες από 400 εταιρείες δεσμεύτηκαν για χρήση 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις δραστηριότητές τους. Το πώς θα επιτύχουν αυτόν τον στόχο θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων του αντικειμένου και της τοποθεσίας των δραστηριοτήτων τους.

Αντί για τη χρήση ενέργειας που παράγεται σε μακρινές χώρες, η χρήση άφθονων ανανεώσιμων πόρων μιας συγκεκριμένης περιοχής προσφέρει πολλά οφέλη, όπως η βελτίωση της ενεργειακής αυτάρκειας και η δημιουργία θέσεων εργασίας.»

Junichi Watanabe, Διευθύνων Σύμβουλος/Γενικός Διευθυντής, Τμήμα Σχεδιασμού Παραγωγής, Seiko Epson Corporation

Μετάβαση σε ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια

«Οι οργανισμοί με μικρότερες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας και σταθερή οικονομική κατάσταση θα είναι σε καλύτερη θέση να κάνουν τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι εταιρείες με υψηλή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως κλίβανους για γυαλί, εφαρμογές τήξης ή άλλες εφαρμογές θέρμανσης μεγάλης κλίμακας και οι εταιρείες με πολύ μεγάλα περιβαλλοντικά αποτυπώματα - όπως μεγάλες αποθήκες και εργασίες συναρμολόγησης - μπορεί να δυσκολευτούν περισσότερο», αναφέρει ο Paul Holdredge, Διευθυντής Βιομηχανιών και Μεταφορών στη συμβουλευτική Επιχείρηση για την Κοινωνική Ευθύνη (BSR).
Η προοπτική μετάβασης σε ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια έχει γίνει πολύ πιο εύκολη λόγω των πρόσφατων σημαντικών μειώσεων του κόστους. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμης Ενέργειας (IRENA), η τιμή της ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας το 2010 ήταν συνήθως 710% υψηλότερη από τα φθηνότερα ορυκτά καύσιμα, αλλά το 2022 ήταν 29% φθηνότερη2. Επί του παρόντος, η ηλεκτρική ενέργεια αντιστοιχεί περίπου στο 20% της τελικής χρήσης ενέργειας στον κατασκευαστικό τομέα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμης Ενέργειας και αυτό αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Η τιμή της ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας

Diagram showing that in 2010, the price of renewable energy sources were 710% higher than fossil fuels. Diagram showing that in 2023, the price of renewable energy sources were 29% lower than fossil fuels.

Η κατασκευαστική πρόκληση

Ωστόσο, δεν είναι μόνο η τιμή της ανανεώσιμης ενέργειας, όσο χαμηλή και αν είναι, που καθορίζει την ικανότητα ενός κατασκευαστή να κάνει τη μετάβαση σε 100% ανανεώσιμη ενέργεια. Τόσο η απαιτούμενη αρχική κεφαλαιακή επένδυση όσο και το μειονέκτημα του πρωτοπόρου - όπου η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών κοστίζει στους πρωτοπόρους περισσότερο από όσους ακολουθούν σε αυτή την κατεύθυνση - μπορούν να επιβραδύνουν σημαντικά τη μετάβαση σε πλήρως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για να μην αναφέρουμε την έλλειψη διαθεσιμότητας ορισμένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την παροχή αυτής της ενέργειας - κάτι που καμία εταιρεία δεν μπορεί να κάνει από μόνη της.

Η βιομηχανική παραγωγή απαιτεί τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με την παροχή ηλεκτρισμού σε γραφεία. Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές όπου η παροχή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας είναι περιορισμένη, όπως στην Ιαπωνία, την Ταϊβάν και τη Σιγκαπούρη, είναι πολύ πιο ακριβή από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται με παραδοσιακά μέσα, δημιουργώντας μελλοντικά σημαντική επιβάρυνση κόστους στις εταιρείες που αγοράζουν ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια.

Η Epson καταβάλλει προσπάθειες για τη διάδοση της χρήσης ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, παρά τη βεβαιότητα των βραχυπρόθεσμων αυξήσεων του κόστους. Η εταιρεία προωθεί τις επενδύσεις στη βιωσιμότητα για να εμπλουτίσει τις κοινότητες και να επενδύσει στις μελλοντικές γενιές προκειμένου να δημιουργήσει κοινωνική αξία.

Χρήση τοπικών πόρων

Όπου και αν βρίσκονται στον κόσμο, με όποιους τύπους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν στη διάθεσή τους, οι εταιρείες πρέπει να προσαρμοστούν στις τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες συνθήκες. Η Seiko Epson, με έδρα την Ιαπωνία, έχει κάνει ακριβώς αυτό. Έχοντας μεταβεί σε 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια για όλες τις εγκαταστάσεις της στην Ιαπωνία το 2021, ολοκλήρωσε τη μετάβαση σε ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο στις εγκαταστάσεις που ανήκουν στην Epson έως το τέλος του 20233.

Αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε μέσω της σταθερής υλοποίησης των στόχων εξάλειψης των εκπομπών άνθρακα και της χρήσης ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από το 2018.

Στην επαρχία Ναγκάνο και την περιφέρεια Τοχόκου της Ιαπωνίας, για παράδειγμα, όπου οι πηγές νερού είναι άφθονες, η Seiko Epson βασίζεται στην υδροηλεκτρική ενέργεια.

Η εταιρεία ακολουθεί μια παρόμοια προσέγγιση εκτός Ιαπωνίας. Στις Φιλιππίνες, αξιοποιεί τις τοπικές γεωθερμικές και υδροηλεκτρικές πηγές. Στην Ινδονησία, χρησιμοποιεί μια άλλη ανανεώσιμη πηγή, τη βιώσιμη ενέργεια από βιομάζα.

Πώς η Epson προσαρμόστηκε στις τοπικές συνθήκες

Map of Japan with 2 labels reading: 'Tohoku area: Epson taps into local hydropower to power its semiconductor fabrication plant.' 'Nagana Prefecture: Epson utilizes the abundant water sources to create hydoroelectric power.' Map of the phillipines with a label reading: Epson uses local geothermal and hydroelectic sources. Map of Indonesia with a label reading: 'Epson uses biomass power as its renewable source of energy'

«Χρησιμοποιήσαμε τοπικά παραγόμενη ενέργεια όπου ήταν δυνατόν», αναφέρει ο Junichi Watanabe, Διευθύνων Σύμβουλος/Γενικός Διευθυντής, Τμήμα Σχεδιασμού Παραγωγής, ο ρόλος του οποίου περιλαμβάνει την προώθηση των στρατηγικών προμηθειών της Epson στην εφοδιαστική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας. «Αντί για τη χρήση ενέργειας που παράγεται σε μακρινές χώρες, η χρήση άφθονων ανανεώσιμων πόρων μιας συγκεκριμένης περιοχής προσφέρει πολλά οφέλη, όπως η βελτίωση της ενεργειακής αυτάρκειας και η δημιουργία θέσεων εργασίας.»

Εκτός από την αγορά ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, η Epson δημιουργεί από κοινού και αναπτύσσει άλλες πηγές ενέργειας μέσω συνεχών αγορών ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε συνεργασία με την επαρχία του Ναγκάνο και την Chubu Electric Power Miraiz Company, Inc., στην Ιαπωνία, η εταιρεία ξεκίνησε την υποστήριξη υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην επαρχία Ναγκάνο. Δύο σταθμοί είναι ήδη σε λειτουργία (συνολικά 5.770 κιλοβάτ) και ένας άλλος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2024. Αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σε πέντε έως το 2025.

Αυτοί οι στόχοι μπορούν να βοηθήσουν μια εταιρεία να ξεχωρίσει από το πλήθος. «Με βάση την έρευνά μας, ο καθορισμός ενός βραχυπρόθεσμου στόχου για χρήση 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα παράδειγμα ηγεσίας και διαφοροποίησης. Ορισμένες εταιρείες έχουν επίσης χρονοδιάγραμμα μετάβασης μέσα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», αναφέρει ο Holdredge.

Μεταξύ των πρακτικών μεθόδων που πρέπει να εξετάσουν οι εταιρείες είναι οι εξής:

Όσον αφορά τα συστήματα παραγωγής ηλιακής ενέργειας, οι εγκαταστάσεις της Epson αποφασίζουν επίσης εάν θα προβούν σε αυτοεπένδυση ή θα συνάψουν συμφωνία αγοράς ενέργειας (PPA) με βάση τις μεμονωμένες συνθήκες κάθε χώρας ή περιοχής. Η λύση θα διαφέρει ανάλογα με την εταιρεία. Αλλά οι περισσότεροι κατασκευαστές είναι πιθανό να διαπιστώσουν ότι ένας συνδυασμός αυτών των στοιχείων θα βοηθήσει πολύ στην επίτευξη των στόχων τους για την ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια.

Το μέσο έτος-στόχος για την επίτευξη 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μεταξύ των παγκόσμιων κατασκευαστικών εταιρειών του RE100 είναι το 2050.

Επιπλέον, πολλοί κατασκευαστές όπως η Epson συνειδητοποιούν ότι οι έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από ολόκληρη την αλυσίδα αξίας τους (Πεδίο εφαρμογής 3) είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τη δική τους χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (Πεδίο εφαρμογής 2). Ως εκ τούτου, η μείωση των εκπομπών του τομέα στο πεδίο εφαρμογής 2 με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - κάτι που ο τομέας μπορεί να κάνει ανεξάρτητα - είναι πιθανό να έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία. Ο έγκαιρος καθορισμός στόχων και η στάση που θα επιδείξει μια εταιρεία ως προς την επίλυση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής είναι καθοριστικής σημασίας για τη συν-ευημερία με τους προμηθευτές και για μια βιώσιμη κοινωνία.

«Για τις μεγάλες εταιρείες, η απόδοση της επένδυσης είναι το βασικό επιχείρημα για την επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για τις μικρότερες εταιρείες μπορεί επίσης να ισχύει αυτό, αλλά εξαρτάται από τη γεωγραφική περιοχή. Οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να επιταχύνουν τη μετάβαση, κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο», αναφέρει η Christy Slay, Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινοπραξίας για τη Βιωσιμότητα.

«Η Epson έχει καταφέρει να έχει το προβάδισμα στον κλάδο και αποτελεί παράδειγμα όχι μόνο για την Ιαπωνία, αλλά και για όλο τον κόσμο.»

Christy Slay, Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινοπραξίας Βιωσιμότητας

Το μέλλον για πιο οικολογική βιομηχανική παραγωγή

Υπάρχουν μεγάλα οφέλη για την ανθρωπότητα εάν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, αλλά και για τις εταιρείες βιομηχανικής παραγωγής και τους μετόχους τους η βέλτιστη προσέγγιση θα μπορούσε επίσης να αποφέρει εμπορικά οφέλη.

Οι καταναλωτές και οι επενδυτές είναι όλο και πιο πιθανό να ανταμείψουν τις εταιρείες με περιβαλλοντική συνείδηση, κάτι που αποτελεί βασικό παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη θέση τους στην αγορά. Επιπλέον, η ευρύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η αύξηση της εσωτερικής παραγωγής μπορούν να κάνουν μια εταιρεία πιο ανθεκτική στη διακύμανση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην ανοιχτή αγορά.

«Η μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές είναι δύσκολη, αλλά αυτήν τη στιγμή κάθε εταιρεία θα πρέπει να επικεντρωθεί στην προσπάθεια να πλησιάσει όσο περισσότερο μπορεί αυτόν τον στόχο, το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η Slay.

Περισσότερες πληροφορίες για τη βιωσιμότητα στην Epson

1. www.iea.org/energy-system/industry

2. Δείτε την έκθεση IRENA για το Κόστος Παραγωγής Ανανεώσιμης Ενέργειας το 2022 www.irena.org/Publications/2023/Aug/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2022

3. corporate.epson/en/sustainability/environment/decarbonization