Όροι διαγωνισμών κοινωνικών μέσων δικτύωσης

Ορισμοί

“Διοργανωτής" είναι: η Epson Europe B.V. (αναφερόμενη ως Epson) με νόμιμη έδρα στο Amsterdam, στην Ολλανδία. Για οποιαδήποτε επικοινωνία παρακαλούμε όπως αποστείλετε επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 57, 15131, Χαλάνδρι, Ελλάδα

**"Συμμετέχων" **είναι:
Οποιοδήποτε άτομο 18 ετών και άνω, μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας και Κύπρου, την περίοδο της προωθητικής ενέργειας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Δεν απαιτείται αγορά για τη συμμετοχή, χρειάζεται όμως πρόσβαση στο internet και έγκυρος λογαριασμός στο κοινωνικό μέσο δικτύωσης που διενεργείται ο διαγωνισμός.

 2. Σε αυτή η προωθητική ενέργεια μπορούν να συμμετέχουν κάτοικοι της Ελλάδας και της Κύπρου, άνω των 18 ετών.

 3. Η Προωθητική ενέργεια δεν απευθύνεται σε υπαλλήλους της Epson, αντιπροσώπους, διανομείς, μεταπωλητές, υπαλλήλους λιανικών πωλήσεων των συμμετεχόντων προμηθευτών, ή σε οποιονδήποτε συνδέεται με την Προωθητική ενέργεια, καθώς και των άμεσα συγγενικών τους προσώπων (σύζυγος, γονείς, αδέλφια, παιδιά).

 4. Συμμετοχές μέσω διαμεσολαβητών ή άλλων μερών, καθορίζονται ως άκυρες.

Η προωθητική ενέργεια

 1. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα έπαθλο.

 2. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω του λογαριασμού κοινωνικού μέσου δικτύωσης με τον οποίο δήλωσαν συμμετοχή, μέσα σε 24 ώρες από την επιλογή του νικητή. Ο νικητής πρέπει να απαντήσει στην επικοινωνία για να διεκδικήσει το έπαθλο μέσα σε 14 ημέρες από την ενημέρωση του Διοργανωτή. Εάν το έπαθλο δεν διεκδικηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει το έπαθλο στον δεύτερο επιλαχόντα, σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 3. Το έπαθλο θα αποσταλεί εντός 28 ημερών από το τέλος του διαγωνισμού.

 4. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για συμμετοχές που δεν πληρούν τα κριτήρια ή δεν κατατίθενται και δεν παραλήφθηκαν από το Διοργανωτή, εντός της προθεσμίας, για οποιοδήποτε λόγο. Η απόδειξη της αποστολής, δεν αποτελεί απόδειξη έγκυρης λήψης της συμμετοχής.

 5. Τα έπαθλα δεν είναι μεταβιβάσιμα και δεν προσφέρεται χρηματικό αντίτιμο, αντί του επάθλου.

 6. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα όλων των συμμετεχόντων και διατηρεί στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια την ακύρωση οποιουδήποτε συμμετέχοντα που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.

 7. Τα έπαθλα κυμαίνονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα (α) να αντικαταστήσει καθολικά ή μέρος των επάθλων με άλλα ισοδύναμης ή μεγαλύτερης αξίας και (β) σε εξαιρετικές περιπτώσεις να τροποποιήσει ή να ακυρώσει την προσφορά χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα υπάρξει αλληλογραφία.

 8. Οι καταχωρίσεις δεν πρέπει να περιέχουν υλικό που παραβιάζει ή καταπατά τα δικαιώματα κάποιου άλλου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων ιδιωτικής ζωής, δημοσιότητας ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

 9. Οι καταχωρίσεις δεν πρέπει να περιέχουν εμπορικά σήματα ή επωνυμίες, εκτός από τα εμπορικά σήματα του Διοργανωτή.

 10. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν υλικό που είναι ακατάλληλο, άσεμνο, άσεμνο, βίαιο, βάναυσο, βασανιστικό, δυσφημιστικό ή συκοφαντικό.

 11. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν υλικό που προωθεί τη μισαλλοδοξία, το ρατσισμό, το μίσος ή την πρόκληση βλάβης κατά οποιασδήποτε ομάδας ή ατόμου ή προωθεί διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.

 12. Οι συμμετοχές δεν πρέπει να περιέχουν υλικό που είναι παράνομο, παραβιάζει ή αντίκειται σε νόμους ή κανονισμούς όπου πραγματοποιείται η συμμετοχή.

Υποχρεώσεις

 1. Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε αξίωση των συμμετεχόντων σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο βαθμό που η συμμετοχή παραβιάζει το προσωπικό ή ιδιόκτητο δικαίωμα οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

 2. Κάθε συμμετέχοντας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι οποιοσδήποτε απεικονίζεται έχει δώσει την άδειά του για την αναφορά του ονόματός του ή/και του λογαριασμού του κοινωνικού μέσου δικτύωσης των συμμετεχόντων, και σε άλλα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και πλατφόρμες της Epson.

 3. Ο Διοργανωτής θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε δεδομένα υποβάλλονται από συμμετέχοντες μόνο για τους σκοπούς της εκτέλεσης της προωθητικής ενέργειας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Συμμετέχοντας σε αυτήν την προωθητική ενέργεια, όλοι οι συμμετέχοντες συναινούν στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από τον Διοργανωτή για τους σκοπούς της διαχείρισης αυτής της προωθητικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης του ονόματός τους ή / και του σχετικού λογαριασμού κοινωνικού μέσου δικτύωσης με το οποίο συμμετείχαν, με άλλους συμμετέχοντες εάν κερδίσουν ένα βραβείο, και οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς για τους οποίους ο συμμετέχων συναινεί. Τα ονόματα των νικητών μπορούν να δημοσιευτούν στον ιστότοπο της Epson και στα κανάλια κοινωνικών μέσων μετά την επικοινωνία και την ειδοποίηση όλων των νικητών. Όλοι οι νικητές θα ειδοποιηθούν σύμφωνα με τoν λογαριασμό του μέσου κοινωνικής δικτύωσης με τον οποίο δήλωσαν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Epson χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε τη Δήλωση πληροφοριών απορρήτου της Epson.

 4. Όταν το έπαθλο αποτελεί φορολογητέο κέρδος, η φορολογική υποχρέωση βαρύνει τον παραλήπτη.

 5. Αυτή η προσφορά είναι σε καμία περίπτωση δεν προωθείται, υποστηρίζεται, είναι χορηγούμενη ή σχετίζεται με το μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε και όλες οι πληροφορίες που υποβάλλετε για να συμμετάσχετε σε αυτό το διαγωνισμό, υποβάλλονται στον Διοργανωτή και όχι στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και συμφωνείτε ότι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτό το διαγωνισμό. Αποδέχεστε μια πλήρη απελευθέρωση ευθύνης για το μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

 6. Οι νικητές συμφωνούν να προβληθούν στη δημοσιότητα σε λογικό βαθμό, μετά την προώθηση και στη χρήση των ονομάτων τους σε τέτοια διαφήμιση.

 7. Οι παρόντες όροι διέπονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

 8. Η Epson διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τον Διαγωνισμό και τους παρόντες Όρους χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση καταστροφής, πολέμου, αστικής ή στρατιωτικής διαταραχής, πράξης του Θεού ή οποιασδήποτε πραγματικής ή αναμενόμενης παραβίασης οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή κανονισμού ή οποιουδήποτε άλλου γεγονότος έξω από τον έλεγχο της Epson. Οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στον Διαγωνισμό θα κοινοποιηθούν στους συμμετέχοντες το συντομότερο δυνατό στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, από την Epson.

 9. Για τη συμμετοχή σε αυτή την προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεσμεύονται από αυτούς τους όρους.

Διοργανωτής: Ο Υπεύθυνος της προωθητικής ενέργειας είναι η Epson Europe B.V. με νόμιμη έδρα το Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες. Για οποιαδήποτε επικοινωνία παρακαλούμε όπως αποστείλετε επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 57, 15131, Χαλάνδρι, Ελλάδα