Δήλωση Πληροφοριών Ιδιωτικού Απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται από την Epson για προωθητικές ενέργειες

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2023

Η Epson ενδιαφέρεται για το ιδιωτικό σας απόρρητο και με την παρούσα δήλωση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, ως πελάτη, που διατηρούνται στη βάση δεδομένων μάρκετινγκ της Epson και στα σχετιζόμενα συστήματα για προωθητικές ενέργειες.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει και διατηρεί η Epson
(Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή πρόσωπο)

Η Epson διατηρεί (και θα εξακολουθήσει να διατηρεί) τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να της παρέχετε, όπως δεδομένα κατά την εγγραφή σας στις προωθητικές ενέργειες της Epson και δεδομένα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις της Epson μαζί σας. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και άλλων παρόμοιων εργαλείων.

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να είναι:

· **Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας:** Βασικά στοιχεία επικοινωνίας όπως το όνομα, η διεύθυνση e-mail, ο αριθμός τηλεφώνου που παρέχετε εσείς κατά την εγγραφή σας στην προωθητική ενέργεια.

· **Στοιχεία προωθητικής ενέργειας και αγοράς:** Πληροφορίες σχετικά με την προωθητική ενέργεια στην οποία συμμετέχετε συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης της αγοράς σας (εάν αποτελεί προϋπόθεση των Όρων).

· Τεχνικά δεδομένα: διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), στοιχεία σύνδεσης, τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης, ζώνη ώρας και τοποθεσία, τύποι και εκδόσεις πρόσθετων προγραμμάτων προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα, και οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία των συσκευών που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο.

· Δεδομένα χρήσης: πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Η Epson Europe B.V. είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.

Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam, Ολλανδία

Σκοπός για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την Epson
(«Επεξεργασία» είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτελεί η Epson ή/και οι θυγατρικές της με τα προσωπικά δεδομένα σας)

Ο μοναδικός σκοπός για τον οποίο η Epson θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας είναι η διαχείριση της προωθητικής ενέργειας.

Νομική βάση για τη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων σας

Η νομική βάση αυτού του σκοπού είναι ότι είναι αναγκαίος για την εκτέλεση μιας σύμβασης με εσάς.

Εάν επιλέξετε να παράσχετε πληροφορίες πέραν αυτών που απαιτεί η Epson, νομική βάση της επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών είναι η συγκατάθεσή σας, που αποδεικνύεται από την εκούσια παροχή τους από εσάς. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας στην Epson μια επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση ή ένα μήνυμα μέσω του συνδέσμου Επικοινωνία περί δεδομένων.

Ως μέρος της επεξεργασίας, η Epson δύναται να πραγματοποιήσει κάποια αυτοματοποιημένη κατάρτιση προφίλ και λήψη αποφάσεων, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει σχετικά με εσάς, ώστε οι πληροφορίες που σας παρουσιάζονται να είναι πιο συναφείς με τα ενδιαφέροντά σας.

Εάν στο μέλλον η Epson επιθυμήσει να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για κάποιον άλλον σκοπό, θα σας παράσχει πρώτα πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό αυτόν.

Στις περιπτώσεις που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, η Epson θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας και για μηνύματα ηλεκτρονικού μάρκετινγκ (συνήθως μέσω email, τηλεφώνου, SMS και ειδοποιήσεων), το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Διεξαγωγή ερευνών, όπου θα ζητείται η γνώμη σας για προϊόντα και υπηρεσίες μας
  • Ενημέρωσή σας για προϊόντα ή προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
  • Ενημέρωσή σας για προωθητικές ενέργειες, όπως δώρα, διαγωνισμούς και κληρώσεις βραβείων.
  • Αναλύσεις μάρκετινγκ και κατάρτιση προφίλ πελατών
  • Προσκλήσεις σε εκδηλώσεις

Επιπλέον, η Epson δύναται να χρησιμοποιήσει εργαλεία που προσφέρονται από διαφημιστικούς συνεργάτες (π.χ. Google), τα οποία μπορεί να αναγνωρίζουν τις συσκευές σας και να σας προβάλλουν διαφημίσεις. Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν το αναγνωριστικό της συσκευής σας, τη διεύθυνση IP σας και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης ή το λειτουργικό σας σύστημα ή άλλο αναγνωριστικό σε κρυπτογραφημένη μορφή. Οι πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τους παρόχους σε κατακερματισμένη ή μη ταυτοποιήσιμη μορφή.

Η νομική βάση για αυτό είναι η συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για αυτόν τον πρόσθετο σκοπό (ανεξάρτητα από το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων από την Epson για τους γενικούς σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω), στέλνοντας στην Epson μια επιστολή στην παραπάνω διεύθυνση ή ένα μήνυμα μέσω του συνδέσμου Επικοινωνία περί δεδομένων.

Για πόσο καιρό θα διατηρεί η Epson τα δεδομένα μου

Η Epson θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας έως 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαχείρισης της προωθητικής ενέργειας. Στη συνέχεια θα διαγραφούν, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση διατήρησης για τραπεζικά ή φορολογικά αρχεία. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, ενδέχεται να διατηρήσει ορισμένα δεδομένα, αλλά μόνο σε ανωνυμοποιημένη μορφή ή ως μέρος αρχειοθετημένων εγγραφών.

Η Epson ενδέχεται να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, εάν αυτό απαιτείται από νόμους ή κανονισμούς, και για να εδραιώσει, να ασκήσει ή να υπερασπιστεί τα νομικά δικαιώματά της.

Ποια προσωπικά δεδομένα κοινοποιεί η Epson σε τρίτους και διαβιβάζει εκτός ΕΟΧ

Η Epson συνεργάζεται με τρίτους, οι οποίοι εκτελούν ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας για λογαριασμό της. Ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε αυτούς ορισμένα ή όλα τα προσωπικά δεδομένα σας. Εκείνοι επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τα γνωστοποιηθέντα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα διατηρεί η Epson και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της Epson. Εκτός από τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, η Epson μπορεί να γνωστοποιήσει ορισμένα ή όλα τα προσωπικά δεδομένα σας σε:

  • *

    Τράπεζες ή άλλους που συμμετέχουν στη διαχείριση πληρωμών ή παραδόσεων που πραγματοποιούνται από εσάς.

Ορισμένοι από τους τρίτους εκτός εταιρείας έχουν έδρα εκτός ΕΟΧ, οπότε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας συνεπάγεται τη διαβίβασή τους εκτός ΕΟΧ.

Η Epson κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας στις εταιρείες της. Η κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνει τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Εάν βρίσκεστε σε χώρα εκτός ΕΟΧ, τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαβιβαστούν και στη χώρα αυτή.

Κάθε φορά που η Epson διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας εκτός ΕΟΧ, φροντίζει ώστε να παρέχεται παρόμοιος βαθμός προστασίας, λαμβάνοντας τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέτρα:

  • Η Epson διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο σε χώρες που θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα.
  • Όταν η Epson κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες της ή συνεργάζεται με τρίτους για την επεξεργασία, χρησιμοποιεί τις πρότυπες συμβάσεις που είναι εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, οι οποίες παρέχουν στα προσωπικά δεδομένα την ίδια προστασία που παρέχει και η ΕΕ.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιούμε κατά τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας εκτός ΕΟΧ, επικοινωνήστε μαζί μας.

Ασφάλεια δεδομένων

Η Epson έχει καθιερώσει μέτρα ασφαλείας, για να προστατεύσει τα δεδομένα σας και να αποτρέπει την τυχαία απώλειά τους, τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε αυτά και την τροποποίηση ή γνωστοποίησή τους. Επιπλέον, η Epson παρέχει σε υπαλλήλους, αντιπροσώπους, εργολάβους και άλλους τρίτους πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας βάσει της αρχής της «αναγκαίας γνώσης». Τα πρόσωπα αυτά επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και έχουν καθήκον εμπιστευτικότητας.

Η Epson έχει καθιερώσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν υποπτευόμενης παραβίασης προσωπικών δεδομένων και ειδοποιεί εσάς και οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για μια παραβίαση εάν είναι νομικά υποχρεωμένη να το πράξει.

Επικοινωνία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Epson

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων και τον Ευρωπαίο υπεύθυνο προστασίας δεδομένων με επιστολή στην εξής διεύθυνση:

The EDPO
Epson Europe B.V.
Azië Building, Atlas Arena
Hoogoorddreef 5
1101BA Amsterdam Zuid
Ολλανδία.

ή χρησιμοποιώντας το e-mail: edpo@epson.eu

Επικοινωνία με την Epson για την άσκηση των δικαιωμάτων σας

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε νόμιμο δικαίωμα να ζητήσετε από την Epson την πρόσβαση στα δεδομένα σας, τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους και τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους, δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

Δώστε στην Epson τα προσωπικά στοιχεία σας μέσω αυτής της φόρμας, ώστε να μπορέσει να επαληθεύσει την ταυτότητά σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετα έγγραφα ταυτοπροσωπίας, όπως το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησής σας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στέλνοντας μια επιστολή στα παραπάνω στοιχεία ή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο Επικοινωνία περί δεδομένων.