Δήλωση πληροφοριών απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία της Epson για τη διαχείριση των διαγωνισμών

Έκδοση 2.0 17/03/2021

Αυτή η δήλωση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα αρχεία της Epson για τη διαχείριση των διαγωνισμών.

Η Epson συλλέγει και διατηρεί:

  • Βασικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου που παρέχετε κατά την εγγραφή σας στο διαγωνισμό μέσω της ειδικής ιστοσελίδας ή των κοινωνικών μέσων.

  • Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό στον οποίο συμμετέχετε, εάν απαιτείται από τους κανόνες.

  • Πληροφορίες που συλλέγονται από τα συστήματα υπολογιστών της Epson σχετικά με τη χρήση των ιστότοπων της Epson από εσάς και τον τρόπο με τον οποίο η Epson αλληλεπιδρά μαζί σας. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookie¹ και άλλων παρόμοιων εργαλείων.

Η Epson (ο “υπεύθυνος” των πληροφοριών) είναι:

Epson Europe B.V. (Data Protection Administration)
Azie Building, Atlas Arena,
Hoogoorddreef 5,
1101BA Amsterdam Zuid,
The Netherlands.

Ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων:

("Επεξεργασία" σημαίνει οτιδήποτε κάνει η Epson με πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και αποκάλυψής της.)

Ο μόνος σκοπός για τον οποίο η Epson θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα είναι η διαχείριση του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχετε.

Η νομική βάση για αυτόν τον σκοπό είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία παρείχατε όταν εγγραφήκατε εθελοντικά για συμμετοχή στο διαγωνισμό και για την Epson για την εκτέλεση του διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους.

Η Epson θα διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για περίοδο 3 μηνών από την ολοκλήρωση της διαχείρισης του εν λόγω διαγωνισμού. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν είναι απαραίτητο να διατηρηθούν σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τον τραπεζικό ή τον φόρο. Μετά από αυτήν την περίοδο ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να διατηρηθούν, αλλά μόνο ανώνυμα ή ως μέρος αρχειοθετημένων αρχείων.

Η Epson μπορεί να χρησιμοποιεί τρίτα μέρη για την εκτέλεση ορισμένων εργασιών επεξεργασίας εκ μέρους της. Ορισμένα ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να αποκαλυφθούν σε αυτά τα τρίτα μέρη, ωστόσο ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα αποκαλυφθέντα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους η Epson διατηρεί τα δεδομένα σας και σύμφωνα με τις οδηγίες της Epson.

Ως "υποκείμενο των δεδομένων", έχετε το νομικά αναγνωρισμένο δικαίωμα να ζητήσετε από την Epson να έχει πρόσβαση και να διορθώσει ή να διαγράψει προσωπικά δεδομένα ή να περιορίσει την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία του, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Epson γράφοντας στο "The EDPO, Epson Europe BV Azië Building, Atlas Arena, Hoogoorddreef 5, 1101BA Amsterdam Zuid, Netherlands" ή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: EDPO@epson.eu ή τη φόρμα επικοινωνίας.

Αυτή η δήλωση ισχύει μόνο για πληροφορίες στα αρχεία της Epson για τη διαχείριση του διαγωνισμού. Εάν η Epson επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με εσάς σε άλλες βάσεις δεδομένων, θα ειδοποιηθείτε ξεχωριστά.

Η εγγραφή και η συμμετοχή στον διαγωνισμό επιτρέπονται μόνο σε ενήλικους χρήστες.

Εάν βρίσκεστε εκτός ΕΕ, η Epson θα μεταφέρει ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός ΕΕ, στο προσωπικό του ομίλου Epson στην εν λόγω περιοχή και σε εργολάβους της περιοχής που χρησιμοποιούνται από την Epson για την παροχή υπηρεσιών. Αυτό υπόκειται στις προστασίες που απαιτούνται από το νόμο.

1 Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται σε μια συσκευή όταν χρησιμοποιείται για την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο. Αυτά τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των προτιμήσεων των χρηστών και των ιστότοπων που επισκέφτηκαν κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies χρησιμοποιώντας τις προτιμήσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες των ιστότοπων της Epson μπορεί να μην λειτουργούν σωστά ή να λειτουργούν αργά εάν απενεργοποιήσετε τα cookies. Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν επιλέξετε να αποκλείσετε τα cookies, ορισμένες διαφημιστικές προτιμήσεις που εξαρτώνται από τα cookies μπορεί να μην είναι δυνατόν να τηρηθούν.

Επιπλέον, το Google Analytics της Google Inc. χρησιμοποιείται για τη συλλογή και ανάλυση του ιστορικού χρήσης κλπ. Το Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies πρώτου μέρους» για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με την πρόσβασή σας. Ανατρέξτε στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Google Inc. για την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του Google Analytics που χρησιμοποιείται από αυτή την υπηρεσία:
http://www.google.com/policies/privacy/