Μονή συσκευασία μαύρου μελανιού 27XXL DURABrite Ultra ξυπνητήρι

Μονή συσκευασία μαύρου μελανιού 27XXL DURABrite Ultra ξυπνητήρι
SKU: C13T27914012
Μονή συσκευασία μαύρου μελανιού 27XXL DURABrite Ultra ξυπνητήρι
Σειρές μοντέλων

Άλλα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη σειρά

Προϊόν
Απόδοση
Απόδοση:
350 σελίδες ασπρόμαυρο
6,2 ml
Απόδοση:
300 σελίδες κυανό
3,6 ml
Απόδοση:
300 σελίδες πορφυρό
3,6 ml
Απόδοση:
300 σελίδες κίτρινο
3,6 ml
Απόδοση:
300 σελίδες έγχρωμο
10,8 ml
Απόδοση:
1.100 σελίδες ασπρόμαυρο
17,7 ml
Απόδοση:
1.100 σελίδες κυανό
10,4 ml
Απόδοση:
1.100 σελίδες πορφυρό
10,4 ml
Απόδοση:
1.100 σελίδες κίτρινο
10,4 ml
Απόδοση:
1.100 σελίδες έγχρωμο
31,2 ml
Απόδοση:
2.200 σελίδες ασπρόμαυρο
34,1 ml
Συμβατότητα

Συμβατές κύριες μονάδες

Τα παρακάτω μοντέλα είναι συμβατά με ένα ή περισσότερα είδη αυτής της σειράς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους ή στο εγχειρίδιο χρήσης για το προϊόν σας.