Σειρά SCARA GX4
Σειρά SCARA GX4

 • Ταχύτητα και ακρίβεια
 • Εξοικονόμηση χώρου
 • Ωφέλιμο φορτίο: 4 κιλά
Epson SCARA LS6-B602S/RC-90B
Epson SCARA LS6-B602S/RC-90B

 • Maximum payload: 6kg
 • Arm reach: 600mm
 • Stroke: 200mm
Αγορά σε Robot store
Epson SCARA G20-A01S
Epson SCARA G20-A01S

 • Ρομποτικός βραχίονας SCARA υψηλού ωφέλιμου φορτίου
 • Μεγάλη εμβέλεια κίνησης
 • Πλήρως ολοκληρωμένη λύση
Epson SCARA G20-851S
Epson SCARA G20-851S

 • Ρομποτικός βραχίονας SCARA υψηλού ωφέλιμου φορτίου
 • Μεγάλη εμβέλεια κίνησης
 • Πλήρως ολοκληρωμένη λύση
Epson SCARA G10-851S
Epson SCARA G10-851S

 • Ρομποτικός βραχίονας SCARA υψηλού ωφέλιμου φορτίου
 • Μεγάλη εμβέλεια κίνησης
 • Πλήρως ολοκληρωμένη λύση
Epson SCARA G10-651S
Epson SCARA G10-651S

 • Ρομποτικός βραχίονας SCARA υψηλού ωφέλιμου φορτίου
 • Μεγάλη εμβέλεια κίνησης
 • Πλήρως ολοκληρωμένη λύση
Epson SCARA G6-651S
Epson SCARA G6-651S

 • Συμπαγής ρομποτικός βραχίονας SCARA
 • Μεγάλη εμβέλεια κίνησης
 • Πλήρως ολοκληρωμένη λύση
Epson SCARA G6-551S
Epson SCARA G6-551S

 • Συμπαγής ρομποτικός βραχίονας SCARA
 • Μεγάλη εμβέλεια κίνησης
 • Πλήρως ολοκληρωμένη λύση
Epson SCARA G6-451S
Epson SCARA G6-451S

 • Συμπαγής ρομποτικός βραχίονας SCARA
 • Μεγάλη εμβέλεια κίνησης
 • Πλήρως ολοκληρωμένη λύση
Epson SCARA G3-351S
Epson SCARA G3-351S

 • Συμπαγής ρομποτικός βραχίονας SCARA
 • Σύντομοι χρόνοι κύκλου
 • Πλήρως ολοκληρωμένη λύση
Epson SCARA G3-301S
Epson SCARA G3-301S

 • Συμπαγής ρομποτικός βραχίονας SCARA
 • Σύντομοι χρόνοι κύκλου
 • Πλήρως ολοκληρωμένη λύση
Epson SCARA G3-251S
Epson SCARA G3-251S

 • Συμπαγής ρομποτικός βραχίονας SCARA
 • Σύντομοι χρόνοι κύκλου
 • Πλήρως ολοκληρωμένη λύση
Epson Spider RS4-551S
Epson Spider RS4-551S

 • Versatile Spider robot
 • Short cycle times
 • Fully integrated solution
Epson Spider RS3-351S
Epson Spider RS3-351S

 • Ευέλικτος ρομποτικός βραχίονας Spider
 • Σύντομοι χρόνοι κύκλου
 • Πλήρως ολοκληρωμένη λύση
Σειρά SCARA GX8
Σειρά SCARA GX8

 • Ταχύτητα και ακρίβεια
 • Εξοικονόμηση χώρου
 • Ωφέλιμο φορτίο: 8 κιλά