WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan

SKU: C13T04B240
WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan
Σειρές μοντέλων

Άλλα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη σειρά

Προϊόν
Απόδοση
Απόδοση:
8.000 σελίδες πορφυρό
Απόδοση:
8.000 σελίδες κυανό
Απόδοση:
11.500 σελίδες ασπρόμαυρο
Απόδοση:
5.800 σελίδες ασπρόμαυρο
Απόδοση:
8.000 σελίδες κίτρινο
Απόδοση:
4.600 σελίδες κυανό
Απόδοση:
4.600 σελίδες πορφυρό
Απόδοση:
4.600 σελίδες κίτρινο
Απόδοση:
2.900 σελίδες ασπρόμαυρο
Απόδοση:
1.700 σελίδες κυανό
Απόδοση:
1.700 σελίδες πορφυρό
Απόδοση:
1.700 σελίδες κίτρινο
Συμβατότητα

Συμβατές κύριες μονάδες

Τα παρακάτω μοντέλα είναι συμβατά με ένα ή περισσότερα είδη αυτής της σειράς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους ή στο εγχειρίδιο χρήσης για το προϊόν σας.