Πίνακας διασύνδεσης δικτύου

Προαιρετική δυνατότητα δικτύωσης
SKU: B12B808411
Πίνακας διασύνδεσης δικτύου
Επισκόπηση

Επισκόπηση

Οι σαρωτές που είναι συμβατοί με την Epson μπορούν να χρησιμοποιούνται από κοινού μεταξύ τμημάτων και ομάδων εργασίας, χάρη στον πίνακα διασύνδεσης δικτύου της Epson με χαρακτηριστικά Push Scan.

Συμβατότητα

Συμβατές κύριες μονάδες

Τα παρακάτω μοντέλα είναι συμβατά με ένα ή περισσότερα είδη αυτής της σειράς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους ή στο εγχειρίδιο χρήσης για το προϊόν σας.