ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (TCO) ΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ EPSON

Εξοικονομήστε με την Epson

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τον υπολογιστή, ώστε να προσδιορίζει πόση οικονομία θα μπορούσατε να κάνετε, χρησιμοποιώντας τις οικολογικές λειτουργίες που διαθέτουν οι λύσεις προβολής της Epson. Επισημαίνεται ότι οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Επιλογή λύσης προβολής Epson

Υπολογισμός χρήσης

ώρες/ημέρα

ημέρες ανά εβδομάδα

εβδομάδες ανά έτος

έτη

kWh

Εμφάνιση αποτελεσμάτων