ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

Μάθετε πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε με τη σειρά WorkForce Pro της Epson

1. Επιλογή προϊόντων

Επιλέξτε ένα ανταγωνιστικό προϊόν από την ακόλουθη αναπτυσσόμενη λίστα και εμείς θα σας προτείνουμε το πιο οικονομικό μοντέλο WorkForce Pro της Epson που θα ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Μπορείτε να αλλάξετε τα προϊόντα και να συγκρίνετε τις προδιαγραφές και το συνολικό κόστος κτήσης στη σελίδα αποτελεσμάτων.

Μέγεθος Χαρτιού:

 • Λειτουργία:

 • Ανταγωνιστική Εταιρεία:

  Ανταγωνιστικό μοντέλο:

  Προϊόν των ανταγωνιστών:

  2. Πόσες σελίδες εκτυπώνετε ανά μήνα;

  • 100
  • 250
  • 500
  • 750
  • 1000
  • 1250
  • 1500
  • 1750
  • 2000

  3. Ποιο είναι το ποσοστό έγχρωμων σελίδων που εκτυπώνετε;

  • 10%
  • 20%
  • 30%
  • 40%
  • 50%
  • 60%
  • 70%
  • 80%
  • 90%
  • 100%

  4. Για πόσο καιρό περίπου χρησιμοποιείτε έναν εκτυπωτή;

  • 1 έτη
  • 2 έτη
  • 3 έτη
  • 4 έτη
  • 5 έτη

  5. Δείτε τα αποτελέσματά σας

  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ

  Όροι και και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τον υπολογιστή συνολικού κόστους κτήσης της Epson («ο Υπολογιστής»)

  • Ο Υπολογιστής υποδεικνύει το συνολικό κόστος κτήσης βάσει του κόστους αγοράς υλισμικού σε συνδυασμό με το συνεχές κόστος μελάνης ή γραφίτη. Σημειώστε ότι οποιοδήποτε επιπρόσθετο μεταβλητό κόστος όπως, ενδεικτικά, το κόστος συντήρησης, κατανάλωσης ισχύος και αντικατάστασης εξαρτημάτων, μπορεί να επηρεάσει το συνολικό κόστος.
  • Ο Υπολογιστής σχετίζεται αποκλειστικά με τις συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη σειρά WorkForce Pro C5xx0/6000/C8xx0 της Epson και δεν αποτελεί εργαλείο γενικής σύγκρισης προϊόντων για άλλους εκτυπωτές της Epson.
  • Η σειρά WorkForce Pro έχει σχεδιαστεί για την αγορά των επιχειρήσεων και, επομένως, η χρήση και οι υπολογισμοί συνάδουν με την κανονική χρήση που πραγματοποιεί μια επιχείρηση. Ο Υπολογιστής δεν απευθύνεται σε λιανικούς καταναλωτές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν οικιακή χρήση.
  • Ο Υπολογιστής δεν στοχεύει να αντικαταστήσει πληροφορίες που μπορεί να σας παρέχει ο προμηθευτής σας ή οι λεπτομερείς προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη συσκευασία προϊόντος.
  • Ο Υπολογιστής σχεδιάστηκε αποκλειστικά ως οδηγός. Παρόλο που η Epson έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει την ακρίβεια των δεδομένων στην προκείμενη σελίδα κατά τη δημοσίευσή της, δεν παρέχεται καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την επικαιρότητα των δεδομένων. Οι πιθανοί πελάτες πρέπει να βεβαιωθούν για την ακρίβεια σημαντικών δεδομένων που επηρεάζουν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις τους και δεν πρέπει να προσπαθήσουν να βασιστούν στους αριθμούς που παρέχονται εδώ.
  • Η χρήση των εικόνων των εμπορικών σημάτων και των λογοτύπων των ανταγωνιστών μας σε αυτή τη σελίδα γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς δίκαιης σύγκρισης μεταξύ των προϊόντων. Οποιεσδήποτε εικόνες προϊόντων των ανταγωνιστών μας παρουσιάζονται καθαρά ως δείγματα και δεν προορίζονται ως ακριβείς παρουσιάσεις των σημερινών μοντέλων.
  • Η τιμολόγηση του υλισμικού και των αναλώσιμων της Epson βασίζεται στις τρέχουσες προτεινόμενες τιμές αγοράς των προϊόντων και δεν υπολογίζει οποιεσδήποτε ειδικές εκπτώσεις, προωθητικές ενέργειες ή πακέτα προσφορών που ενδέχεται να διατίθενται. Το ΦΠΑ και το κόστος παράδοσης δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς των τιμών.
  • Μια μέση αγοραία τιμή του κόστους του υλισμικού και των αναλώσιμων των εκτυπωτών λέιζερ που διαθέτουν οι ανταγωνιστές μας παρέχεται από την GAP Intelligence (μία από τις κορυφαίες ανεξάρτητες προμηθεύτριες εταιρείες δεδομένων ΙΤ και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με ανταγωνιστικές εταιρείες στον τομέα υλισμικού IT), βασισμένη σε δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Το ΦΠΑ και το κόστος παράδοσης δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς των τιμών. Η τιμολόγηση είναι ορθή κατά τη δημοσίευση - Ενδέχεται 2018. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές λόγω των συνθηκών αγοράς.
  • Το κόστος εκτύπωσης βασίζεται στη χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται στους εκτυπωτές WorkForce και λέιζερ. Αυτό συνάδει με τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα πρότυπα του ISO.
  • Κάθε κόστος βασίζεται σε αυθεντικά εργοστασιακά αναλώσιμα μέγιστης απόδοσης.
  • Το μέσο κόστος ανά έγχρωμη σελίδα υπολογίζεται βάσει του κόστους των αναλώσιμων που διαιρείται διά των αποδόσεων ISO που κοινοποιούνται επίσημα στα δημόσια στοιχεία.
  • Το μέσο κόστος ανά ασπρόμαυρη σελίδα υπολογίζεται βάσει του κόστους των μαύρων αναλώσιμων που διαιρείται διά της προσεγγιστικής απόδοσης ISO των μαύρων αναλώσιμων που κοινοποιείται επίσημα στα δημόσια στοιχεία.
  • Για σκοπούς δίκαιης σύγκρισης και ακριβούς αναφοράς δεδομένων, τα δεδομένα απόδοσης βασίζονται στα αναλώσιμα που έχουν την υψηλότερη απόδοση κατά τη δημοσίευση, και που καθορίστηκαν βάσει των προτύπων ISO. Αυτά τα δεδομένα διατίθενται δημόσια.
  • Όλες οι προδιαγραφές κατασκευαστή και όλα τα δεδομένα απόδοσης των ανταγωνιστών μας συγκεντρώθηκαν από πληροφορίες που διατίθενται δημόσια όπως, ενδεικτικά, τα διαφημιστικά φυλλάδια και τις ιστοσελίδες των ίδιων των κατασκευαστών.
  • Η εξοικονόμηση χρημάτων που αναφέρεται αποτελεί τη συνολική εξοικονόμηση κόστους για τον συγκεκριμένο όγκο εκτύπωσης που καθορίστηκε από τον πελάτη στον υπολογιστή και βασίζεται στην ακόλουθη εξίσωση:-
   [Μέσο κόστος ανά έγχρωμη σελίδα x όγκος έγχρωμης εκτύπωσης] συν [Μέσο κόστος ανά ασπρόμαυρη σελίδα x όγκος ασπρόμαυρης εκτύπωσης] συν το κόστος του υλισμικού.
  • Για να βρείτε ένα αντίγραφο των γενικών όρων χρήσης σε σχέση με αυτή την ιστοσελίδα και την αποδεκτή πολιτική χρήσης, κάντε κλικ εδώ: www.epson.gr/Terms-of-use
  • H συναλλαγματική ισοτιμία στερλίνας – ευρώ ορίζεται βάσει της Τράπεζας της Αγγλίας και ενημερώνεται μηνιαίως την 1η μέρα έκαστου μήνα.