ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ & ΣΑΡΩΣΗ

ληψη φυλλαδιου

Epson και ασφάλεια

Στην Epson, κατανοούμε ότι η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας για τις επιχειρήσεις: για την προστασία των δεδομένων σας και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής σας με τους κανονισμούς. Η κατανόηση των κινδύνων είναι σημαντική, αλλά ταυτόχρονα εφαρμόζουμε μια ευρεία γκάμα λύσεων ασφαλείας σε όλα τα προϊόντα μας, ώστε να διατηρούμε ασφαλή την επιχείρησή σας.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι ασφαλείας;

Οι εταιρείες εύκολα παραβλέπουν τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για τις πληροφορίες όταν πρόκειται για συσκευές δικτύου, όπως πολυλειτουργικοί εκτυπωτές (MFP) και σαρωτές, ωστόσο αυτό μπορεί να υπόκειται στον ίδιο τύπο αδυναμιών ασφαλείας με όλες τις άλλες τις συνδεδεμένες ή συσκευές δικτύου.

Οι κίνδυνοι μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο βασικές αδυναμίες: τα σημεία εισόδου για το δίκτυο της εταιρείας σας και το χώρο αποθήκευσης των προσωπικών στοιχέιων.

Απώλεια δεδομένων από τις λειτουργίες εκτύπωσης και σάρωσης

Σε μια μελέτη που διεξήχθη από την Quocirca σε 200 εταιρείες με πάνω από 1.000 υπαλλήλους, η εταιρεία ερευνών έθεσε την ερώτηση: «Πόσο σας απασχολεί καθεμία από τις παρακάτω απειλές για την ασφάλεια εκτυπώσεων στον οργανισμό σας;». Σε υψηλή θέση μεταξύ όλων των τομέων ήταν ο προβληματισμός σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυο IT μέσω μη ασφαλούς εκτυπωτή, σε συνδυασμό με την απουσία διαδρομής ελέγχου κατά τη χρήση εκτυπωτών, σαρωτών και φωτοαντιγραφικών.

Επίσης ρώτησαν «ποια είναι η φύση της απώλειας δεδομένων από την πλευρά της εκτύπωσης;». Ο μεγαλύτερος προβληματισμός ήταν η υποκλοπή των εκτυπωμένων εργασιών στην ουρά εκτύπωσης ή το δίκτυο, ενώ ακολούθησε και η κλοπή ή η ανάκτηση του σκληρού δίσκου ενός εκτυπωτή και τα δεδομένα που διαρρέουν από εργασίες εκτύπωσης που δεν έχουν συλλεχθεί από το δίσκο εξόδου χαρτιού. (Quocirca, Ασφάλεια εκτύπωσης: Υποχρέωση στην εποχή του IoT, 2017)

Εκείνο που τονίζει η έρευνα της Quocirca είναι ότι οι επιχειρήσεις γνωρίζουν και ανησυχούν για πολλά ευάλωτα σημεία. Αυτό που θα συζητηθεί εν συντομία είναι πώς μπορεί να γίνει η διαχείριση και να αντιμετωπιστούν αυτά τα αδύναμα σημεία μέσω χαρακτηριστικών του υλικού και του λογισμικού.

Τι είναι ο κανονισμός GDPR και ποια η σχέση του με την ασφάλεια των συσκευών;

Ο Γενικός Κανονισμός της ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) αντικαθιστά την Οδηγία περί Προστασίας των Δεδομένων 95/46/EC και υπερισχύει επίσης και της τοπικής νομοθεσίας. Σχεδιάστηκε με σκοπό την εναρμόνιση των νόμων περί απορρήτου δεδομένων σε όλη την Ευρώπη, την προστασία και την ενίσχυση του απορρήτου δεδομένων όλων των πολιτών της ΕΕ και την αναδιαμόρφωση του τρόπου διαχείρισης του απορρήτου των δεδομένων από πλευράς των οργανισμών.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές με φυσικά πρόσωπα ή «υποκείμενα δεδομένων» που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση του ατόμου. Μπορεί να πρόκειται για οτιδήποτε: όνομα, φωτογραφία, διεύθυνση email, τραπεζικά στοιχεία, δημοσιεύσεις σε ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων, ιατρικά στοιχεία ή μια διεύθυνση IP υπολογιστή.

Ποιες είναι οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση;

Το πρόστιμο που θα επιβάλλεται στους οργανισμούς μπορεί να φτάνει έως το 4% του ετήσιου γενικού τζίρου τους λόγω διαρροής δεδομένων που καλύπτονται από τον Κανονισμό GDPR ή έως 20 εκατ. €1. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι αυτοί οι κανονισμοί ισχύουν τόσο για τους ελεγκτές όσο και για τους υπεύθυνους επεξεργασίας, δηλαδή τα cloud δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του GDPR.

Τι σχέση έχει με αυτά η Epson;

Οι εκτυπωτές, οι MFD και οι σαρωτές αποτελούν μέρος της συνολικής στρατηγικής ασφαλείας των πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα κρυπτογραφούνται όπου είναι δυνατό, οι εκτυπωμένες εργασίες διατίθενται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες και οι συσκευές προστατεύονται από λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας.

Η προσέγγιση της Epson για την ασφάλεια

Στην Epson, εξακολουθούμε να ενισχύουμε τις λειτουργικές δικτυακές δυνατότητες των συσκευών μας για τη βελτίωση της ευχρηστίας και τη διευκόλυνση των πελατών μας και για να προσφέρουμε προϊόντα που είναι κατάλληλα για την εξέλιξη μιας κοινωνίας με προσανατολισμό στα δεδομένα. Κατά την κατασκευή, λαμβάνουμε υπόψη την ασφάλεια σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, από το σχεδιασμό μέχρι τη στιγμή που ο πελάτης θα σταματήσει να το χρησιμοποιεί.

Είναι εξίσου αναγκαίο να λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των υπολογιστών και των server, ειδικά όταν πραγματοποιείται σλυνδεση και χρήση ενός δικτύου. Στην Epson, ακολουθούμε την εξής προσέγγιση αναφορικά με την ασφάλεια, έτσι ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας με ασφάλεια και ευκολία.

1.

Η ασφάλεια των προϊόντων μας είναι ένα βασικό στοιχείο στο σχεδιασμό και την ποιότητα των προϊόντων μας.

2.

Παρέχουμε ενεργά πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια στους πελάτες μας.

3.

Εργαζόμαστε διαρκώς για την προστασία από ευάλωτα σημεία.

Βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας σε εκτυπωτές και MFD της Epson

Εκτύπωση με κωδικό PIN

Περιορίστε την πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που εκτυπώνονται, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ασφαλούς κωδικού PIN σε εκτυπωτές WorkForce Pro. Για επιπλέον ασφάλεια, οι εκτυπωτές υποστηρίζουν επίσης τα πιο πρόσφατα πρωτόκολλα ασφαλείας και κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των IPSEC και IEEE802.1x.

Ασφαλής/κρυπτογραφημένη επικοινωνία

Μπορείτε να φιλτράρετε τις διευθύνσεις IP, τους τύπους υπηρεσιών, τη λήψη και τους αριθμούς θυρών μετάδοσης κ.λπ. που έχουν πρόσβαση σε συσκευές Epson με τη λειτουργία φιλτραρίσματος IP. Μπορείτε επίσης να κρυπτογραφήσετε όλες τις δικτυακές επικοινωνίες μέσω της λειτουργίας IPSec. Ανάλογα με το συνδυασμό αυτών των φίλτρων, μπορείτε να ορίσετε αν αποδέχεστε ή αποκλείετε δεδομένα από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα-πελάτη και αν αποδέχεστε ή αποκλείετε συγκεκριμένους τύπους δεδομένων.

Προστασία του βιβλίου διευθύνσεών σας

Κατά τη μαζική επεξεργασία των επαφών ενός εκτυπωτή all-in-one, μπορείτε να αποτρέψετε την αποκάλυψη στοιχείων διευθύνσεων και μη εξουσιοδοτημένης κακής χρήσης ζητώντας κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. Επίσης, εφόσον είναι δυνατή η αποθήκευση πολλών επαφών ως κρυπτογραφημένου αρχείου, μπορείτε να αποτρέψετε την αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων, όπως αριθμών φαξ και διευθύνσεων email, κατά την αντικατάσταση ή τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ενός εκτυπωτή all-in-one.

Κατά την απόρριψη του MFP σας

Κατά τη μεταφορά ή την απόρριψη ενός εκτυπωτή, μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογές (αρχικοποίηση) για την αποτροπή της αποκάλυψης των εμπιστευτικών πληροφοριών.

Βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας σε σαρωτές και MFD της Epson

Ασφαλής επεξεργασία εγγράφων και αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων

Οι διαχειριστές μπορούν να διαχειρίζονται πολλές εργασίες από ένα κεντρικό σημείο, από τη σάρωση προφίλ εργασιών έως τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών. Οι διαχειριστές IT μπορούν να ελέγχουν τα δικαιώματα πρόσβασης σε εργασίες με διάφορους τρόπους, όπως με αναγνωστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης, LDAP Active Directory, σύνδεση ταυτότητας και κωδικό PIN.

Στη συσκευή

Οι διαχειριστές μπορούν να κλειδώνουν απομακρυσμένα οθόνες για να αποτρέψουν τις μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις προφίλ. Διασφαλίζοντας ότι τα συγκεκριμένα προφίλ εργασιών του χρήστη είναι διαθέσιμα, όποτε βρίσκονται εντός της επιχείρησης.

Προστασία PDF

Προσθέστε περιορισμό εγγράφων σε επίπεδο αρχείου σε σαρωμένα αρχεία PDF με τη λειτουργία προστασίας με κωδικό πρόσβασης, η οποία προστατεύει από το μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα αρχείων.

Προστασία ιδιοκτησίας

Περιορίστε τις ενέργειες και τις δυνατότητες των παραληπτών εγγράφων, περιορίζοντας τις λειτουργίες επεξεργασίας και εκτύπωσης.

PDF/A

Δημιουργήστε PDF που συμμορφώνονται με τα πρότυπα PDF/A-1 ή ISO19005-1.

Ασφαλής σάρωση

Μπορείτε επίσης να σαρώνετε δεδομένα σε αρχεία PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης. Έτσι μπορείτε να αποτρέψετε την προβολή εγγράφων από τρίτους που δεν έχουν εξουσιοδότηση.

Βασικά χαρακτηριστικά ασφάλειας που διατίθενται μέσω λύσεων λογισμικού

Αποτρέψτε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση χρηστών σε MFD και σαρωτές

Δώστε αυτόματα εξουσιοδότηση και αναγνωρίστε χρήστες και προφίλ πρόσβασης. Ελέγξτε και παρακολουθήστε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ένας χρήστης σε μια συσκευή, προστατεύοντας πολύτιμα επιχειρηματικά δεδομένα μέσω επιχειρηματικών διαδικασιών. Επίσης, βελτιώστε τη συμμόρφωση με προστατευμένη πρόσβαση σε MFP και εξουσιοδοτημένες προκαθορισμένες λειτουργίες. Αυτό βοηθά σημαντικά στον περιορισμό του ενδεχομένου διαρροής πληροφοριών από MFP.

Σάρωση σε συγκεκριμένο χρήστη

Αν και η αποστολή εγγράφων μέσω email αποτελεί έναν αποτελεσματικό και πρακτικό τρόπο κοινοποίησης εγγράφων, στην πράξη ενέχει κινδύνους. Όταν έγγραφα που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες (όπως στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή ημερομηνίες γέννησης) αποστέλλονται μέσω email μπορεί να αποσταλούν ακουσίως σε λάθος άτομο, με σοβαρές συνέπειες. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες σαρώνουν έγγραφα και αποστέλλουν μέσω email τα αποτελέσματα σε μια προκαθορισμένη διεύθυνση email για να αποφύγουν τη σάρωση εγγράφων με εμπιστευτικές πληροφορίες και την εσφαλμένη δρομολόγηση εγγράφων που υπόκεινται σε κανονισμούς.

Έλεγχος προορισμού αρχείων

Οι προκαθορισμένες ροές εργασίες, οι προκαθορισμένοι αριθμοί φαξ και οι προκαθορισμένες διευθύνσεις email διασφαλίζουν ότι τα έγγραφα αποστέλλονται σε σωστούς προορισμούς. Η Epson μπορεί να βοηθήσει οποιονδήποτε οργανισμό να αποφύγει την εσφαλμένη δρομολόγηση σαρωμένων εγγράφων και να μειώσει τα σφάλματα μέσα από προκαθορισμένες διαδικασίες λήψης.

Αυτοματισμός επιχειρηματικών διαδικασιών

Οι λύσεις αναγνώρισης εγγράφων βάσει κανονισμών επιτρέπουν στα σαρωμένα έγγραφα να παραδίδονται αυτόματα στις κατάλληλες ομάδες. Τα προηγμένα εργαλεία εξαγωγής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης χαρακτήρων και συμβόλων, των γραμμωτών κωδικών και της αναζήτησης σε βάση δεδομένων, επιτρέπουν στο υψίστης σημασίας περιεχόμενο να επαληθεύεται με ακρίβεια και να δρομολογείται σε επιχειρηματικές εφαρμογές, μειώνοντας τη δημιουργία διπλοτύπων εργασίας και διατηρώντας στο ελάχιστο τις χειροκίνητες παρεμβολές.

Αποτρέψτε τους υπαλλήλους από την παραλαβή εγγράφων για τα οποία δεν έχουν εξουσιοδότηση

Οι ασφαλείς εκτυπώσεις μεγιστοποιούν τη χρήση όλων των κοινόχρηστων συσκευών και κρατούν τα εμπιστευτικά έγγραφα μακριά από τα λάθος χέρια. Τα έγγραφα αποδεσμεύονται με ασφάλεια από τον ιδιοκτήτη τους για την αποτροπή της ελεύθερης διακίνησης εμπιστευτικών ή ευαίσθητων δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι θα τα δει μόνο ο παραλήπτης για τον οποίο προορίζονται.

Συστήματα διαχείρισης εγγράφων

Τι περιλαμβάνει αυτό το whitepaper:
  • Εισαγωγή
  • Παρουσίαση των λειτουργιών των Συστημάτων διαχείρισης εγγράφων (DMS)
  • Παράγοντες υλοποίησης λύσεων DMS
  • Πλάνο ενσωμάτωσης λύσεων DMS σε τρία βήματα
  • Γιατί είναι απαραίτητοι οι σαρωτές για τις λύσεις DMS;
  • Σχετικά με την Epson
ΛΗΨΗ WHITEPAPER

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις Epson, απλά συμπληρώστε τα στοιχεία σας παρακάτω και θα επικοινωνήσει μαζί σας ένας εκπρόσωπος της Epson.

Τα πεδία που υποδεικνύονται με «*» είναι υποχρεωτικά

Συμπληρώστε αυτό το πεδίο
Συμπληρώστε αυτό το πεδίο
Συμπληρώστε αυτό το πεδίο
Συμπληρώστε αυτό το πεδίο
Συμπληρώστε αυτό το πεδίο
Θέλω να λαμβάνω πληροφορίες μέσω e-mail σχετικά με μελλοντικά προϊόντα, προσφορές και εκδηλώσεις της Epson.

  1. Είναι το ανώτερο πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί για τις πιο σοβαρές παραβάσεις, όπως για παράδειγμα αν δεν έχει εξασφαλιστεί επαρκής συγκατάθεση από πλευράς πελάτη για την επεξεργασία δεδομένων ή την παραβίαση των βασικών αρχών της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού. Η κατηγοριοποίηση για τα πρόστιμα διαφοροποιείται βάσει παράβασης, π.χ. μια εταιρεία μπορεί να λάβει πρόστιμο ύψους 2% επειδή δεν διαθέτει οργανωμένα τα αρχεία της, επειδή δεν ενημερώνει την εποπτική αρχή ή το υποκείμενο των δεδομένων μιας διαρροής ή επειδή δεν έχει κάνει αξιολόγηση του αντίκτυπου.