Φύλλο καθαρισμού

Αποδοτικός καθαρισμός εκτυπωτών

SKU: C13S400045

Φύλλο καθαρισμού

Έχοντας σχεδιαστεί ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις καθαρισμού αντιστατικών πανιών για τους εκτυπωτές SC-P5000, SC-P10000 και SCP20000 της Epson, αυτό το φύλλο καθαρισμού αποτελεί μια γρήγορη και οικονομικά αποδοτική λύση συντήρησης.

Οι εκτυπωτές SC-P5000, SC-P10000 και SC-P20000 της Epson συνοδεύονται από ένα αντιστατικό πανί στη υποδοχή χαρτιού για την αποτροπή της διείσδυσης σκόνης στην περιοχή εκτύπωσης. Η σκόνη μπορεί να συσσωρεύεται ανά τακτά διαστήματα σε αυτό το πανί, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητά του. Κατά συνέπεια, το φύλλο καθαρισμού έχει σχεδιαστεί για τη γρήγορη και εύκολη αφαίρεσή της.

Παρέχεται σε πακέτο πέντε φύλλων με κάθε φύλλο να διαθέτει επιφάνεια κόλλησης, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να αφαιρεί τη σκόνη και τα λοιπά σωματίδια από το αντιστατικό πανί. Ο καθαρισμός μετατρέπεται σε μια γρήγορη και απλή διαδικασία, ενώ μια μεμονωμένη σελίδα συνήθως επαρκεί για μια ολοκληρωμένη διαδικασία καθαρισμού, η οποία πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.