Τα ρομπότ SCARA κατασκευάζουν και δοκιμάζουν τους αισθητήρες δύναμης καθισμάτων αυτοκινήτου

Γρήγοροι χρόνοι και εξαιρετική ακρίβεια από τα ρομπότ της Epson

Η Tech3d Control σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαμορφώνει ειδικές εγκαταστάσεις στον τομέα της μηχανικής λήψης αυτοματοποιημένων μετρήσεων για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών πελατών. Κάθε έργο αποτελεί ξεχωριστή λύση στο πρόβλημα ενός συγκεκριμένου πελάτη. Ένα από αυτά τα έργα είναι η παραγωγή αισθητήρων δύναμης καθισμάτων για αυτοκίνητα.

Στη γραμμή παραγωγής για αυτούς τους αισθητήρες περιλαμβάνονται οι διαδικασίες συναρμολόγησης, ποιοτικού ελέγχου και παλετοποίησης. Μέσα σε 24 ώρες, πρέπει να γίνει παράδοση περισσότερων από 10.000 μερών, χωρίς σφάλματα. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών, καθοριστική σημασία παίζουν η ταχύτητα και η ακρίβεια.

Στο πλαίσιο της γραμμής παραγωγής, δύο ρομποτικοί βραχίονες SCARA E2S451S εκτελούν εργασίες εξοπλισμού και συναρμολόγησης. Οι κινήσεις τους ελέγχονται από δύο ελεγκτές RC170 με σύνδεση δικτύου Profibus.

Τα προς συναρμολόγηση μεμονωμένα μέρη παρέχονται σε διαφορετικές παλέτες. Ο πρώτος βραχίονας παίρνει δύο χιτώνια στη σειρά και τα τοποθετεί σε πλατφόρμες μεταφοράς. Τα χιτώνια μεταφέρονται σε ένα τεμαχιοφορέα για τη διαδικασία συνένωσης.

Στο επόμενο βήμα, ο ρομποτικός βραχίονας επιλέγει από την παλέτα το καμπτόμενο στοιχείο και το τοποθετεί στην πρώτη μονάδα περιστρεφόμενου κύκλου. Η έξυπνη κάμερα ανιχνεύει την πλατιά πλευρά του καμπτόμενου στοιχείου που έχει υποστεί έλαση. Ο ακριβής προσανατολισμός της μαγνητικής βάσης στήριξης προκύπτει από τον τέταρτο άξονα του ρομποτικού βραχίονα SCARA της Epson.
Ο δεύτερος βραχίονας SCARA της Epson πιάνει τη μαγνητική βάση στήριξης (αισθητήρας Hall) και την εισάγει μέσα στο καμπτόμενο στοιχείο. Για την εκτέλεση αυτών των ενεργειών, κρίνεται απαραίτητη η υψηλή ακρίβεια των διαδρομών, χωρίς απώλειες στο χρόνο κύκλου. Στη συνέχεια, γίνεται συγκόλληση του αισθητήρα Hall στο καμπτόμενο στοιχείο με τη βοήθεια λέιζερ.

Η μονάδα που αποτελείται από το καμπτόμενο στοιχείο και τη μαγνητική βάση στήριξης λιπαίνεται σε ένα σταθμό λίπανσης, προτού συγκολληθεί στο χιτώνιο. Αυτό το κομμάτι είναι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας συναρμολόγησης. Ακολουθούν διάφοροι ποιοτικοί έλεγχοι, όπως τα τεστ κραδασμών και φθοράς. Αφού ολοκληρωθούν με επιτυχία όλοι οι έλεγχοι, τυπώνεται ένας κωδικός μητρώου δεδομένων στον αισθητήρα, γίνεται ένας νέος έλεγχος των τυπωμένων στοιχείων και στη συνέχεια γίνεται παλετοποίηση.