Εκτύπωση πολύτιμων αναμνήσεων για παιδιά, γονείς και δασκάλους

Οι SureLab καλύπτουν τις ανάγκες του φωτογράφου μιας σχολής

Ο Philippe Leurs της PixVert παρέχει μια υπηρεσία σχολικών φωτογραφίσεων με δημιουργικό στιλ. Πρόσφατα έκανε αναβάθμιση στη λύση SureLab Dry Lab που δεν παρέχει μόνο υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις σχολικών φωτογραφιών για γονείς/φροντιστές.