Οι έξυπνοι αυτοματισμοί καταργούν την ανάγκη για μεταφορά δραστηριοτήτων

Προσιτή συναρμολόγηση υψηλής ταχύτητας με τα ρομπότ SCARA

Η Hauff-Technik είναι μια κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία συστημάτων θωράκισης για έδρανα καλωδίων, αγωγών και διόδων. Θα μπορούσε να μεταφέρει τις κατασκευαστικές εργασίες στην Άπω Ανατολή, όπου η προσφερόμενη φθηνή χειροκίνητη συναρμολόγηση εξυπηρετεί τους μικρούς όγκους παραγωγής. Απεναντίας, αποφάσισε να αυτοματοποιήσει τη γραμμή συναρμολόγησης, ώστε τα προϊόντα να εξακολουθούν να κατασκευάζονται στη Γερμανία κι η εταιρεία να είναι οικονομικά βιώσιμη.

Μια άκρως ευέλικτη λύση αυτοματισμού με ένα έξυπνο σύστημα στοίβαξης, συστηματική χρήση ρομποτικών βραχιόνων και πολυλειτουργικούς τεμαχιοφορείς μπορεί να κάνει το κόστος παραγωγής μικρών όγκων εξίσου οικονομικό με αυτό της χειροκίνητης συναρμολόγησης.

Όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μερών, όπως τα μορφοποιημένα ελαστικά μέρη και τα διάτρητα καμπτόμενα μέρη, καθώς και όλα τα επιμέρους μέρη όπως βίδες, παξιμάδια και ροδέλες, αποθηκεύονται σε πολλές ράβδους και περιέκτες που είναι απευθείας συνδεδεμένα στην εγκατάσταση ή είναι διατεταγμένα σε συστάδες παραπλεύρως της εγκατάστασης. Οι ρομποτικοί βραχίονες SCARA της Epson χρησιμοποιούνται σε όλους τους σταθμούς της γραμμής συναρμολόγησης.

Αυτοματοποίηση της γραμμής συναρμολόγησης

Σταθμός 1: Στον πρώτο σταθμό, το SCARA G10 με εύρος λειτουργίας 850 mm βγάζει τα σωστά διάτρητα καμπτόμενα μέρη από τις ράβδους και τα τοποθετεί στη σωστή θέση επί του τεμαχιοφορέα. Για τις τυπικές εκδόσεις, τα διάτρητα καμπτόμενα μέρη στοιβάζονται απευθείας στο σταθμό. Για τη δημιουργία διαφορετικών παραλλαγών, οι αντίστοιχες μονάδες τροφοδοσίας με τα απαραίτητα μέρη από ανοξείδωτο χάλυβα μεταφέρονται με το παλετοφόρο. Από τις συνολικά 48 παραλλαγές, μπορεί να γίνει τοποθέτηση για πάνω από το 50% στο μηχάνημα χωρίς ιδιαίτερα σημαντικές μετατροπές. Για τη συναρμολόγηση των υπόλοιπων τύπων, ο χειριστής του μηχανήματος αντικαθιστά τις συνδεδεμένες μονάδες με διαθέσιμες μονάδες.

Σταθμός 2: Ένας ρομποτικός βραχίονας προσθέτει τα μορφοποιημένα ελαστικά μέρη που προορίζονται για τοποθέτηση στους τεμαχιοφορείς σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια. Ένας δεύτερος βραχίονας της Epson είναι υπεύθυνος για την εξαγωγή των πλήρως συναρμολογημένων κατασκευών θωράκισης που περνούν ξανά από αυτόν το σταθμό στην αντίθετη λωρίδα του συστήματος μεταφοράς.

Σταθμός 3: Ένα SCARA G10 εισάγει γρήγορα και με ακρίβεια τις βίδες και τις ροδέλες στις οπές των μορφοποιημένων ελαστικών μερών, οι οποίες παρέχονται για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Η στερέωση γίνεται εναερίως, όποτε διασφαλίζεται μέγιστη ευελιξία σε μικρότερη περιοχή.

Σταθμός 4: Η τελευταία ενέργεια σύνδεσης, κατά την οποία γίνεται καλή σύσφιξη των βιδών, πραγματοποιείται ξανά από ένα ρομποτικό βραχίονα SCARA.