Ποιοτικός έλεγχος κλειδιών για κυλινδρικές κλειδαριές

Οι ρομποτικοί βραχίονες ProSix αποτελούν το κλειδί για αξιόπιστη ακρίβεια

Η Huf Tools γνωρίζει πολύ καλά τους βιομηχανικούς αυτοματισμούς με χρήση ρομποτικών βραχιόνων. Σε μια εγκατάσταση που έχει σχεδιαστεί από την εταιρεία, έξι διαφορετικοί τύποι κλειδιών της Carl Eduard Schulte υποβάλλονται σε μετρήσεις, δοκιμές και ταξινόμηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Η ακρίβεια παίζει πρωτεύοντα ρόλο

Οι προδιαγραφές που καλείται να εκπληρώσει το σύστημα είναι εξαιρετικά υψηλές: σχεδόν 100% διαθεσιμότητα της εγκατάστασης με λόγο σφαλμάτων 20 ppm το ανώτερο, υψηλή ευελιξία κατά την εκτέλεση διαδικασιών οπτικής αναγνώρισης και σύντομους χρόνους κύκλου, με απόλυτα σταθερό ποσοστό ακριβείας. Πρόκειται για μια ιδανική αποστολή για τη σειρά ProSix, η οποία αποτελείται από ρομποτικούς βραχίονες έξι αξόνων με εξαιρετική υψηλή ελευθερία κινήσεων και μέγιστη αξιοπιστία.

Απλοποίηση μιας πολύπλοκης διαδικασίας

Στις παραγωγικές μονάδες, ένας ρομποτικός βραχίονας έξι αξόνων PS3L της Epson αναλαμβάνει το χειρισμό και τη διασφάλιση ποιότητας των κλειδιών, σε συνδυασμό με ένα πλήρως ενσωματωμένο σύστημα επεξεργασίας εικόνων της Epson.

Τα ελασμένα κλειδιά τροφοδοτούνται χειροκίνητα στο μηχάνημα επάνω σε ράβδους. Η περιστρεφόμενη τράπεζα μεταφέρει τις ράβδους, στις οποίες έχουν τοποθετηθεί έως 1200 κλειδιά σε θέση παραλαβής.

Ο ρομποτικός βραχίονας έξι αξόνων της Epson παίρνει ένα κλειδί από τη μονάδα παραλαβής και το μεταφέρει σε ένα άνοιγμα στο κυτίο δοκιμών. Σε αυτήν τη θέση, το ενσωματωμένο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων Smart Vision της Epson αποτυπώνει μια εικόνα και παρέχει ακριβή δεδομένα σχετικά με την ακριβή θέση του κλειδιού στην κατασκευή αρπάγης. Γίνεται υπολογισμός της τιμής διόρθωσης μέσω σύγκρισης πραγματικής θέσης/θέσης-στόχου και μεταδίδεται στον ελεγκτή του ρομποτικού βραχίονα μέσω Ethernet.

Η εν λόγω τιμή διόρθωσης μετατρέπεται σε συντεταγμένες ρομποτικού βραχίονα από το RC170 και διαβιβάζεται στο χειριστικό μηχάνημα. Μόλις το κλειδί τοποθετηθεί επακριβώς στη θέση μέτρησης, το Smart Vision της Epson μετρά το οδοντωτό κομμάτι του κλειδιού (που συνδέεται στο μηχανισμό της κλειδαριάς). Παράλληλα, το διάστημα ανάμεσα στα κοιλώματα και τις κορυφές του άκρου αναφοράς δίνει τον κωδικό για τον τύπο του κλειδιού. Για τη μέτρηση του διαμήκους προφίλ, χρησιμοποιείται ένας σαρωτής λέιζερ που σαρώνει και τις δύο πλευρές προφίλ. Η περιστροφή στο σύστημα συντεταγμένων εργαλείων διασφαλίζει ότι γίνεται σωστή περιστροφική κίνηση γύρω από το διαμήκη άξονα του κλειδιού.

Το επόμενο βήμα

Το επόμενο βήμα είναι η ηλεκτρονική σύγκριση των μετρήσεων με τα δεδομένα στη βάση δεδομένων C.E.S. Τα κλειδιά που δεν φέρουν κανένα σφάλμα αποθηκεύονται σε μια ράβδο στοίβαξης στην περιστροφική μονάδα μεταφοράς, ενώ τα κλειδιά που φέρουν σφάλματα τοποθετούνται σε ξεχωριστή μονάδα αποθήκευσης.