Μικρά σταγονίδια, στο σωστό σημείο, κάθε φορά

Η Xenon επιλέγει SCARA για αξιόπιστη ακρίβεια

Μόνο ένα μικρό σταγονίδιο, ακριβώς στο σημείο που πρέπει. Πρόκειται για μια απαίτηση ακριβείας κατά τη διάρκεια αυτόματου πιπεταρίσματος ουσιών, η οποία για να εκπληρωθεί θα πρέπει να τοποθετείται η δοσομετρική βελόνα με ακρίβεια, ακόμα κι αν το σημείο-στόχος δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Επίσης, πρέπει να είναι δυνατή η επανάληψη αυτής της ενέργειας, με αποτελεσματικό και οικονομικά συμφέροντα τρόπο.

Ευέλικτος αυτοματισμός, σε μικρό μέγεθος

Η Xenon, εταιρεία κατασκευής μηχανημάτων με έδρα στη Δρέσδη της Γερμανίας, ειδικεύεται σε συστήματα συναρμολόγησης, διενέργειας ελέγχων και αυτόματης συσκευασίας υλικών. Ανέπτυξε μια μηχανική πλατφόρμα εξοπλισμένη με ένα ρομποτικό βραχίονα SCARA τύπου θαλάμου κενού της Epson, συγκεκριμένα για αυτόν το σκοπό.

Χάρη στον ευέλικτο, μικρών διαστάσεων ρομποτικό βραχίονα SCARA, ο χώρος που καταλαμβάνει η εν λόγω πλατφόρμα είναι λίγο παραπάνω από ένα τετραγωνικό μέτρο. Πρόκειται για σαφές πλεονέκτημα, καθώς ο ζωτικός χώρος στα εργαστηριακά περιβάλλοντα κοστίζει ακριβά.

Οπτική λύση

Ο ρομποτικός βραχίονας SCARA τύπου θαλάμου κενού μεταφέρει μια φορητή κάμερα, η οποία έχει δυνατότητα ελέγχου πολλών διαφορετικών περιοχών και καθιστά δυνατή τη διόρθωση θέσεων. Ακόμα και αν το σημείο-στόχος δεν βρίσκεται πάντα ακριβώς στην ίδια θέση, η κάμερα καθιστά δυνατή τη μετακίνηση των θέσεων δοσολογίας ή αρπαγής με ακρίβεια. Μια δεύτερη κάμερα πραγματοποιεί ποιοτικό έλεγχο, για να διαπιστώσει αν το διοχετευμένο σταγονίδιο βρίσκεται στη σωστή θέση και έχει το απαιτούμενο μέγεθος.

Ο ρομποτικός βραχίονας SCARA πρέπει να είναι σε θέση να μετακινεί κενές και γεμάτες τριχοειδείς στήλες με ευέλικτο τρόπο. Ενδέχεται να απαιτηθεί η τοποθέτηση των γεμάτων τριχοειδών στηλών σε ένα δειγματοφορέα, η ένθεσή τους σε μικροστήλη μίας χρήσης ή η εναπόθεσή τους για ταχεία κατάψυξη σε ένα ενσωματωμένο δοχείο Ντιούαρ με υγρό άζωτο.

Οι λειτουργίες χειρισμού, διανομής και ποιοτικού ελέγχου της πλατφόρμας πιπεταρίσματος μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους και να προγραμματιστούν σε διάφορες ακολουθίες. Με αυτόν τον τρόπο, καθίσταται δυνατή η ανά πάσα στιγμή προσαρμογή σε νέες εργασίες και προϊόντα.

Προσεκτική καταγραφή και αρχειοθέτηση

Για την παρασκευή ανάλογων ιατροφαρμακευτικών προϊόντων, είναι απαραίτητο να υπάρχει δυνατότητα εγγραφής και αρχειοθέτησης δεδομένων που σχετίζονται με την εκάστοτε παρτίδα, όπως π.χ. της διαμέτρου της τριχοειδούς στήλης ή του μεγέθους του σταγονιδίου, καθώς και των σχετικών εικόνων από την κάμερα.