ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ EPSON

EPSON ΕΒ-485wi – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ EPSON

Με τους Διαδραστικούς Προβολείς της Epson, το Πρόγραμμα “Τέχνη και Μαθηματικά” γίνεται πιο ευχάριστο και πιο διασκεδαστικό από ποτέ

Το Πρόγραμμα «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» του Μουσείου Ηρακλειδών, αναπτύχθηκε από κορυφαίους καταξιωμένους ερευνητές της Διδακτικής των Μαθηματικών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα απεικονίζει τις βασικές αρχές των Μαθηματικών, όπως αναλογίες, διαστάσεις, κλάσματα και γεωμετρία, μέσω ενός πιο διασκεδαστικού τρόπου και να τις συνδέσει με την Τέχνη. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί περιεχόμενο που έχει αναπτυχθεί από τους συγκεκριμένους καθηγητές χρησιμοποιώντας ποικίλο επιστημονικό υλικό.
Κάθε αίθουσα έχει εξοπλιστεί με έναν διαδραστικό προβολέα EB-485wi, ηχεία, λευκό πίνακα και φορητό υπολογιστή τα οποία χρησιμοποιούνται ενεργά σε όλα τα μαθήματα.

Οι διαδραστικοί προβολείς της Epson, χάρη στα μοναδικά «διαδραστικά» χαρακτηριστικά τους, δίνουν την ευκαιρία στους καθηγητές να αποδώσουν πιο αποτελεσματικά μέσα στην τάξη αλλά και να δημιουργήσουν τον ενθουσιασμό που χρειάζεται στους μαθητές, αναδεικνύοντας έτσι με επιτυχία τα έργα μεγάλων καλλιτεχνών  όπως των M. C. Escher, Leonardo Da Vinci, Victor Vasarely, Kandinsky και άλλων σε συνδυασμό πάντα με τα μαθηματικά.

Επένδυση στην εκπαίδευση μέσω της τεχνολογίας

Οι διαδραστικοί προβολείς EB-485wi της Epson επιλέχθηκαν λόγω της προβολής από πολύ κοντινή απόσταση (μόλις 31cm), της εξαιρετικής τους ποιότητας στην αναπαραγωγή εικόνων και της υψηλής τους απόδοσης έγχρωμου και λευκού φωτισμού 3.100 lumens  – απαραίτητη προϋπόθεση για ένα Μουσείο Τέχνης.

Η διαδραστικότητα ήταν απαραίτητη για τις τάξεις των μαθητών και για τη φύση του διδακτικού υλικού το οποίο βασίζεται σε απεικόνιση δυναμικού περιεχομένου.
Ταυτόχρονα, η προβολή από πολύ κοντινή απόσταση επιτρέπει στον καθηγητή αλλά και στους μαθητές να στέκονται πολύ κοντά στον πίνακα, χωρίς ενοχλητικές σκιές και αντανακλάσεις.

Με τους διαδραστικούς προβολείς της Epson, η μάθηση αποκτά ένα κατάλληλο εργαλείο που ενισχύει το έργο της διδασκαλίας κάνοντας την παρουσίαση πιο αυθόρμητη και πιο αποτελεσματική.
Το διδακτικό υλικό παρουσιάζεται με έναν ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο και η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται πιο διασκεδαστική τόσο για τους εκπαιδευόμενους, όσο και για τους εκπαιδευτές.

Το κατάλληλο εργαλείο σε πολλές εφαρμογές

Σύμφωνα με μαρτυρίες και σχόλια των ίδιων των μαθητών, στο τέλος κάθε μαθήματος ένοιωθαν να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν πιο εύκολα μαθηματικές έννοιες και παράλληλα να εκτιμούν σημαντικά έργα τέχνης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται και εστιάζουν σε συγκεκριμένες ηλικίες μαθητών, ενώ πραγματοποιούνται πάνω από 730 συνεδρίες κάθε χρόνο, οι οποίες φιλοξενούν μαθητές (από επίπεδο προνηπίου μέχρι και πανεπιστημίου).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επισκέπτες του μουσείου αριθμούν κάθε χρόνο, περίπου τους 45.000 συνολικά, ενώ  ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών αποκλειστικά από σχολεία στο πρόγραμμα Τέχνη και Μαθηματικά υπερβαίνει τους 23.000.

Εκτός από το Πρόγραμμα Τέχνη και Μαθηματικά, η χρήση των διαδραστικών προβολέων γίνεται και σε άλλα εργαστήρια/σεμινάρια όπως π.χ. Ζωγραφική, Δημιουργική γραφή, κλπ. τα οποία πραγματοποιούνται για ενηλίκους και παιδιά κάθε Σαββατοκύριακο.