Η Epson διασφαλίζει τη θέση της στη διακεκριμένη λίστα CDP για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ασφάλεια των υδάτων

Η εταιρεία λαμβάνει υψηλή αξιολόγηση για τις περιβαλλοντικές δράσεις και τη διαφάνεια

Η Epson διασφαλίζει τη θέση της στη διακεκριμένη λίστα CDP για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ασφάλεια των υδάτων

Η Epson διασφαλίζει τη θέση της στη διακεκριμένη λίστα CDP για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ασφάλεια των υδάτων

Η Epson διασφαλίζει τη θέση της στη διακεκριμένη λίστα «CDP A List» για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της ασφάλειας των υδάτων

- Η εταιρεία λαμβάνει υψηλή αξιολόγηση για τις περιβαλλοντικές δράσεις και τη διαφάνεια -

 

Η Epson συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στη διακεκριμένη λίστα εταιρικής βιωσιμότητας από τον παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό οργανισμό CDP (Carbon Disclosure Project) για την ηγετική θέση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της ασφάλειας των υδάτων.

Ο CDP είναι ένας μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός οργανισμός που διαχειρίζεται το παγκόσμιο σύστημα δημοσιοποίησης για επενδυτές, εταιρείες, πόλεις, πολιτείες και περιφέρειες, με σκοπό να τους βοηθήσει να ελέγξουν και να κατανοήσουν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Η παγκόσμια οικονομία θεωρεί τον CDP ως το ιδανικό πρότυπο της υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς λειτουργεί το πιο ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων για εταιρικές και αστικές δράσεις. Ο CDP εφαρμόζει μια λεπτομερή και ανεξάρτητη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των εταιρειών, βαθμολογώντας από A έως D- με βάση την πληρότητα της δημοσιοποίησης, την ευαισθητοποίηση και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων και την επίδειξη των βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την περιβαλλοντική ηγεσία, όπως ο καθορισμός φιλόδοξων και ουσιαστικών στόχων. Η Epson κατανοεί πλήρως τη σημασία των περιβαλλοντικών δράσεων και της διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων που απαιτεί ο CDP και καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, σύμφωνα με τη μακροπρόθεσμη πολιτική της.

Ο Henning Ohlsson, διευθυντής CSR της Epson Europe, σχολίασε. «Είναι μια σημαντική και ουσιαστική πιστοποίηση για την Epson. Η υποβολή εκθέσεων στον CDP μας βοηθά να βρούμε νέες ευκαιρίες για κλιματικές και περιβαλλοντικές δράσεις που απαιτούν οι επενδυτές και οι πελάτες μας σε όλο τον κόσμο. Η λίστα του CDP κατατάσσει την Epson ως μία από τις λίγες εταιρείες που πέτυχαν βαθμολογία «ΑΑ» από περισσότερες από 5.800 επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν το 2020. Αυτή η διακεκριμένη λίστα στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στους πελάτες μας που αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς και στους επιχειρηματικούς εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.»

Η Epson προσπαθεί να επιτύχει το Περιβαλλοντικό Όραμα 2050. Αξιοποιεί τις αποδοτικές, συμπαγείς και ακριβείς τεχνολογίες της, καθώς λαμβάνει δραστικά μέτρα για τη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης των προϊόντων και των επιχειρηματικών λειτουργιών της σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της. Τον Οκτώβριο του 2019, η εταιρεία ενέκρινε τις συστάσεις της ειδικής ομάδας για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) και πιστεύει ότι η αναγνώρισή της στη διακεκριμένη λίστα είναι αποτέλεσμα της αυστηρής τήρησης των απαιτήσεων του CDP για τη δημοσιοποίηση TCFD.

ΤΕΛΟΣ

 

Βιβλιογραφικές αναφορές

■ Η πλήρης μεθοδολογία και τα κριτήρια για τη διακεκριμένη λίστα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του CDP στη διεύθυνση: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores

■ Epson, εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) και περιβάλλον  https://global.epson.com/SR/