Η Epson μπαίνει σε μια νέα εποχή ανοικτής καινοτομίας και δεσμεύεται για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) με εστίαση στον άνθρωπο και στον πλανήτη

Η Epson μπαίνει σε μια νέα εποχή ανοικτής καινοτομίας και δεσμεύεται για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) με εστίαση στον άνθρωπο και στον πλανήτη

  • Η αλλαγή οφείλεται στην πεποίθηση ότι η κουλτούρα καινοτομίας δεν μπορεί να επιτευχθεί απλώς με εντολή από την ανώτατη ηγεσία
  • Εκτός από την Ε&Α προϊόντων, η έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη νέων υλικών και τεχνολογιών που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
  • Παρουσίαση νέων λύσεων – φυσικά παραγόμενα (μη πλαστικά) υλικά και ανακυκλωμένα μέταλλα σε σκόνη

Έξι μήνες μετά την ανακοίνωση της επένδυσης ύψους 100 δισ. γιεν σε βιώσιμες τεχνολογικές καινοτομίες, η Epson δεσμεύεται περαιτέρω ότι η εστίασή της σε μελλοντικές επενδύσεις Ε&Α θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων υλικών και τεχνολογιών για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Για να το επιτύχει αυτό και να προωθήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, η Epson επανεξετάζει τους θεμελιώδεις τρόπους δημιουργίας και υλοποίησης ιδεών, με τη βοήθεια νέων κεφαλαίων καινοτομίας και επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Εσωτερικά

Η Epson αλλάζει σε ένα πιο ανοικτό εργασιακό περιβάλλον, με κουλτούρα «από τη βάση προς την κορυφή», ώστε να ενθαρρύνει και να ενδυναμώσει τις ομάδες της να εντοπίζουν και να μοιράζονται νέες ευκαιρίες ταχύτερα.

 

Με γνώμονα τη βασική αρχή ότι κάθε καινοτομία πρέπει να έχει τις ρίζες της στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, από την ελαχιστοποίηση χρήσης των πόρων έως τη μείωση των απορριμμάτων, οι εργαζόμενοι θα υποστηρίζονται καλύτερα ώστε να μοιράζονται και να συνεργάζονται πάνω σε νέες ιδέες, εστιάζοντας κυρίως σε βιώσιμες λύσεις.

Οι αλλαγές θα περιλαμβάνουν επίσης διαβούλευση με τους εργαζόμενους σχετικά με το περιβάλλον εργασίας και το στυλ διοίκησης, ώστε να διασφαλιστεί μια ανοικτή κουλτούρα.  

Εξωτερικά

Η Epson έχει δεσμευτεί να μην επιδιώκει την υπερβολική αύξηση των εσόδων, αλλά τη δημιουργία δίκαιου κέρδους, και να υποστηρίζει μια βιώσιμη κοινωνία μέσω ανοικτών συμπράξεων και συνεργασιών που αξιοποιούν τις αποκλειστικές της τεχνολογίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Η Epson θα αξιοποιήσει επίσης περαιτέρω το Epson X, το ειδικό ταμείο καινοτομίας επιχειρηματικών κεφαλαίων που δημιουργήθηκε το 2020 για την επιτάχυνση της συνεργασίας και της ανοικτής καινοτομίας, με αρχικό ποσό 5 δισ. γιεν (72 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) για επενδύσεις επιχειρηματικών κεφαλαίων.

«Για να υπάρξει πραγματικός μετασχηματισμός από την καινοτομία, απαιτείται αλλαγή κουλτούρας και συνεργασία. Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι όλες οι απόψεις ακούγονται και όλες οι ιδέες λαμβάνονται υπόψη, καθώς αναλαμβάνουμε το ρόλο μας στη δράση για την κοινωνία και το περιβάλλον», αναφέρει ο Yoshiro Nagafusa, Πρόεδρος της Epson στην Ευρώπη.

«Βλέπουμε την ανοικτή καινοτομία ως τη βασική κινητήρια δύναμη για το μέλλον μας – η αυξημένη συνεργασία, οι συνεργασίες και ο διαμοιρασμός της γνώσης επιτρέπουν τη βελτίωση της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Αυτό ισχύει είτε εσωτερικά στην επιχείρησή μας είτε σε εξωτερικές συνεργασίες με άλλους, προκειμένου να λύσουμε σύνθετα προβλήματα.

«Παρόλο που εδώ και καιρό λειτουργούμε με μια υγιή και προοδευτική εταιρική κουλτούρα, θεωρούμε σημαντικό να εξελισσόμαστε συνεχώς.» 

Παράλληλα με αυτή τη δέσμευση, η Epson παρουσιάζει τις προόδους που έχει ήδη πραγματοποιήσει με τη μορφή πρωτοποριακών βιοδιασπώμενων και ανακυκλώσιμων υλικών και καινοτομιών, όπως τα πλαστικά από βιομάζα και τα ανακυκλωμένα μέταλλα σε σκόνη.

Πλαστικά από βιομάζα

Αποδεικνύοντας έμπρακτα τα οφέλη της ανοικτής καινοτομίας, η Epson συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας νέας μορφής βιοπλαστικού (πλαστικά βιολογικής προέλευσης), στα πλαίσια μιας συνεργατικής κοινοπραξίας οργανισμών 1. Το «pararesin» είναι ένα νέο πλαστικό βιομάζας με πολλές δυνατότητες, που χρησιμοποιεί έναν πολυσακχαρίτη με την ονομασία paramylon το οποίο βρίσκεται στα φύκια Euglena. Η κοινοπραξία έχει ως στόχο να προμηθεύει ετησίως περίπου 200.000 τόνους πλαστικού από βιομάζα, τα οποία προέρχονται από πλαστικά που διασπώνται στη θάλασσα, έως το 2030 ως βιώσιμη εναλλακτική λύση στα συμβατικά πλαστικά.

 

 

1Η κοινοπραξία Pararesin Japan Consortium αποτελείται από: την Euglena Co., Ltd. (αντιπροσωπευτική εταιρεία διαχείρισης), την Epson (ηγείται της έρευνας σχετικά με τη διαδικασία σακχαροποίησης υλικών όπως το χρησιμοποιημένο χαρτί), τη NEC (ηγείται της τυποποίησης και της επωφελούς χρήσης του pararesin), το Πανεπιστήμιο του Τόκιο, καθηγητής Iwata (Ειδικός Σύμβουλος, παρέχει συμβουλές σχετικά με τις δραστηριότητες της κοινοπραξίας και συντονίζει τους συμβούλους).

«Το χαμηλό ποσοστό στην αποτελεσματική χρήση των πλαστικών απορριμμάτων και η περιβαλλοντική ρύπανση που προκαλείται από τα θαλάσσια πλαστικά έχουν μετατραπεί σε σημαντικά παγκόσμια προβλήματα», συνεχίζει ο Yoshiro Nagafusa.

 

«Θέλουμε να προσφέρουμε λύσεις που θα ωφελούν τόσο τους ανθρώπους όσο και τον πλανήτη, αντικαθιστώντας τις ρητίνες από ορυκτά καύσιμα και μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.»

Μέταλλα σε σκόνη

Η Epson εργάζεται μέσω της θυγατρικής της εταιρείας, της Epson Atmix, για τη δημιουργία μιας κυκλικής κατασκευαστικής υποδομής που δημιουργεί προϊόντα για τρισδιάστατη χύτευση με τη χρήση μετάλλων σε σκόνη που έχουν προέλθει από απόβλητα μετάλλων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εξαρτημάτων, όπως μέρη αυτοκινήτων και ηλεκτρικά εξαρτήματα.

«Είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτές τις εξελίξεις και για τη στρατηγική Ε&Α της Epson, στα πλαίσια της ρητής μας δέσμευσης για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που συμβάλλουν στην επίλυση κοινωνικών ζητημάτων.»