Τα μελάνια ετικετών της Epson κατακτούν σημαντικό ορόσημο για τη συμμόρφωση τους με τα υλικά επαφής τροφίμων

Η συμμόρφωση αποδεικνύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Epson στον τομέα των ετικετών και συσκευασιών για τρόφιμα και ποτά

Τα μελάνια ετικετών της Epson κατακτούν σημαντικό ορόσημο για τη συμμόρφωση τους με τα υλικά επαφής τροφίμων

Η Epson ανακοίνωσε σήμερα ότι τα μελάνια που χρησιμοποιούνται στις πρέσες ετικετών inkjet SurePress ®και τους επιτραπέζιους εκτυπωτές ετικετών κατ' απαίτηση ColorWorks ®συμμορφώνονται με τον Κανονισμό-Πλαίσιο της ΕΕ [(EC) Αρ. 1935/2004)], τον Κανονισμό Ορθών Παρασκευαστικών Πρακτικών (GMP) [(EC) Αρ. 2023/2006)], τον Κανονισμό Εφαρμογής Πλαστικών [(EU) 10/2011] και περιλαμβάνονται στην Ελβετική Διάταξη (RS 817.023.21) για υλικά επαφής με τρόφιμα για μελάνια εκτύπωσης σε συσκευασίες τροφίμων.

 

Οι σειρές SurePress και ColorWorks της Epson χρησιμοποιούνται παγκοσμίως από μετατροπείς και τελικούς χρήστες στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών», δήλωσε ο Duncan Ferguson, αντιπρόεδρος Επαγγελματικών Εκτυπώσεων και Ρομποτικής. «Κάθε σύστημα μελανιού που συμμορφώνεται με τους εν λόγω περίπλοκους κανονισμούς για τα τρόφιμα αποτελεί σημαντικό επίτευγμα και ορόσημο, ενώ καταδεικνύει ακόμα περισσότερο την ηγετική θέση της Epson στην ψηφιακή παραγωγή ετικετών και εφαρμογών συσκευασίας».

 

Η επένδυση της Epson στα μελάνια

Εφαρμόζοντας μοναδική στρατηγική μεταξύ των κατασκευαστών πρεσών inkjet και εκτυπωτών, η Epson παράγει τα δικά της μελάνια. Η Epson επενδύει απευθείας σε συστήματα και διαδικασίες υγιεινής για την παραγωγή μελανιών SurePress και ColorWorks. Οι εγκαταστάσεις μας πληρούν τους Κανονισμούς GMP (EC) Αρ. 2023/2006 της ΕΕ και τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Αμερικανικού FDA. Επιπλέον, τα μελάνια Epson SurePress και ColorWorks κατασκευάζονται σύμφωνα με την αρχή αξιολόγησης κινδύνων Ανάλυσης Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP), η οποία καλύπτει όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής.

 

Εκτύπωση σε επιφάνειες που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό-Πλαίσιο της ΕΕ (EC) Αρ. 1935/2004, τα μελάνια Epson SurePress και ColorWorks δεν προορίζονται για εφαρμογές άμεσης επαφής με τρόφιμα και πρέπει να εφαρμόζονται στην επιφάνεια των υλικών συσκευασίας που δεν έρχεται σε επαφή με τρόφιμα, λειτουργώντας ως φραγμός.

  

Η Epson είναι μέλος της EuPIA και συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μελάνια εκτύπωσης που εφαρμόζονται σε υλικά και είδη συσκευασίας τροφίμων, σύμφωνα με την οδηγία GMP (EC) Αρ. 2023/2006 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού-Πλαισίου [(EC) Αρ. 1935/2004].

 

Τα μελάνια της Epson συμμορφώνονται με την Ελβετική Διάταξη για υλικά και είδη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (RS 817.023.21) και τα συστατικά τους έχουν καταχωριστεί ή υποβληθεί στις Ελβετικές Θετικές Λίστες A και B, που δημοσιεύονται από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ασφάλειας Τροφίμων και Κτηνιατρικών Ειδών (FSVO) με έγκριση για εκτυπώσεις σε ετικέτες τροφίμων και συσκευασίες.

 

Δέσμευση για συμμόρφωση

Το επίπεδο επένδυσης και φροντίδας που επέδειξε η Epson στην προσπάθειά της για συμμόρφωση με τους κανονισμούς αποδεικνύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στη βιομηχανία εκτύπωσης ετικετών και συσκευασιών για τρόφιμα και ποτά. Οι υφιστάμενοι πελάτες SurePress και ColorWorks της Epson μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους δικούς τους πελάτες με σιγουριά, γνωρίζοντας ότι οι εκτυπωτές που έχουν τοποθετήσει στις εγκαταστάσεις παραγωγής τους μπορούν να εκτυπώνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.