45 προϊόντα προβολής Epson φέρουν πλέον πιστοποίηση TCO για βιωσιμότητα

Οι βιντεοπροβολείς Epson περνούν το τεστ βιωσιμότητας

45 προϊόντα προβολής Epson φέρουν πλέον πιστοποίηση TCO για βιωσιμότητα

Η Epson ανακοίνωσε σήμερα ότι 45 προϊόντα βιντεοπροβολέων της, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να πληρούν τις ανάγκες του εκπαιδευτικού και εταιρικού τομέα, έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παγκόσμια πιστοποίηση βιωσιμότητας TCO, η οποία παρέχεται από ανεξάρτητη εταιρεία. Η πιστοποίηση αυτή παραχωρείται από την TCO Development, η οποία ανήκει σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με έδρα τη Σουηδία.

Για να λάβουν την πιστοποίηση, τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια κύκλου ζωής για την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα για όλη τη διάρκεια ζωής τους: κατασκευή, χρήση και ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους. Τα κριτήρια καλύπτουν τομείς, όπως είναι οι εργοστασιακές συνθήκες εργασίες, η μείωση επικίνδυνων ουσιών, η υψηλή ποιότητα εικόνας, η ενεργειακή απόδοση κατά τη χρήση και η υπεύθυνη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής τους. Η συμμόρφωση με όλα τα κριτήρια πιστοποιείται ανεξάρτητα, τόσο πριν όσο και μετά τη διαδικασία πιστοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να αισθάνονται σιγουριά ότι τα προϊόντα που αγοράζουν πληρούν όλα τα κριτήρια καθόλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.

Η Epson αποτελεί την κορυφαία εταιρεία στην αγορά των βιντεοπροβολέων εδώ και 16 χρόνια. Όλες οι βασικές τεχνολογίες που ενσωματώνονται στους βιντεοπροβολείς της, όπως τα πάνελ LCD και οι λάμπες, έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από την Epson, γεγονός που διασφαλίζει ότι όλα τα εξαρτήματα παράγονται βάσει των υψηλότερων προτύπων κοινωνικής, περιβαλλοντικής και εταιρικής ευθύνης. 

Ο Niclas Rydell, διευθυντής TCO Certified, σχολιάζει: «Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε διαρκώς τον κλάδο των ηλεκτρονικών ώστε να σχεδιάζει πιο βιώσιμα προϊόντα. Με τις οδηγίες περί αγορών, όπως είναι οι οδηγίες της ΕΕ, να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα, οι αγοραστές βιντεοπροβολέων μπορούν να χρησιμοποιούν την TCO Certified ως εργαλείο για την κάλυψη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων, χωρίς παράλληλα να θέτουν περιορισμούς στην απόδοση εικόνας που απαιτούν.

«Η TCO Certified προσφέρει επίσης επωνυμίες ως πλατφόρμα για συνεχή βελτίωση της βιωσιμότητας. Στα πλαίσια της πιστοποίησης, η Epson άνοιξε τις εγκαταστάσεις παραγωγής της για επιθεώρηση από ανεξάρτητους παράγοντες, ενώ πλέον θα πραγματοποιούνται ετήσιοι δειγματολογικοί έλεγχοι και αξιολογήσεις βάσει κινδύνων.» 

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που τα προϊόντα των βιντεοπροβολέων μας διαθέτουν πλέον πιστοποίηση TCO Certified», σχολίασε ο Henning Ohlsson, διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Epson. «Η δέσμευση της Epson για τη διασφάλιση των υψηλότερων προτύπων ποιότητας για τα προϊόντα της μάς επιτρέπει να διαχειριζόμαστε μεγάλο μέρος της παραγωγής μας εντός των εγκαταστάσεών μας, διευκολύνοντας τον έλεγχο των εργασιακών πρακτικών σε ολόκληρο τον κύκλο κατασκευής, από την παραγωγή έως την παράδοση. Επιπλέον, προσπαθούμε να σχεδιάζουμε προϊόντα ενεργειακής απόδοσης με μικρές διαστάσεις, τα οποία έχουν ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον, χωρίς να θέτουν περιορισμούς στην απόδοση. 

«Αναγνωρίζοντας ότι η ικανότητα αντοχής της Γης είναι περιορισμένη και πιστεύοντας ότι όλοι πρέπει να μοιραστούμε εξίσου την ευθύνη για τη μείωση των αντίκτυπων στο περιβάλλον, η Epson στοχεύει στο να μειώσει έως το έτος 2050 τις εκπομπές CO2 κατά 90% σε όλο τον κύκλο ζωής όλων των προϊόντων και υπηρεσιών.»

Τα προϊόντα βιντεοπροβολέων της Epson και το περιβάλλον

Τα προϊόντα βιντεοπροβολέων της Epson έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις επιχειρήσεις και την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, τόσο κατά την προβολή εικόνων όσο και σε κατάσταση αδράνειας. Η τεχνολογία περιλαμβάνει ένα ενεργειακά αποδοτικό βασικό σχεδιασμό, καθώς και επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας στο μενού ECO, ενώ, όταν ο βιντεοπροβολέας είναι σε κατάσταση αδράνειας, η λειτουργία εξαιρετικά χαμηλής φωτεινότητας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, όταν η μονάδα δεν εκτελεί προβολή.

Κατά την προβολή, η νέα λειτουργία Light Optimiser προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα της λάμπας στην προβαλλόμενη εικόνα. Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται έως και κατά 27% κατά την προβολή σκούρων εικόνων, ενώ όλοι οι βιντεοπροβολείς Epson διαθέτουν λειτουργία ECO, η οποία έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την επέκταση της διάρκειας ζωής της λάμπας και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας πάνω από 1/4 κατά την προβολή.

Τα ηλεκτρονικά είναι ευρέως αναγνωρισμένα ως μια κατηγορία που φέρει κινδύνους για παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων κατά την κατασκευή, κάτι που είναι πρακτικά αδύνατο να αξιολογηθεί από τον ίδιο τον αγοραστή. Έχοντας αξιοποιηθεί επί μακρόν από τους αγοραστές προϊόντων IT για εξοπλισμό υπολογιστών, η πιστοποίηση TCO Certified αποτελεί ένα απαραίτητο μέσο για τους αγοραστές οπτικοακουστικών μέσων, ώστε να μπορούν να είναι βέβαιοι ότι οι βιντεοπροβολείς που αγοράζουν κατασκευάζονται κάτω από δίκαιες συνθήκες. Μέσω της πιστοποίησης TCO Certified στα συμβόλαια αγοράς, έχουν επίσης τη δυνατότητα να επηρεάζουν απευθείας τον κλάδο ώστε να βελτιώνει τα στατιστικά του στον τομέα της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης.

Κοινωνική ευθύνη της Epson στον τομέα της κατασκευής

Η Epson διαχειρίζεται τις διαδικασίες παραγωγής της εντός των εγκαταστάσεών της, διευκολύνοντας τον έλεγχο των εργασιακών πρακτικών και προάγοντας υψηλά πρότυπα κοινωνικής ευθύνης στη διαδικασία της κατασκευής. Οι προμηθευτές της Epson πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τα αυστηρά κριτήρια του «Κώδικα δεοντολογίας» της Epson και ελέγχονται τακτικά με στόχο να εφαρμόζονται απευθείας οι απαραίτητες βελτιώσεις.

Η Epson συμμορφώνεται με και υπερβαίνει τα πρότυπα που καθορίζει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) 1, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης της παιδικής εργασίας και της διασφάλισης της νόμιμης ηλικίας για απασχόληση κατ' ελάχιστο. Η Epson υπερβαίνει τα πρότυπα ILO εμμένοντας στην ελάχιστη ηλικία εργασίας των δεκαοκτώ ετών (το όριο της ILO είναι δεκαέξι) σε όλα της τα εργοστάσια, ενώ διασφαλίζει ότι όλοι οι υπάλληλοι έχουν συμβόλαια τα οποία αναφέρουν τις ώρες εργασίας και τις ευκαιρίες για υπερωρίες. Επίσης, οι αμοιβές της Epson υπερβαίνουν τον μέσο όρο.

 

Σχετικά με την TCO Certified

Η πιστοποίηση TCO Certified είναι μια διεθνής πιστοποίηση βιωσιμότητας για προϊόντα IT, η οποία καθιερώθηκε πριν από 25 χρόνια. Στα κριτήρια περιλαμβάνεται η εξασφάλιση της κοινωνικής ευθύνης για την κατασκευή, το περιβάλλον, την υγεία του χρήστη, την ασφάλεια και τον εργονομικό σχεδιασμό. Όλα τα κριτήρια σχεδιάζονται από την οπτική του κύκλου ζωής των προϊόντων, καλύπτοντας την κατασκευή, τη χρήση και την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής. Τα μοντέλα προϊόντων που φέρουν την πιστοποίηση και οι εγκαταστάσεις παραγωγής τους ελέγχονται από ανεξάρτητους παράγοντες ως προς τη συμμόρφωσή τους. Η πιστοποίηση καλύπτει οκτώ κατηγορίες προϊόντων: οθόνες, φορητούς υπολογιστές, tablet, smartphone, επιτραπέζιους υπολογιστές, υπολογιστές «όλα σε ένα», βιντεοπροβολείς και σετ ακουστικών-μικροφώνου. Η πιστοποίηση TCO Certified είναι μια οικολογική ετικέτα (Ecolabel) τύπου 1 σύμφωνα με το ISO 14024 .

1. Το ILO δημιουργήθηκε το 1919 και από τότε έχει συνεργαστεί με κυβερνήσεις, υπαλλήλους και εκπροσώπους υπαλλήλων από 187 κράτη μέλη, ώστε να καθιερώσει τα συμφωνημένα πρότυπα εργασίας και να αναπτύξει προγράμματα για την προαγωγή των προτύπων της ανθρώπινης εργασίες για τους άνδρες και τις γυναίκες. Η ILO έχει αναπτύξει οκτώ σημαντικές συμβάσεις, με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι εταιρείες. Πέρα από το ότι απαγορεύουν τη χρήση της παιδικής εργασίας (με ελάχιστη ηλικία απασχόλησης τα 16), αυτές οι συμβάσεις εστιάζουν σημαντικά στην ελεύθερη οργάνωση του προσωπικού και τις ίσες συνθήκες αμοιβών.