Οι επαγγελματίες στον κλάδο της υγείας πιστεύουν ότι η τεχνολογία θα «βελτιώσει σημαντικά» την επιτυχία των θεραπειών

Με αυξανόμενη ανησυχία για τους πόρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας (NHS), η έρευνα της Epson δείχνει ότι οι γιατροί του Ηνωμένου Βασιλείου βλέπουν την τεχνολογία ως απάντηση για την επόμενη δεκαετία

Οι επαγγελματίες στον κλάδο της υγείας πιστεύουν ότι η τεχνολογία θα «βελτιώσει σημαντικά» την επιτυχία των θεραπειών

• Το 67% πιστεύει ότι τα «μεγάλα δεδομένα» θα βελτιώσουν σημαντικά τη διάγνωση και την επιτυχία της θεραπείας

• Πάνω από το ήμισυ (57%) αναγνωρίζουν την τρισδιάστατη εκτύπωση ως «επαναστατική»

• Το 76% πιστεύει ότι τα ζητήματα ευθύνης θα μπορούσαν να εμποδίσουν την καινοτομία

Οι γιατροί του Ηνωμένου Βασιλείου είναι αισιόδοξοι για την καινοτομία στην υγειονομική περίθαλψη κατά την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με έρευνα της Epson. Σχεδόν 7 στους δέκα (67%) επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου πιστεύουν ότι τα «μεγάλα δεδομένα» θα βελτιώσουν σημαντικά τη διάγνωση και την επιτυχία της θεραπείας, ενώ πάνω από τους μισούς (57%) θεωρούν την 3D εκτύπωση μια επαναστατική δύναμη. Ενώ το 76% πιστεύει ότι τα ζητήματα ευθύνης θα μπορούσαν να εμποδίσουν την εφαρμογή της τεχνολογίας, υπάρχει γενική αισιοδοξία ότι η τεχνολογική εξέλιξη θα έχει θετικό αντίκτυπο. Με τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις από τη γήρανση του πληθυσμού, την εξασθένηση των αριθμών των GP και της έλλειψης πόρων στο NHS, η μελέτη προσδίδει πρόσθετη δύναμη στην πεποίθηση ότι η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών θα είναι κρίσιμη για τις υγειονομικές υπηρεσίες κατά τα επόμενα δέκα χρόνια.

Καλύτερα αποτελέσματα

Μαζί με τις υψηλές προσδοκίες για «μεγάλα δεδομένα» που μπορούν να βελτιώσουν τις θεραπείες ασθενών, σχεδόν τα τρία τέταρτα πιστεύουν ότι οι συνεργατικές τεχνολογίες θα βελτιώσουν την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των ειδικών. Οι χρόνοι αναμονής αναμένεται επίσης να μειωθούν, ενώ το 64% συμφωνεί ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση οργάνων και κυττάρων θα επιταχύνει τις ιατρικές διαδικασίες. Επιπλέον, το 70% θεωρούν ότι η απομακρυσμένη παρακολούθηση μπορεί να βελτιώσει την περίθαλψη των ασθενών, με τους ασθενείς να λαμβάνουν φορητές συσκευές, προκειμένου να τροφοδοτούν πληροφορίες σχετικά με τους καρδιακούς ρυθμούς και την αρτηριακή πίεση σε έναν κεντρικό κόμβο δεδομένων για ανάλυση. Το 38% συμφώνησε ότι οι ασθενείς θα ήταν πιο ενεργητικοί στη διαχείριση της δικής τους υγείας, διάγνωσης και θεραπείας, χρησιμοποιώντας ίσως φορητές τεχνολογίες για να ελέγξουν τους δικούς τους ζωτικούς δείκτες.

Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι οι απομακρυσμένες διαγνώσεις και συνεδρίες θα βελτιώσουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη (69%), ενώ το 64% πιστεύει ότι η εκτύπωση εξατομικευμένων συνταγών θα βελτιώσει δραματικά τα αποτελέσματα της θεραπείας. Οι επαγγελματίες του τομέα υγείας είναι αισιόδοξοι για τα οφέλη της τεχνολογίας στον κλάδο. Το 36% πιστεύει ότι τα φάρμακα με εξατομικευμένη προσαρμογή, που βασίζονται στον συνδυασμό των «μεγάλων δεδομένων» και της εξατομικευμένης εκτύπωσης, θα έφερναν επίσης οφέλη, ενώ το ίδιο ποσοστό (36%) θεωρεί ότι η τεχνολογία θα βελτιώσει την πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες.

Επαναστατικές τεχνολογίες

Η πλειοψηφία (57%) αντιλαμβάνεται την τρισδιάστατη εκτύπωση, από τη δημιουργία οργάνων και φαρμάκων μέχρι την επίλυση των ζητημάτων υλικοτεχνικής υποστήριξης, ως επαναστατική. Άλλες τεχνολογίες όπως η απομακρυσμένη παρακολούθηση (45%), η χειρουργική κατάρτιση μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας (44%), η βιολογική και βιογραφική εκτύπωση (42%) και η χειρουργική επέμβαση και οι διαγνώσεις με τη βοήθεια ρομπότ και τεχνητής νοημοσύνης (40%), επίσης κρίθηκαν ως επαναστατικές για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Εμπόδια στην εφαρμογή

Ενώ ήταν αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της τεχνολογίας, οι γιατροί του Ηνωμένου Βασιλείου συμφώνησαν ότι υπάρχουν εμπόδια στην εφαρμογή της . Μαζί με τις ανησυχίες περί ευθύνης, το κόστος εφαρμογής νέου εξοπλισμού αποτελεί πιθανό εμπόδιο για το 81% των συμμετεχόντων. Το 78% συμφώνησε επίσης ότι οι ασθενείς που διστάζουν να χρησιμοποιούν νέα τεχνολογία θα μπορούσαν να εμποδίσουν την εφαρμογή, ενώ το 73% πιστεύει ότι οι ασθενείς μπορεί να αντιταχθούν στην παρακολούθηση από απόσταση. Το 68% πιστεύει επίσης ότι ενδέχεται να υπάρχουν ηθικά ζητήματα και διλήμματα που καθυστερούν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Σχολιάζοντας τα συμπεράσματα, ο Managing Director της Epson, κ. Rob Clark, δήλωσε ότι «οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας συμφωνούν ότι η τεχνολογία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στα επόμενα δέκα χρόνια. Με τις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού, η τεχνολογική καινοτομία έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις πιο πιεστικές ανησυχίες που αντιμετωπίζει το NHS, όπως οι μειωμένοι πόροι, η πρόσβαση των ασθενών και οι χρόνοι αναμονής».

«Ωστόσο, για την αποτελεσματική εφαρμογή της τεχνολογίας, οι ηγέτες της πληροφορικής πρέπει να γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις και να δρομολογήσουν διαδικασίες διαβούλευσης με τους ασθενείς και τις ρυθμιστικές αρχές. Απλώς δεν μπορούμε να χάσουμε τα οφέλη της καινοτομίας τα επόμενα δέκα χρόνια, συνεπώς η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών για την αντιμετώπιση και τον μετριασμό τυχόν προβλημάτων είναι κρίσιμη ».