Πώς θα αλλάξει η τεχνολογία την εργασία μας;

Μελέτες δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι προσδοκούν από την τεχνολογία να κάνει την εργασία τους λιγότερο αγχωτική, πιο ευέλικτη και πιο δημιουργική. Είναι όμως έτοιμοι για κάτι τέτοιο;

Πώς θα αλλάξει η τεχνολογία την εργασία μας;

Στην Epson μας ενδιαφέρει να εξερευνούμε τις επιπτώσεις που έχουν οι τεχνολογικές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον. Χάρη σε μια νέα έρευνα, η έκταση των επιπτώσεων αυτών γίνεται πλέον ξεκάθαρη. Στην πρώτη ανάρτηση αυτής της σειράς, με τίτλο «Πώς θα αλλάξει η τεχνολογία την εργασία μας;»,διερευνούμε το πώς οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι αναμένουν να αλλάξει η εργασία τους μέσα στην επόμενη δεκαετία και πώς θα πρέπει να προετοιμαστούν οι εταιρείες για την αλλαγή αυτή.                                                               

Στο συγκεκριμένο άρθρο, θα μελετήσουμε τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών σε μεμονωμένους εργαζομένους, καθώς και στους καθημερινούς τους ρόλους.

Είναι φανερό ότι η επίπτωση της τεχνολογίας στα εργασιακά περιβάλλοντα είναι κάτι που απασχολεί τους Ευρωπαίους εργαζομένους. Σχεδόν οι μισοί (48%) πιστεύουν ότι η τεχνολογία θα επηρεάσει άμεσα το ρόλο τους στον εργασιακό χώρο, ενώ το 6% θεωρεί ότι η θέση τους δεν θα υπάρχει καν σε μία δεκαετία.

Αυτή η πεποίθηση αντίκειται σε μια σειρά διεθνών προειδοποιήσεων. Σε μια έρευνα του 2016, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ υπολόγισε την καθαρή απώλεια εργασιακών θέσεων, μόνο από την αυτοματοποίηση και τα ρομπότ, σε 5,1 εκατ., στις 15 κορυφαίες οικονομίες του κόσμου, μέχρι το 2021. 1. Ανησυχούν, λοιπόν, δικαίως οι εργαζόμενοι;

Αποδοτικοί ρόλοι

Αν θέλουμε ν' αποφύγουμε την παγίδα του να αντιμετωπίζουμε την τεχνολογία σαν απειλή για την εργασία μας, πρέπει να διαχειριστούμε με θετικό τρόπο τις ευκαιρίες που «ξεκλειδώνει» η τεχνολογική εξέλιξη, όπως παρουσιάζουν τα ευρήματα της μελέτης μας. Σε αντίθεση με τα αρνητικά σχόλια, που τονίζουν τις χαμένες θέσεις εργασίας στους κύκλους του εργατικού δυναμικού, υπάρχει μια θετική προδιάθεση αναφορικά με το πώς θα διαμορφωθούν οι εργασιακοί ρόλοι. Το ένα τρίτο των Ευρωπαίων εργαζομένων θεωρεί ότι ο ρόλος του θα γίνει πιο αποδοτικός, πιο παραγωγικός, πιο ακριβής και πιο αναλυτικός χάρη στην τεχνολογία. Εκείνοι μάλιστα που ασχολούνται με την παραγωγή και το λιανεμπόριο, συμφωνούν ότι η αυξημένη αποτελεσματικότητα θα φέρει και μεγαλύτερα κέρδη.

Δεν είναι, όμως, μόνο η αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών λειτουργιών, αλλά και η φύση τους που αναμένεται ν' αλλάξει.  Για παράδειγμα, το 21% των υπαλλήλων πιστεύει ότι οι αλλαγές που θα επιφέρει η τεχνολογία, θα καταστήσει το ρόλο τους πιο δημιουργικό.

Η επικοινωνία σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον

Το εργασιακό μας περιβάλλον, παράλληλα, θα βιώσει την αλλαγή. Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το εργασιακό περιβάλλον θα ελέγχεται και θα παρακολουθείται περισσότερο. Συγχρόνως, όμως θεωρούν ότι θα αυξηθεί η ελαστικότητα, με το 38% όσων απάντησαν να υποστηρίζει ότι η τεχνολογία θα οδηγήσει σε ένα πιο ελαστικό ωράριο. Αντιθέτως, μόνο το 19% πιστεύει ότι η εργασία του θα γίνει πιο εξουθενωτική και απαιτητική, αναδεικνύοντας, έτσι, μια τάση που αναζητά μια μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ζωή και την εργασία.

Το να επικοινωνήσουμε την επιρροή που θα έχει η αλλαγή στον χώρο εργασίας θα είναι καθοριστικής σημασίας. Μόλις το 62% των εργαζομένων πιστεύει ότι η εταιρεία τους επικοινωνεί καλά ή άψογα τη σημασία των τεχνολογικών αλλαγών. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 57%, όταν αναφερόμαστε στην επικοινωνία των αλλαγών που θα επέλθουν σε συγκεκριμένες εργασιακές θέσεις. Επιπλέον, μόνο το 54% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η εταιρεία τους συμπεριλαμβάνει επιτυχώς ή εξαιρετικά τους εργαζόμενους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι οποίοι επηρεάζονται από τις αλλαγές. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις δεν ενημερώνουν σωστά τους υπαλλήλους τους για τις επιπτώσεις που θα έχει η τεχνολογική αλλαγή.

Η ζωτική σημασία της προετοιμασίας

Αν οι επιχειρήσεις θέλουν να επωφεληθούν από τις τεχνολογικές αλλαγές, οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Μόνο το 65% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η επιχείρησή στην οποία εργάζονται, έχει καλή ή εξαιρετική απόδοση στην εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με τις τεχνολογίες, ενώ μόλις το 47% θεωρεί ότι η επιχείρησή τους έχει καλή απόδοση στην επιμόρφωση των εργαζομένων των οποίων η θέση δυνητικά κινδυνεύει.

Σε ένα περιβάλλον, όπου το 60% των Ευρωπαίων εργαζομένων θεωρεί ότι η εταιρεία τους διαχειρίζεται καλά ή εξαιρετικά το ζήτημα των νέων προσλήψεων, η έρευνά μας έδειξε ότι στο μέλλον οι δεξιότητες θα αποκτώνται, αντί να καλλιεργούνται. Σε ένα εργασιακό περιβάλλον που αλλάζει γρήγορα, η υποστήριξη του ήδη υπάρχοντος εργατικού δυναμικού προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, και παράλληλα η πρόσληψη νέων ταλέντων, θα μπορούσαν να αποδειχθούν ζωτικής σημασίας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Η πλήρης έκθεση περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες. Από εδώ μπορείτε να την κατεβάσετε