Πώς μπορεί η τεχνολογία να αλλάξει τη βιομηχανία;

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση θα έχει αντίκτυπο σε πολλούς περισσότερους τομείς, πέραν του κατασκευαστικού, και θα απαιτεί από τους νομοθέτες, τους εκπαιδευτικούς, τους επενδυτές και τους εργαζομένους να προσαρμοστούν

Πώς μπορεί η τεχνολογία να αλλάξει τη βιομηχανία;

Μεταβαλλόμενη βιομηχανία

Η τεχνολογική επανάσταση θα επιφέρει την αλλαγή σε όλο το εύρος του βιομηχανικού τοπίου. Αυτή η αλλαγή δεν θα είναι ομοιόμορφη. Αυτές οι διαφορές επισημαίνονται με σαφήνεια στην πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήσε η Epson, η οποία διερευνά το χώρο εργασίας από το 2025 και έπειτα.

Ρωτήσαμε 17 κορυφαίους ειδικούς σε τάσεις που καθορίζονται από την τεχνολογία στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και, στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε έρευνα σε πάνω από 7.000 επιχειρηματικά ηγετικά στελέχη και εργαζομένους στην Ευρώπη, για να κατανοήσουμε το κατά πόσο ενημερωμένοι είναι, αλλά και τις αντιλήψεις τους σχετικά με αυτές τις τάσεις, καθώς και τις προβλέψεις τους ως προς την επιρροή που θα έχουν οι τάσεις αυτές στους ίδιους.

Όταν μιλάμε για βιομηχανική επανάσταση, συλλογιζόμαστε μηχανές που φέρνουν την αλλαγή ως προς την εφαρμογή καινοτομιών στον κατασκευαστικό τομέα. Οι αντιλήψεις για τη νέα (την τέταρτη βιομηχανική) επανάσταση δεν διαφέρουν. Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι επισήμαναν εμφανώς τον αυτοκινητιστικό τομέα και τις βιομηχανικές κατασκευές ως τομείς που αναμένεται να έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Αλλά η επανάσταση δεν έχει να κάνει μόνο με τις μηχανές.

Αλλαγή στους κανονισμούς

Το σημείο στο οποίο διαφέρει αυτή η επανάσταση σε σχέση με τις αντίστοιχες του παρελθόντος, είναι ότι θα εμφανιστεί σε ένα το ευρύτερο περιβάλλον. Το σύγχρονο ευρωπαϊκό βιομηχανικό τοπίο καθοδηγείται από αλληλοσυνδεόμενους κανονισμούς και αυτοί οι κανονισμοί θα επηρεάσουν σημαντικά την αλλαγή του αύριο.

Η έρευνά μας επισημαίνει ότι το 73% των Ευρωπαίων εργαζομένων πιστεύουν ότι οι νέες τεχνολογίες θα επιφέρουν περισσότερους κανονικούς και νόμους ως προς τις ευθύνες και τις πρακτικές λειτουργίας τους. Σε αυτό το σημείο μπορεί να διαφέρει σημαντικά η σύγχρονη επανάσταση σε σχέση με το παρελθόν, καθώς κλάδοι, όπως της υγείας, προσαρμόζονται σε ένα μακράν πιο υποχρεωτικό, συνεπακόλουθο κανονιστικό τοπίο. Σε αυτό το σημείο, επίσης, οι κρατικοί φορείς θα μπορούσαν να προσφέρουν τον πιο σημαντικό, εξειδικευμένο για τον κάθε τομέα, αντίκτυπο στην τεχνολογία.

Αλλαγή ανάλογα με τον τομέα

Ο διαφορετικός αντίκτυπος της τεχνολογίας σε κάθε τομέα αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας της Epson. Διερευνήσαμε πέντε βασικούς τομείς: υγείας, λιανικού εμπορίου, κατασκευαστικού κλάδου, εκπαίδευσης και γενικού εταιρικού κόσμου. Είναι σαφές ότι, παρά τα εντυπωσιακά οφέλη που απολαμβάνουν από την τεχνολογία, αυτοί οι κλάδοι θα αντιμετωπίσουν αντίστοιχες προκλήσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στους χώρους εργασίας.

Στον τομέα του λιανικού εμπορίου, η έρευνά μας κατέδειξε ότι οι καταναλωτές επηρεάζονται σημαντικά από τον τρόπο που αγοράζονται και παράγονται τα προϊόντα, με την εκτύπωση 3D να δημιουργεί ένα περιβάλλον τοπικής και προσαρμοσμένης παραγωγής. Τα Big Data και η τεχνολογία τύπου wearable θα διευκολύνει περαιτέρω τη μετάβαση προς έναν κόσμο όπου οι λιανέμποροι δεν θα παρέχουν οι ίδιοι τα προϊόντα, αλλά θα προσφέρουν στους καταναλωτές τις άδειες εκτύπωσης, στο σπίτι ή αλλού.

Στον κατασκευαστικό κλάδο, αυτή η αλλαγή στην αγοραστική συμπεριφορά θα επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο παραγωγής των αγαθών σε διεθνές επίπεδο. Αυτός ο τομέας διακρίνεται από μια ανανεωτικά θετική ματιά προς το μέλλον, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει πως το συμβατικό κατασκευαστικό μοντέλο που έχει καθιερωθεί, θα αλλάξει εξ ολοκλήρου.

Στον τομέα της υγείας, ο ρόλος των δεδομένων εκδημοκρατίζει την προσωπική φροντίδα. Θα δώσει στους ασθενείς τη δυνατότητα για διάγνωση και προληπτική φροντίδα στο ίδιο τους το σπίτι, σε βαθμό που δεν έχουμε βιώσει ποτέ ξανά στο παρελθόν.  Ωστόσο, όπως σημειώθηκε προηγουμένως, τα ρυθμιστικά περιβάλλοντα μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την επιτυχία αυτού του σημείου.

Προσαρμογή σε διάφορους τομείς

Αν και ο άμεσος αντίκτυπος στους διάφορους τομείς μπορεί να διαφέρει, θα είναι κοινή η ανάγκη των βιομηχανιών να πραγματοποιήσουν μια θετική προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Η αναφορά του 2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το μέλλον της εργασίας 1επισημαίνει τη συνεχιζόμενη φύση αυτής της αλλαγής, αλλά και τη ζωτική ανάγκη για τη δημιουργία ενός κανονιστικού περιβάλλοντος, το οποίο θα κατανοεί και θα προσαρμόζεται, σε συνδυασμό με ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, το οποίο θα «χτίζει» δεξιότητες για το μέλλον.

Η έρευνά μας αποκαλύπτει ότι οι εργαζόμενοι στον εκπαιδευτικό κλάδο παραμένουν αισιόδοξοι ως προς την επίδραση της τεχνολογίας στο πεδίο της εκπαίδευσης. Ωστόσο, η χρηματοδότηση, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και η κατάλληλη εφαρμογή θα μπορούσαν να συνεχίσουν να ορθώνουν εμπόδια στην επιτυχία.

Αναμένεται λοιπόν ότι, μέσα στην επόμενη δεκαετία, όλοι οι κλάδοι θα συνεχίσουν να προσαρμόζονται και να αλλάζουν λόγω των συνεχόμενων τεχνολογικών καινοτομιών. Κατά συνέπεια, η διασφάλιση της δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο θα προετοιμάζει και θα υποστηρίζει το μελλοντικό εργατικό δυναμικό, ώστε να είναι έτοιμο για τη δια βίου μάθηση και προσαρμογή, θα αποτελεί ένα σημαντικό θεμέλιο για την Ευρώπη.

 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Η πλήρης έκθεση περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες. Από εδώ μπορείτε να την κατεβάσετε