Καθώς η απήχηση της ευέλικτης εργασίας αυξάνεται, μια νέα έρευνα δείχνει ότι πολλές εταιρείες δεν έχουν ακόμη εναρμονιστεί με αυτήν την τάση

Το 61% των υπαλλήλων εργάζονται τακτικά από το σπίτι

Καθώς η απήχηση της ευέλικτης εργασίας αυξάνεται, μια νέα έρευνα δείχνει ότι πολλές εταιρείες δεν έχουν ακόμη εναρμονιστεί με αυτήν την τάση

  • Το 61% των υπαλλήλων εργάζονται τακτικά από το σπίτι
  • Οι υπάλληλοι αναφέρουν ότι τα οφέλη της εργασίας από το σπίτι είναι η βελτιωμένη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα
  • Ωστόσο, το 25% των εργοδοτών εξακολουθούν να μην υποστηρίζουν την εργασία εξ αποστάσεως
  • Επίσης, μόνο το 30% των εργοδοτών διαθέτουν προς το παρόν τεχνολογίες τηλεδιάσκεψης που είναι απαραίτητες για την καθιέρωση αυτής της πρακτικής

                                       

Φεβρουάριος 2017 - Κατά την επόμενη δεκαετία, οι πρακτικές εργασίας, η δομή των οργανισμών και το περιβάλλον γραφείου είναι πιθανό να αλλάξουν σημαντικά. Πέραν αυτού, σύμφωνα με μια νέα έρευνα από την Epson -στην οποία συμμετείχαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδας- διαπιστώθηκε ότι ήδη λιγότεροι από ένας στους πέντε (11%) υπαλλήλους καλύπτουν τις εργάσιμες ώρες τους αποκλειστικά σε περιβάλλον γραφείου.  Αλλά ενώ πολλοί παραδέχονται ότι η ευελιξία ως προς το χώρο εργασίας ενισχύει την προσωπική τους παραγωγικότητα, περίπου ένας στους τέσσερις υπαλλήλους (25%) δεν την υποστηρίζει ακόμη.

Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια έντονη αντίθεση στις προσεγγίσεις των υπαλλήλων.  Η έρευνα δείχνει ότι το 61% του εργατικού δυναμικού εργάζεται τακτικά από το σπίτι - το 30% τουλάχιστον μία με δύο ημέρες ανά εβδομάδα και ένα επιπλέον 30% τρεις με τέσσερις ημέρες κάθε εβδομάδα.  Ωστόσο, παρόλο που ορισμένοι υπάλληλοι υποστηρίζουν την ευελιξία στην εργασία, στο σημείο που το 1% των ερωτηθέντων υπαλλήλων αποκάλυψε ότι δεν έχουν πλέον γραφεία στην εταιρεία τους, κάποιοι άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί.  Το 21% των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι ο οργανισμός τους τη δεδομένη περίοδο δεν επιτρέπει την εργασία από το σπίτι και ένα επιπλέον 30% ανέφεραν ότι οι εργοδότες τους αποδέχονται πως κάποια ευελιξία στην εργασία είναι επωφελής, αλλά δεν υποστηρίζουν ενεργά την εργασία εκτός του γραφείου.

Η κα Μαρία Μάσσιου, Διευθύντρια Γραφείου, Epson Hellas δηλώνει «Μπορεί να μην είναι όλοι οι οργανισμοί έτοιμοι να ενσωματώσουν αυτές τις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους όπως μερικοί άλλοι, αλλά καθώς οι συνθήκες προσλήψεων το 2017 στην Ελλάδα γίνονται πιο ανταγωνιστικές, ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωποι με μια σοβαρή πρόκληση. Το 51% των εταιρειών είναι επιφυλακτικές στην υιοθέτηση της ευέλικτης εργασίας, επειδή κάποια από τα προνόμια των υπαλλήλων μπορεί να πληγούν ιδιαίτερα από την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά ταλαντούχων εργαζομένων, καθώς γίνεται όλο και πιο δύσκολος ο εντοπισμός υποψηφίων με τα απαραίτητα προσόντα σε τοπικό επίπεδο.»

Εμβαθύνοντας στους λόγους για τους οποίους η ευέλικτη εργασία είναι τόσο ελκυστική για τους υπαλλήλους, το 33% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι η εργασία από το σπίτι βελτιώνει την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και τον προσωπικό τους χρόνο, κάτι που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη διατήρηση των υπαλλήλων και το 23% είπαν ότι η εργασία από το σπίτι τούς επιτρέπει να εξοικονομούν χρόνο κατά την εργάσιμη ημέρα, καθώς δεν χρειάζεται να μετακινούνται προς και από το γραφείο.

Ωστόσο, με τις λύσεις ευέλικτης εργασίας δεν βελτιώνεται μόνο η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και τον προσωπικό χρόνο. Για το 25% των υπαλλήλων, η εργασία εκτός του γραφείου τους δίνει τη δυνατότητα να συγκεντρώνονται περισσότερο σε συγκεκριμένες εργασίες. Το 42% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι μία ή δύο ημέρες εργασίας από το σπίτι ανά εβδομάδα ήταν η καλύτερη αναλογία για την επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας στην εργασία και το 48% συμφώνησαν ότι αυτή ήταν και η καλύτερη επιλογή για αυξημένη παραγωγικότητα.

Παρόλο που το 39% των ερωτηθέντων που αναφέρουν ότι ήδη επωφελούνται από την εργασία στο σπίτι αποτελεί σημαντικό ποσοστό, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν στην εργασία εκτός του γραφείου να γίνει κοινή πρακτική για όλους. Συνήθως αυτό οφείλεται στη διαθεσιμότητα των λύσεων τεχνολογίας που υποστηρίζουν τις επιλογές ευέλικτης εργασίας. Προς το παρόν μόνο το 30% των υπαλλήλων υποστηρίζουν και διευκολύνουν ενεργά την εργασία από το σπίτι μέσω τηλεδιασκέψεων και διαδραστικής τεχνολογίας, δυνατότητες με βασικό ρόλο στη διασφάλιση ότι οι υπάλληλοι έχουν τα εργαλεία για τη διεκπεραίωση της εργασίας τους οπουδήποτε κι αν βρίσκονται.

Καθώς αρχίζει να εδραιώνεται ο τρόπος εργασίας που ονομάζεται «gig economy», ένα περιβάλλον στο οποίο οι προσωρινές θέσεις είναι πιο κοινές και οι εργαζόμενοι διαχειρίζονται ανεξάρτητα πολλές βραχυπρόθεσμες συνεργασίες με διαφορετικούς οργανισμούς, η ιδέα της εφαρμογής μιας πιο ευέλικτης προσέγγισης στην εργασία του μόνιμου προσωπικού πρόκειται να κερδίσει έδαφος. Παρόλο που η «gig economy» δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί στον ίδιο βαθμό σε όλες τις χώρες της περιοχής EMEA, καθώς μια νέα γενιά υπαλλήλων εισέρχεται στην αγορά εργασίας, οι προσδοκίες σχετικά με την απασχόληση και την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και τον προσωπικό χρόνο μεταβάλλονται.

Καθώς η «εργασία από οπουδήποτε» αυξάνεται, οι συνεργασίες που ξεπερνούν γεωγραφικά όρια και σύνορα διευρύνονται, αλλά και οι υπάλληλοι στο σπίτι και στο γραφείο συνδέονται μεταξύ τους, οι τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διευκόλυνση αυτών των αλλαγών προβλέπεται να εξελιχθούν σε βασικό εργαλείο κάθε διαχειριστή IT.


Σχετικά με τη μελέτη

Η έρευνα διεξήχθη ηλεκτρονικά από την Coleman Parks στο διάστημα Οκτωβρίου 2016-Ιανουαρίου 2017.

Προφίλ κοινού: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (10-250 υπάλληλοι). Υπάλληλοι που χρησιμοποιούν εκτυπωτές σε τακτική βάση (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα)

Συνολικά 2.400 συνεντεύξεις.

Με υπαλλήλους γραφείου σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Σλοβακία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Νότια Αφρική, το Ισραήλ και την Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα στην έρευνα έχουν συμμετάσχει συνολικά 2.400 υπάλληλοι γραφείου. Οι ερωτηθέντες που συμμετείχαν στην έρευνα αναλύονται ως εξής ανά χώρα: Δημοκρατία της Τσεχίας (250), Σλοβακία (250), Πολωνία (200), Ουγγαρία (200), Ρουμανία (100), Βέλγιο (200), Δανία (100), Φινλανδία (100), Κάτω Χώρες (200), Νορβηγία (100), Σουηδία (200), Νότια Αφρική (200), Ισραήλ (200), Ελλάδα (100).

Επισημαίνεται ότι εφαρμόστηκε η τυπική σύμβαση για τη στρογγυλοποίηση και, κατά συνέπεια, ορισμένα σύνολα δεν αντιστοιχούν στο 100%.

Για περισσότερες δημοσιογραφικές πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Epson, κα Μαρία Μάσσιου,  τηλ: 210 6828 616, email: Maria_Massiou@epson.it ή/ και με την κα Αλεξάνδρα Καρδάμη, τηλ: 210 6095 044, email: akardami@onewhole.gr