Το μέγεθος μετράει: Γιατί ο κλάδος της εκπαίδευσης πρέπει να πάρει στα σοβαρά το μέγεθος των οθονών

Η επανάσταση των βιντεοπροβολέων και του μεγέθους των οθονών

Το μέγεθος μετράει: Γιατί ο κλάδος της εκπαίδευσης πρέπει να πάρει στα σοβαρά το μέγεθος των οθονών

Οι τεχνολογίες οπτικής επικοινωνίας, όπως οι βιντεοπροβολείς και οι επίπεδες οθόνες, φέρνουν την επανάσταση στον τρόπο που διεξάγεται η εκπαίδευση στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, λόγω του τρόπου που αφομοιώνεται η πληροφορία από τους σπουδαστές του σήμερα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 80% του εκπαιδευτικού υλικού αφομοιώνεται με τη χρήση οπτικών μέσων και το 90% μέσα από διαδραστικά μαθήματα, ενώ μόλις το 25% των πληροφοριών αφομοιώνεται από μεμονωμένα προφορικά μαθήματα. Όσο ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας θεωρείτε πλέον παλαιωμένος και η ψηφιοποίηση στις τάξεις (αφιερώνοντας περισσότερο χρόνο σε εσωτερικούς χώρους και σε οθόνες) αυξάνεται, τόσο επηρεάζεται και η όραση των ατόμων. Για την ακρίβεια, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση της μυωπίας (δυνατότητα όρασης μακριά) σχεδόν στους μισούς Ευρωπαίους νέους - αριθμός διπλάσιος συγκριτικά με 50 χρόνια πριν.

Ωστόσο, παρά την αποδεδειγμένη σύνδεση μεταξύ των δύο, τα σύγχρονα σχολεία δεν διαθέτουν ένα κρίσιμο συστατικό όσον αφορά με την κατάλληλη χρήση των οθονών.

Υπάρχουν δύο επιλογές ως προς τη διδασκαλία με χρήση οθόνης στα σχολεία: οι επίπεδες οθόνες και οι βιντεοπροβολείς. Αν και αυξάνεται ο αριθμός των σχολείων που εγκαθιστούν επίπεδες οθόνες εξαιτίας της αντίληψης που κυριαρχεί στην αγοράς ότι είναι πιο αποδοτικές, στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την έρευνα, το 58% των σπουδαστών δεν μπορούν να διαβάσουν το περιεχόμενο μιας επίπεδης οθόνης 70 ιντσών. Επομένως, οι βιντεοπροβολείς θα πρέπει να λαμβάνονται όλο και πιο πολύ υπόψη από τους υπεύθυνους των τεχνολογιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Είναι γεγονός ότι οι βιντεοπροβολείς αποτελούν μια μακράν πιο υπεύθυνη και ευέλικτη επιλογή. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια αγορά των διαδραστικών βιντεοπροβολέων αναμένεται να αυξηθεί σε ποσοστό ανάπτυξης (CAGR) περίπου 27% από το 2016 έως το 2020, ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί ευρέως κάποια αντίστοιχη νομοθεσία στην Ευρώπη. Αντίθετα, ο κλάδος της εκπαίδευσης βασίζεται σε ευρέως αποδεκτές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο που αυτή η τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιείται στην αίθουσα διδασκαλίας ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι κατάλληλη για το σκοπό που υπηρετεί.

Σήμερα, οι βιντεοπροβολείς είναι απίστευτα προηγμένοι, όχι μόνο υποστηρίζουν εξαιρετικά υψηλή ποιότητα και χρωματική φωτεινότητα, αλλά παράλληλα ενσωματώνοντας δυνατότητες διασύνδεσης που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση BYOD, τη διαδραστική ανίχνευση και τις τεχνολογίες αφής, καθώς και μεγαλύτερες προβολές χωρίς παρεμβολές. Επιπλέον, μετακινούνται πολύ ευκολότερα και καταλαμβάνουν πολύ λιγότερο χώρο όταν δεν χρησιμοποιούνται, με την οθόνη να μπορεί να αποθηκευτεί εκτός οπτικού πεδίου. Ωστόσο, παρά τα πολλαπλά οφέλη, εξακολουθούν να υφίστανται δυνητικοί κίνδυνοι, ως προς τη χρήση οποιασδήποτε από τις δύο τεχνολογίες, αν δεν εφαρμόζονται τα κατάλληλα πρότυπα ως προς το μέγεθος της αίθουσας, τον αριθμό των ατόμων σε μια αίθουσα και το μέγεθος της οθόνης. Οι υπεύθυνοι των τεχνολογιών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόζουν μια μελετημένη στρατηγική όταν αναλύουν τις προδιαγραφές των αιθουσών διδασκαλίας, προκειμένου να αγοράσουν τις κατάλληλες τεχνολογίες ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο τις χρειάζονται.

Με ηγετική θέση στην αγορά των βιντεοπροβολέων για τα τελευταία 13 χρόνια και λόγω της στενής συνεργασίας της με σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα, η Epson γνωρίζει πώς η απεικόνιση και η προβολή πληροφοριών και εικόνων κατά μήκους της αίθουσας διδασκαλίας επηρεάζει τις επιδόσεις εκμάθησης. Στα πλαίσια των ενεργειών CSR, η Epson θέτει διαρκώς τον πήχη ψηλά, ώστε να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα της καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των χρηστών. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη για ξεκάθαρες συστάσεις και ανάπτυξη των σχέσεων με συνεργάτες, ώστε να διασφαλίσουμε ότι παρέχουμε το κατάλληλο μέγεθος οθόνης ανάλογα με το περιεχόμενο, ότι το αποτέλεσμα είναι υψηλής ποιότητας και ότι το περιεχόμενο που προβάλλεται είναι εύκολα ορατό, λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση του θεατή από την οθόνη και δίνοντας σε όλους την ίδια δυνατότητα θέασης, ώστε να μοιραστούν τις πληροφορίες. Οι σύγχρονες μέθοδοι εκμάθησης δεν περιλαμβάνουν πλέον μόνο ένα άτομο που κάνει παρουσίαση σε μια ομάδα μαθητών. Αντίθετα, οι μαθητές πλέον παρουσιάζουν στους υπόλοιπους μαθητές, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούν οθόνες για να συνεργαστούν, σε επίπεδο μεγαλύτερων ομάδων. Επομένως, οι αίθουσες διδασκαλίας απαιτούν μια πιο εξειδικευμένη διαδικασία σχεδιασμού ώστε να διευκολυνθεί η κατάλληλη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.

Παρόλο που συνολικά δεν εφαρμόζεται κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία, υπάρχουν αυτήν τη στιγμή διάφορες πρακτικές καθοδήγησης, οι οποίες πρέπει να τηρούνται, ώστε να ελαχιστοποιείται η αρνητική επίδραση τόσο στις ικανότητες εκμάθησης όσο και την όραση των μαθητών.

Σύμφωνα, με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει ορίσει το Πανεπιστήμιο της Νότιας Ουαλίας στην έκθεση του περί "Οδηγιών για τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό και το χώρο διδασκαλίας", το κάτω μέρος της οθόνης δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από 1,2 μ. από το δάπεδο. Συγχρόνως, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της πρώτης σειράς μαθητών και της οθόνης πρέπει να είναι διπλάσια από το ύψος της οθόνης. Ακόμη, το ελάχιστο πλάτος οθόνης πρέπει να είναι το ίδιο με την απόσταση μεταξύ του πλησιέστερου θεατή και της οθόνης. Τέλος, προβλέπεται πως η μέγιστη οριζόντια και κατακόρυφη οπτική γωνία πρέπει να είναι 45 και 30 μοίρες, αντίστοιχα.

Κάνοντας ένα βήμα παραπέρα, οι κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν και για το είδος των πληροφοριών που προβάλλονται σε περιβάλλοντα διδασκαλίας. Ο ευρέως αποδεκτός κανόνας του 4-6-8 μεταφέρεται και στις συστάσεις των ερευνητικών φορέων και των κανονιστικών αρχών και ορίζει ότι ο συμμετέχων που κάθεται στην πιο απομακρυσμένη θέση από την οθόνη σε μια αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να κάθεται σε απόσταση η οποία θα είναι 4-6-8 φορές πολλαπλάσια από το κατακόρυφο ύψος της οθόνης, ανάλογα με το αντικείμενο που προβάλλεται. Η «παθητική προβολή» (π.χ. προβολή βίντεο) μπορεί να γίνεται από πιο μακριά, ενώ στη «λεπτομερή προβολή» (π.χ. γενική ανάγνωση παρουσιάσεων) και την «προβολή επιθεώρησης» (π.χ. μικρά κείμενα και περιεχόμενο υπολογιστικών φύλλων) ο πιο απομακρυσμένος συμμετέχων δεν μπορεί να είναι σε απόσταση μεγαλύτερη από το τετραπλάσιο του κατακόρυφου ύψους της οθόνης.

Σύμφωνα με την έκθεση της Smart Cube, πολλοί είναι οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση του μεγέθους της οθόνης, όπως το ύψος της οροφής, το μήκος και το πλάτος της αίθουσας, ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε μια αίθουσα, καθώς και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Είναι σαφές ότι κάτι τέτοιο επηρεάζει τις αγοραστικές επιλογές, ως προς το αν πρέπει να επιλεγεί επίπεδη οθόνη ή οθόνη βιντεοπροβολέα. Μάλιστα, αν και δεν υπάρχουν γενικά αναγνωρισμένα πρότυπα για το μέγεθος της οθόνης, παρά μόνο κατευθυντήριες γραμμές, είναι αναμφισβήτητο ότι: όσο μεγαλύτερη είναι η οθόνη τόσο περισσότερες πληροφορίες αφομοιώνονται και γίνονται κατανοητές από το κοινό της αίθουσας διδασκαλίας. Κατά συνέπεια, ο εκπαιδευτικός τομέας, προκειμένου να μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα εκμάθησης και να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο στην υγεία των μαθητών, θα έπρεπε να επιλέγει πιο πολύ βιντεοπροβολείς, παρά επίπεδες οθόνες. 

Είναι σαφέστατο πως για τις οθόνες των βιντεοπροβολέων, το μέγεθος της οθόνης έχει όντως σημασία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.epson.co.uk/education

1  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)

2 Nature.com 2015

3Λευκή βίβλος της Epson

4 TechNavio, 2016

5The Smart Cube, Ψηφιακές οθόνες Epson: Το μέγεθος της οθόνης σε σχέση με την απόσταση12 Αυγούστου 2016