Μεθοδολογία του Υπολογιστή TCO EcoTank ITS

Ο Υπολογιστής συνολικού κόστους ιδιοκτησίας EcoTank ITS υποδεικνύει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας βάσει του αρχικού κόστους αγοράς του υλικού συν το συνεχές κόστος μελανιού ή γραφίτη για μια μεταβαλλόμενη περίοδο. Σημειώστε ότι οποιοδήποτε πρόσθετο μεταβλητό κόστος, όπως ενδεικτικά, το κόστος για άλλα αναλώσιμα, συντήρηση, κατανάλωση ισχύος και αντικατάσταση εξαρτημάτων, μπορεί να επηρεάσει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Στο μοντέλα της σύγκρισης του Υπολογιστή TCO περιλαμβάνονται οι 20 κορυφαίοι μονόχρωμοι laser SFP και MFP A4 του ανταγωνισμού, οι 20 κορυφαίοι έγχρωμοι laser SFP και MFP A4 του ανταγωνισμού και οι 20 κορυφαίοι inkjet SFP και MFP Α4 του ανταγωνισμού, σύμφωνα με το EMEA Hardcopy Tracker της IDC (στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά το 2ο τρίμηνο του 2019). Η μέση τιμή πώλησης για τους εκτυπωτές και τα αναλώσιμα σε USD ($) προήλθε από το EMEA Hardcopy Peripherals Tracker της IDC (στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά το 2ο τρίμηνο του 2019) και το EMEA Consumables Tracker της IDC (στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο του 2019). Το κόστος ανά σελίδα υπολογίστηκε από τη μέση τιμή πώλησης του αναλωσίμου διαιρούμενη με τη δημοσιευμένη από τον κατασκευαστή απόδοση που κοινοποιείται επίσημα σε δημόσια διαθέσιμα στοιχεία

Η τιμή "Μέσος όρος αγοράς" είναι ένας συνολικός μέσος αριθμός που προκύπτει από τα 20 μοντέλα σύγκρισης που παρατίθενται στον Υπολογιστή συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO). Όλες οι προδιαγραφές κατασκευαστών και τα δεδομένα απόδοσης συγκεντρώθηκαν από πληροφορίες που διατίθενται δημόσια όπως, ενδεικτικά, διαφημιστικά φυλλάδια και τοποθεσίες web των ίδιων των κατασκευαστών.

Ο Υπολογιστής EcoTank ITS σχετίζεται αποκλειστικά με τις συγκρίσεις που πραγματοποιούνται με τους συγκεκριμένους εκτυπωτές ITS της Epson και δεν αποτελεί εργαλείο γενικής σύγκρισης προϊόντων για άλλους εκτυπωτές της Epson.

Οι εκτυπωτές EcoTank ITS της Epson έχουν σχεδιαστεί βασικά για τον επαγγελματικό κλάδο και για οικιακούς χρήστες που εκτυπώνουν μεγάλους όγκους. Συνεπώς, οι χρήσεις και οι αριθμοί στον Υπολογιστή EcoTank ITS έχουν προσαρμοστεί εκ των προτέρων για τέτοιους σκοπούς.

Ο Υπολογιστής EcoTank ITS δεν αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει πληροφορίες που μπορεί να σας παρέχει ο προμηθευτής σας ή οι λεπτομερείς προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του προϊόντος.

Ο Υπολογιστής EcoTank ITS έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση ως οδηγός. Παρόλο που η Epson έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει την ακρίβεια των δεδομένων στην προκείμενη σελίδα, δεν παρέχεται καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την επικαιρότητα των δεδομένων. Οι δυνητικοί πελάτες πρέπει να βεβαιωθούν για την ακρίβεια σημαντικών δεδομένων που επηρεάζουν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις τους και δεν πρέπει να βασίζονται στα αριθμητικά στοιχεία που παρέχονται εδώ.

Η χρήση των εικόνων των εμπορικών σημάτων και των λογότυπων των ανταγωνιστών μας σε αυτήν τη σελίδα γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς δίκαιης σύγκρισης μεταξύ των προϊόντων. Οποιεσδήποτε εικόνες προϊόντων των ανταγωνιστών μας παρουσιάζονται καθαρά ως δείγματα και δεν προορίζονται για ακριβείς παρουσιάσεις των πραγματικών μοντέλων.

Όλες οι προδιαγραφές κατασκευαστών και τα δεδομένα απόδοσης συγκεντρώθηκαν από πληροφορίες που διατίθενται δημόσια όπως, ενδεικτικά, διαφημιστικά φυλλάδια και τοποθεσίες web των ίδιων των κατασκευαστών.

Ο ΦΠΑ και το κόστος παράδοσης δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς των τιμών. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν λόγω των συνθηκών αγοράς.

Τα μοντέλα ανταγωνιστών που περιλαμβάνονται στον Υπολογιστή EcoTank ITS είναι τα 20 πρώτα σε πωλήσεις ανταγωνιστικά μοντέλα σύμφωνα με το EMEA Hardcopy Peripherals Tracker της IDC (στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά το 2ο τρίμηνο του 2019). Τα κριτήρια επιλογής ήταν τα εξής:

  • Μονόχρωμος εκτυπωτής laser MFP A4 1-20 σελ./λεπτό
  • Έγχρωμος εκτυπωτής laser A4 1-20 σελ./λεπτό
  • Εκτυπωτής inkjet A4

Η μέση τιμή πώλησης για τους εκτυπωτές και τα αναλώσιμα σε USD ($) παρέχεται από το EMEA Hardcopy Peripherals Tracker της IDC (στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά το 2ο τρίμηνο του 2019) και το EMEA Consumables Tracker της IDC (στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο του 2019). Η μέση τιμή πώλησης υπολογίστηκε διαιρώντας τα έσοδα με τις μονάδες.

Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στη σύγκριση για τους σκοπούς των ανωτέρω Tracker της IDC είναι η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η Μέση Ανατολή και η Αφρική.

Η τιμή «Μέσος όρος αγοράς» είναι ένας συνολικός μέσος αριθμός που προκύπτει από τα 20 μοντέλα ανταγωνιστών που παρατίθενται στον Υπολογιστή EcoTank ITS.

Το κόστος εκτύπωσης βασίζεται στη χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στους εκτυπωτές Ink Tank System της Epson αλλά και στους εκτυπωτές των ανταγωνιστών. Αυτό συνάδει με τις ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα πρότυπα του ISO.

Όλα τα στοιχεία απόδοσης και τιμής που περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς για τον Υπολογιστή EcoTank ITS βασίζονται στη χρήση αυθεντικού μελανιού ή γραφίτη των κατασκευαστών.

Για σκοπούς δίκαιης σύγκρισης και ακριβούς αναφοράς δεδομένων, τα δεδομένα απόδοσης έχουν βασιστεί στα αναλώσιμα που έχουν την υψηλότερη απόδοση κατά τη δημοσίευση, γεγονός που έχει οριστεί βάσει των προτύπων ISO. Από τη σύγκριση αποκλείονται συνδυαστικά πακέτα, πολυσυσκευασίες και φύσιγγες φωτογραφικού μαύρου μελανιού που χρησιμοποιούνται σε φωτογραφικούς εκτυπωτές inkjet. Αυτά τα δεδομένα διατίθενται δημόσια.

Οι αποδόσεις βάσει προδιαγραφών για γραφίτη και μελάνι της Epson και των ανταγωνιστών παρέχονται από τις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών. Εάν ο κατασκευαστής δεν έχει δημοσιεύσει την απόδοση βάσει προδιαγραφών, θα λαμβάνεται υπόψη η τυπική χωρητικότητα της γνήσιας φύσιγγας αντικατάστασης OEM.

Το κόστος έγχρωμης εκτύπωσης ανά σελίδα (CPP) έχει υπολογιστεί από τη μέση τιμή πώλησης των αναλωσίμων μαύρου, κυανού, πορφυρού και κίτρινου μελανιού διαιρούμενης με τη δημοσιευμένη από τον κατασκευαστή απόδοση, που κοινοποιείται επίσημα σε δημόσια διαθέσιμα στοιχεία.

Το κόστος ασπρόμαυρης εκτύπωσης ανά σελίδα (CPP) έχει υπολογιστεί από τη μέση τιμή πώλησης του αναλωσίμου μαύρου μελανιού διαιρούμενη με τη δημοσιευμένη από τον κατασκευαστή απόδοση που κοινοποιείται επίσημα σε δημόσια διαθέσιμα στοιχεία.

Η εξοικονόμηση κόστους που αναφέρεται αποτελεί τη συνολική εξοικονόμηση κόστους για τον συγκεκριμένο όγκο εκτύπωσης που έχει οριστεί από τον πελάτη στον Υπολογιστή EcoTank ITS και βασίζεται στον ακόλουθο υπολογισμό:-

[Μέσο κόστος ανά σελίδα για έγχρωμη λειτουργία x τον όγκο έγχρωμης εκτύπωσης - μείον τις σελίδες που εκτυπώνονται με το μελάνι/το γραφίτη που συνοδεύει το προϊόν] συν το [μέσο κόστος ανά σελίδα για ασπρόμαυρη λειτουργία x τον όγκο ασπρόμαυρης εκτύπωσης - μείον τις σελίδες που εκτυπώνονται με το μελάνι/το γραφίτη που συνοδεύει το προϊόν] συν το κόστος του υλικού.

Για να δείτε τα χρησιμοποιούμενα δεδομένα στον Υπολογιστή EcoTank ITS, ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες.

Μονόχρωμοι εκτυπωτές Ink Tank System της Epson

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (USD) ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΒΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΣΕΛΙΔΑ (USD)

Έγχρωμοι εκτυπωτές Ink Tank System της Epson

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (USD) ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΣΕΛΙΔΑ (USD) ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΣΕΛΙΔΑ (USD)

Μονόχρωμοι εκτυπωτές laser

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (USD) ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΒΑΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΣΕΛΙΔΑ (USD)

Έγχρωμοι εκτυπωτές laser

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (USD) ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΣΕΛΙΔΑ (USD) ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΣΕΛΙΔΑ (USD)

Inkjet Printers

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (USD) ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ ΣΕΛΙΔΑ (USD) ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΣΕΛΙΔΑ (USD)